Bayram Durbilmez: Hayatı, Biyografisi, E ...

16

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

BAYRAM DURBİLMEZ HAYATI

Bayram Durbilmez Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Taşpınar köyünde doğdu.
Edebiyat dünyasına şiirle adım attı. Şiir yazmaya ilkokulda başladı. Soyaçekim yoluyla şiire yönelen şair, 'Yozgatlı Âşık Türkmenoğlu' olarak tanınan Bahri Durbilmez'in oğludur. Türkiye çapında pek çok ödül aldı. Heceli ve aruzlu şiirleri yanında Avrapaî Türk edebiyatı nazım biçimleriyle de şiirleri vardır. Âşık tarzı şiirlerinde 'Ozantürk' mahlasını kulanan şair Türkiye Âşıklar Bayramına da katılarak 'Cinaslı Şiir' dalında Türkiye birincisi oldu.
Bazı şiirleri Rusça, İngilizce, Almanca, Japonca, Flemenkçe ve çeşitli Türk lehçelerine- şivelerine çevrildi. Uluslar Arası Abdullah Tukay Şiir Bayramı (Tataristan/ Rusya) , Uluslar Arası Kırım Şiir Şöleni (Kırım/ Ukrayna) , Uluslar Arası KIBATEK Şiir Buluşması (Gagavuzeli/ Moldova) , Uluslar Arası Romanya Şiir Şöleni (Köstence- Romanya) , Uluslar Arası Türk Dünyası Şiir Şöleni (Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, İzmir- Türkiye) , Uluslar Arası Şelâle Şiir Akşamları (Tarsus-Türkiye) , Uluslar Arası Hazar Şiir Akşamları (Elâzığ- Türkiye) gibi pek çok şiir şöleninde Türkiye'yi temsil etti. Şiir Dünyasında 'Türk Dünyası Şairi', 'Cinas Şairi', 'Sevgi Şairi' olarak anıldı.
Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldava, Sırbistan, Karadağ, (Eski Yugoslavya) , Makedonya, Suriye, Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti, Tataristan-Rusya, Romanya, Almanya, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti gibi ülkelere davet edildi. Türk dünyasının pek çok yerini gezip görme, buralarda araştırma yapma imkânı buldu.
Türk Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü. 1993'te 'Türk Halk Edebiyatı Bilim Uzmanı', 1998'de 'Türk Halk Edebiyatı Doktoru', 2010'da 'Halkbilimi Doçenti' oldu.
Yurt içinde ve yurt dışında yapılan kongre ve sempozyumlarda sunduğu bildirileri ile hakemli dergilerde yayımlanan elliden fazla makalesi vardır.
Araştırmalarından dolayı aldığı ödüller: Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü (1994) , Kayseri Kültürüne Hizmet Ödülü (2002) , Folklor Araştırmaları Kurumu Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü (2003) , Âşıklık Geleneğine Hizmet Ödülü (2004) , Motif Halkbilimi Teşvik Ödülü (2005) , Türklük Bilimine Hizmet Ödülü (2006) , Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi İnceleme Ödülü (2007) ,
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK (2009) , Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK (2010) .
Hâlen Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Halkbilimi Doçenti olarak görev yapan Durbilmez’in yurt içinde ve yurt dışında yayımlanmış 5 şiir kitabı, 11 akademik kitabı vardır.

Eserleri


Şiir Kitapları: Vatanımın Bağrında- Şiir Tomurcukları (1984, 4.baskı: Ankara 2008) , Çileli Hayat- Huzura Hasret (1988, 7.baskı: Ankara 2008) , Öze Çağrı (1992, 3.baskı: Ankara 2008) , Yârnâme (2002, 3.baskı: Ankara 2007) , Sürmeli Yarım (Bakü 2009) , Birnâme (Konya 2011) .

Akademik Çalışmaları: (Erciyes Üniversitesi resmî sayfasında verilmektedir.)

Hakkında: Yozgat Şair ve Yazarları (D.Doğan, Ankara-1988) , Şiirlerle Yunus Emre (B.S.Özsoy, 1991) , Yozgatlı Ozanların Gönül Diliyle: Bosna- Hersek Dramı (Komisyon, 1993) , Yozgat'ta Halk Şairliğinin Dünü ve Bugünü (M.Ö. Oğuz, Ankara-1994) , Kayseri Şairleri (A.Gerçel, Kayseri-1995) , Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (İ.Işık, 2004) , Çağdaş Türk Şiiri İncelemeleri (M.Parlak, Kayseri-2005) , Yozgat Şair ve Yazarlar Ansiklopedisi (D.Doğan, 2005) , Çağdaş Türk Şiiri Tahlilleri (M.Parlak, Kayseri-2006) , Bu Şehrin Işıkları (N. Kumsuz, Kayseri-2006) , Türk Saz Şiiri Antolojisi (A.B. Alptekin- S. Sakaoğlu, Ankara-2006) , 4. Uluslararası Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamları (K. Ünal, Tarsus- 2006) , Kıbatek Şiir Buluşması (M. Turan- L. Çimpoeş, Chişinau/ Moldova-2007) , Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (İ.Işık, Ankara-2007) , Çağdaş Türk Şiiri Hakkında İncelemeler (T. Aliyeva, 2009) , Kayseri Ansiklopedisi (Komisyon, 2011)

Hakkında Yapılan Tezler / Araştırma Kitapları:
Bayram Durbilmez, Hayatı- Sanatı ve Şiirleri (Derya Bozkurt, Celâl Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Tezi, Manisa 2009) ,
Bayram Durbilmez’in Yaratıcılığı (Prof.Dr. Halide Kuliyeva, Azerbaycan İlimler Akademisi Şarkşunaslık Enstitüsü, Bakü 2011)