Bülent Arkan Şiirleri

375

ŞİİR


63

TAKİPÇİ

Bülent Arkan

ELHAMDÜLİLLAH

Mazimiz görünmez tozdan dumandan
Bata çıka geçtik elhamdülüllah
Ne bir istasyondan ne bir limandan
Dikenli yol seçtik elhamdülillah

Devamını Oku
Bülent Arkan

SON/BAHAR

Sonbahara benzettim kendimi
Ömür dediğin mevsim misali
Dördüncü mevsim yakın besbelli

Devamını Oku
Bülent Arkan

Aşık Veysel sağ olsaydı...

SEN BÜLBÜLSÜN, BEN DUT MUYUM

Havva ana, Adem baba
Hiç farkı yok, aynı ata

Devamını Oku
Bülent Arkan

Dünyayı dert etme geçer zamanla
Mutlu olan var mı hanla hamamla
Makbuldür yolculuk dinle imanla
Nefse yenik düşüp ahret unutma

Nice canlar geçti han kapısından

Devamını Oku
Bülent Arkan

Kendine güvenip, erken süzüldük
Başlar dik sanmıştık, korktuk büzüldük
Taviz yok sanmıştık, hemen çözüldük
Severek sevildik, sarıldık işte

Çok naz ettik bize, üstüne gittik

Devamını Oku
Bülent Arkan

Yıllarca ekranda boy göstermişler
Tuzaklar kurmuşlar çokmuş düzenek
Körpe dimağları zehirlemişler
Sanat yere düşmüş yokmuş yetenek

Bir matahmış gibi övüp durmuşlar

Devamını Oku
Bülent Arkan

Ruh kalbe seslendi halim haraptır
Nefsinin ördüğü başa çoraptır
Bu gönül o yüzden üzgün bitaptır
Nefse yenilenin cezası haktır

Kalbim cevap verdi her an berattır

Devamını Oku
Bülent Arkan

Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, ahirette sadece müminlere acıyıp affeden, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı, her şeyi tastamam her türlü övgüye, kutsamaya lâyık, tehlikelerden selamete çıkaran, güven verip iman nuruyla emin kılan, koruyan,görüp gözeten, haberdar olan, izzet sahibi, hep galip olan, karşı gelinemeyen Allah'ım.

Azamet ve kudret sahibi dilediğini gerçekleştiren, büyüklükte eşi, benzeri olamayan yoktan var eden varlıkların geçireceği halleri takdir edip uygulayan,her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan, yaratılanları birbirinden farklı özellikte yaratan, günahları örten ve çok mağfiret edip koruyan, her istediğini yapacak güçte, galip ve hâkim olan, karşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsan eden, her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan, her türlü sıkıntıları giderip feraha ulaştıran, gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi, bilen.dilediğinin rızkını daraltan, ruhları alan, dilediğinin rızkını genişleten, ruhları veren, kâfirleri alçaltan müslümanı yükselten, dilediğini aziz eden, dilediğini zillete düşüren, en iyi işiten, dualarımızı kabul eden, mutlak hakim, hikmet sahibi hakkı bâtıldan ayıran, mutlak adil ve yerli yerinde yapan ihsan sahibi, her şeyden haberdar, cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan, büyüklükte benzeri olmayan yüce Allah'ım.

Affı, mağfireti bol, az amele, çok sevap veren rızıkları yaratan, kulların hesabını en iyi gören. celal ve azamet sahibi, keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden, her varlığı, her işi her an gözeten, bütün işleri denetleyip gözetleyen, duaları, makul istekleri kabul eden, rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile güzel işlerin destekçisi, her şeyi hikmetle yaratan, iyiliği seven, iyilik edene ihsan eden,sevgilerin en büyüğüne layık, nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık, mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderip doğru yolu gösteren, her zaman her yerde hazır ve nazır olan, varlığı hiç değişmeyen, hakkı ortaya çıkaran, kulların işlerini bitiren, kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran, kudreti en üstün ve hiç azalmayan, kuvvet ve kudret menbaı pek güçlü, müslümanların dostu, onları sevip yardım eden, her türlü hamd ve senaya layık olan, yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını billen örneksiz yaratan, yarattıklarının bedenlerini yok edip, sonra tekrar diriltecek olan Allah'ım.

Devamını Oku