Bülent Bayraktar Şiirleri

11

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

Bülent Bayraktar

Bırakıp Gittiniz

önce, çığlığın karanlığı...
içime uzayan pırıltılarla
sızdı ışığınız sonra.

Devamını Oku
Bülent Bayraktar


Habib-i Ekrem(sas) ki; âb-ı rûyumuz,
Feda-yı can olsun, can iyalimiz
Serzâkirden taşıp dolan suyumuz
Taraf-ı Vahid'e yol ikbâlimiz

Devamını Oku
Bülent Bayraktar


Elest'den hâzıra düştük düşeli
Fasl-ı dehre gam yağıyor el-aman
Ne gülşende bülbül ne gül neşeli
Fasl-ı baharımız ebedi zaman

Devamını Oku
Bülent Bayraktar

HAL-İ SAHV

Senden gayrı yok penâhım nâtüvânım Sultânım
Onulmaz bir derde düştüm ki aşiyân harap yâr

Serab-ı sahrana koştum meczub u perişânım

Devamını Oku
Bülent Bayraktar

Külleri savrulan odunda yanıp
Aşkı fâni olan, bir kula düştün
Ne vakit bâki aşk od'unda yanıp
Piştikçe, pür- envar nûr yola düştün

Yandın! bir hiçliğe, gönül bağlayıp

Devamını Oku
Bülent Bayraktar

ORDU MARŞI
Askeriz biz askeriz tek vazifemiz sefer
Bir orduya bedeldir iman dolu her nefer

Hadim olup Allah'a zalime diş bileriz
Ol yümn- ü iman coşup yüreğimizde gezer

Devamını Oku
Bülent Bayraktar


Kaf-Nun tezgahında dokunur tohum
Bahar açar çiçek meyvesi cennet
Mushaf'a toplanan kutsi tüm mefhum
Baki hayat için Cemal i rü'yet...
Kaf-Nun tezgahından açılır tohum

Devamını Oku
Bülent Bayraktar

ŞEHADET NÂME
An, sefer vaktidir davrandık erken
Güneşin afakı delmesi yakın
Cehenneme döndü ortalık birden
Ateşlere koştuk hep akın akın
Güneşin afakı delmesi yakın

Devamını Oku