Atışma "Bir Ölür Bin Diriliriz"

Şevki Kayaturan
600

ŞİİR


5

TAKİPÇİ

Atışma "Bir Ölür Bin Diriliriz"

ATIŞMA - BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ

Bu vatanın bir taşına
Bir ölür bin diriliriz
Vuruşarak tek başına
Bir ölür bin diriliriz. Şevki KAYATURAN

Edirne'den Van'a Kars'a
Bir ölür bin diriliriz
Parsel parsel arsa arsa
Bir ölür bin diriliriz. Murat ÇAKIR

Bütün dünya şahit bize
Getiririz sizi dize
Deryalarda yüze yüze
Bir ölür bin diriliriz. Bekir ALİM

Belli olmaz sağı solu
Kesilemez Türk'ün yolu
Anla ey kahpenin dölü
Bir ölür bin diriliriz. Espiyeli Muhsin AKTAŞ

Biz cihatta yarışırız
Vatan için vuruşuruz
Kaledendir duruşumuz
Bir ölür bin diriliriz.Refik KUTLU

Bayrak için çeker çile
Bir ölür bin diriliriz
Biz Türklerde olmaz hile
Bir ölür bin diriliriz. Arife ASLAN

Böl parçala, tüm uğraşı
Korkmalısın, elebaşı
Terör denen, zulme karşı
Bir ölür bin diriliriz. Ömer KOÇ

Biz kaç kere tarih yazdık
Defalarca oyun bozduk
Ateşten mezarı kazdık
Bir ölür bin diriliriz. Emine COŞKUN

Kelle koltuğa koyarak
Ateşten gömlek giyerek
" Vatan sağ olsun! " diyerek
Bir ölür bin diriliriz. Yahya BİLİCAN

Ötüken’den geliyoruz
Neslimizi biliyoruz
Halinize gülüyoruz
Bir ölür bin diriliriz. Süleyman COŞKUNER

Kutsal olan her davada
Bir olur bin diriliriz
Malazgirt denen ovada
Bir ölur bin diriliriz. Âşık Muhsin YARALI

Yaralıyım baksan hale
İmanımız bize kale
Sarıkamış, Çanakkale
Bir olur bin diriliriz. Âşık Muhsin YARALI

Ömer Halisdemir Türk’tü
Fethi Sekin yiğit Kürt’tü
Birlik olduk dünya ürktü
Bir ölür bin diriliriz. Şevki KAYATURAN

Bu ezanlar dinmeyecek
Bayrak yere inmeyecek
Yanan ateş sönmeyecek
Bir ölür bin diriliriz. Murat ÇAKIR

Düşsem de yatağa hasta
Savaşırım ben kaç posta
Bu vatan kalamaz yasta
Bir ölür bin diriliriz.. Emine COŞKUN

Karış karış toprağına
Gazel olsa yaprağına
Musul, Kerkük ırağına
Bir ölür bin diriliriz. (OZAN TEVHİDİ) KENAN BİLGAÇ

Güney kuzey doğu batı
Türkiye’dir vatan çatı
Avrupa’sı tanır batı
Bir ölür bin diriliriz. Bir ölür bin diriliriz. Şevki KAYATURAN

Fethi Sekin, Halisdemir
Allah için aldık emir
Bu vatana feda ömür
Bir ölür bin diriliriz.Murat ÇAKIR

Tarihe yazılmış adı
Örnek olmuş itikadı
Ne ağam der nede kadı
Bir ölür bin diriliriz. Bekir ALİM

Zalim olan nefret güder
Mutlak bir gün diyet öder
Bizden giden Hakk'a gider
Bir ölür bin diriliriz. Hasan ALPARSLAN

Şehitlik mertebesine
Beyaz kefen bürünürüz
Vurup gàvur tepesine
Bir ölür bin diriliriz.. Emine COŞKUN

PKK’yla DEAŞ ile
Kahpe FETÖ işi hile
Gömeceğiz güle güle
Bir ölür bin diriliriz. Şevki KAYATURAN

Ay yıldızdır bayrağımız
Vatan der akar kanlarımız
Destan yazandır atamız
Bin ölür bin diriliriz. Leman GÜLBİL

Şufaniyim bitmez sözüm
Türk oğluyum Türk'tür özüm
Vatan benim iki gözüm
Bir ölür bin diriliriz. Muhsin AKSAKAL

Yolunda gidecek gemi
Bayrak ezan seccademi
Vatandır en güzel demi
Bir ölür bin diriliriz.. Murat ÇAKIR

Biz Osmanlı torunuyuz
Rabbimizin ordusuyuz
İnsanlığın yıldızıyız
Bir ölür bin diriliriz. Erol YILMAZ

Çağırın gelem askere
Size ben dedim kaç kere
Vallah istemem teskere
Bir ölür bin diriliriz. Emine COŞKUN

Osmanlıdır temelimiz
Sevap dolu amelimiz
Hakka döner cemalimiz
Bir ölür bin diriliriz. Refik KUTLU,

Şanımıza şan katarız
Bütün dünyaya yeteriz
Sanman tükenir biteriz.
Bir ölür bin diriliriz. AŞIK HEKİMİ

Oynamayın bizle oyun
Olamayız, bilin koyun
Mevzu vatan, sözü duyun
Bir ölür bin diriliriz Sunduz BİGA

Her oyunu bozacağız
Size çukur kazacağız
Yine tarih yazacağız
Bir ölür bin diriliriz. Şevki KAYATURAN

TEVHİDİ yanıyor özüm
Küllenmiyor neden közüm
Şehidime ağlar gözüm
Bir ölür bin diriliriz. (OZAN TEVHİDİ) KENAN BİLGAÇ.

