Bektaş Bahtiyar 2 Şiirleri - Şair Bektaş ...

Şiir Yarışması
11

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

Bektaş Bahtiyar 13.02.1953 yılında Edirne-Havsa kazasının Musulca köyünde doğdu.
Ailesi 1957 yılında İstanbul’a göçtü. Harici dünyada Berberlik mesleğini icra etti.
Bektaşi Babası (ve aynı zamanda Zakir) olan babası Behlül Bahtiyar’ın
elinden düşürmediği bağlama enstrümanı; Bektaş Bahtiyar’ın hayatında dönüm noktası oldu.
Babasının “Bektaşi Babası” ve “Zakir” olması dolayısıyla kulağı Bektaşi Nefesleri ile doldu taştı.
1979 yılında Bektaşi Halife Babası Hüseyin Avni Özöz’den nasip aldı. (Bektaşiliğe intisap etti.)
198 ...

Bektaş Bahtiyar 2

Aşkın badesinden dolu içenler
Maşukun gönlünde taht kurabilir
Muhabbet deminde cuşa gelenler
Erenler Cem’inde can olabilir

Muhabbet aşkıyla serden geçenler

Devamını Oku
Bektaş Bahtiyar 2

Bir dolu geldi saki-i Kevser’den
Aşk ile mest olduk hem de bu demden
Irmaklar sel oldu coştu kâmilden
Mürşit huzuruna geldik gönülden

Kâinatın sırrı açıklanınca

Devamını Oku
Bektaş Bahtiyar 2

Birlik makamına gelmek istersen
Gönülden gönüle yol kurman gerek
Aşkın deryâsına dalmak istersen
Mürşid-i Kâmil’e bağlanman gerek

Tasavvuf ehlini bulmak istersen

Devamını Oku
Bektaş Bahtiyar 2

Dostun, bağına geldik
Muhabbet aşkıyla, dolduk
Erenler himmetin, aldık
Mest olup, hayran olduk

Dost gönülle, yürüdük

Devamını Oku
Bektaş Bahtiyar 2

Erenler bağının, gonca “Gül”leri
Muhabbetle söyler, tatlı dilleri
Yavan yahşi demez, güler yüzleri
Mürşid-i Kâmil’dir, destegîrleri

Arîf olan, belli olur sözünden

Devamını Oku
Bektaş Bahtiyar 2

Gizli Sırlar keşfolur
Meşreb-i rindane’de

Bulmuşuz feyz-i terakki
Sohbet-i Canane’de

Devamını Oku
Bektaş Bahtiyar 2

Gönülden gönüle, bir yol tutunca
Cemali Nûr olur, böyle bakınca
Zatı Hakk olur, dostu görünce
Muhabbet can bulur, birlik olunca

Meydan kûşad olur, dosta varınca

Devamını Oku
Bektaş Bahtiyar 2

Masiva’dan arınıp, pak olursan
Nefsini bilirsin, arif olursun
Mürşidi kâmile, bağlı olursan
Can gözünü açıp, Hakk’ı görürsün

İkrarında şahit, kadem olursan

Devamını Oku