Bende gelirim Yozgat'tan
Geçtim hasattan ırgattan
And içtim ölüme kaptan
Bir ölür bin diriliriz. Emine COŞKUN

Demir dağları erirken
Güneş aşmadan çok erken
Gemi karada yürürken
Bir ölur bin diriliriz. Âşık Muhsin YARALI

Anadolu,Urumeli.
Bunu tüm cihan bilmeli.
Türk’ün gücünü görmeli
Bir ölür bin diriliriz. Metin BARBAROS

Çadırdan imparatorluk
On altı devleti kurduk
Düşmanı denizde boğduk
Bir ölür bin diriliriz. Muhsin AKSAKAL

Misak-ı Milli'dir sınır
Sorun Türk'ü dünya tanır
Gafil batı bittik sanır
Bir ölür bin diriliriz. Şevki KAYATURAN

Çıkacağız bir gün düze
Murat kızar fazla söze
Vatan emanettir bize
Bir ölür bin diriliriz. Murat ÇAKIR

Analar yiğit doğurur
Hamurunu mert yoğurur
Madem komutan çağırır
Bir ölür bin diriliriz. Emine COŞKUN

İspatımız Çanakkale
" Vatan! " dendimiydi hele
Meydan okuruz ecele
Bir ölür bin diriliriz Yahya BİLİCAN

Bizde biter mi Ömer'ler
Vatan için can verenler
Beni de alın yarenler
Bir ölür bin diriliriz Orhan KIZLARKAYASI

Şimdi çıkmış bir kaç dana
Kahpelikle kıyar cana
Bilmez Fatih'den bu yana
Bir ölür bin diriliriz. Hasan ALPARSLAN

Edirne den Ardahan’a,
Karşı durduk biz düşmana.
Sarılıp yüce Kuran’a,
Bir ölür bin diriliriz. Metin BARBAROS

Düşmandan olmaz korkumuz
İsterse kopsun kolumuz
Korunacak hep yurdumuz
Bir ölür bin diriliriz. Muhsin AKSAKAL

Ben seksen bir ile sığmam
Bana hedef kızıl elmam
Zordur ama asla yılmam
Bir ölür bin diriliriz. Metin BARBAROS

Bu vatan bizimse eğer
Uğrunda ölmeye değer
Ne sayarız ne de söğer
Bir ölür bin diriliriz. Abdullah TÜZÜN

İslam bizim sancağımız
Oğuz kutlu ocağımız
Anadolu bucağımız
Bir ölür bin diriliriz. Fatma UMAR

Kalleşler arkadan vurur
Yiğit olan karşı durur
Teröriste olmaz gurur
Bir ölür bin diriliriz. Refik KUTLU

Efe'si,.Gakkoş'u, Laz'ı...
Gelini kızanı kızı
Kim bölebilir ki bizi
Bir ölür bin diriliriz. Yahya BİLİCAN

Helal lokmam helal aşım
Vatan için eğik başım
Toprak olsa da naaş/ım
Bir ölür bin diriliriz Hasan ALPARSLAN

Toprağa can vermek için
Şehadet e ermek için
Vatan millet bayrak için
Bir ölür bin diriliriz.Ahmet KÖSE

Türk oğlu Türk'üz ve eriz
Fatih, Yavuz her birimiz
Buna şahit tarihimiz
Bir ölür bin diriliriz.Murat KARABABA

Kalelerin burcundayız
Yiğitliğin harcındayız
Zalimlerin kercindeyiz
Bir ölür bin diriliriz. Fazlı MACİT

Zalimi inletmek için
Soyunu sonlatmak için
Kanını damlatmak için
Bir ölür bin diriliriz. Emine COŞKUN

Kim demiş ki bizler ürkek
Yiğit olur mu hiç korkak
Sevmiyorsan çabuk terk et
Bir ölür bin diriliriz. Süleyman COŞKUNER

Bayrak ana derki Türk'üz
Şanı yüce soylu ırkız
Elde kılıç başta börküz
Bir ölür bin diriliriz. Fatma UMAR

Altaylarla koca balkan
Damarımda ki asil kan
İşit beni işit cihan
Bir ölür bin diriliriz. Metin BARBAROS

Bu toprak da yatan için.
Ebe dede atan için.
Hekimi der vatan için.
Bir ölürüz bin diriliriz. Aşık HEKİMİ

Ötüken’den geliyoruz
Neslimizi biliyoruz
Halinize gülüyoruz
Bir ölür bin diriliriz Süleyman COŞKUNER

Vurun şeşper değsin döşe
Yiğitlik yazılmış başa
Namus için baştan başa
Bir ölür bin diriliriz. Fazlı MACİT

Bizde Fethi Sekin bitmez
Bir ölür bin diriliriz
Saymak için akıl yetmez
Bir ölür bin diriliriz. Hasan ALPARSLAN

Bu vatana can vererek
Yüz binlerce ten vererek
Al bayrağa kan vererek
Bir ölür bin diriliriz Fatma UMAR

Doğu batı hep gardaşız
Vatan için tek bir başız
Ölüm desen yarışırız
Bir ölür bin diriliriz. Orhan KIZLARKAYASI

Meydanlara biz yıkarız
Tek dost Allah der çıkarız
Ne ürker ne de korkarız
Bir ölür bin diriliriz. Emrullah BEDİR

BİLİCAN sözümün sonu
" Bağımsızlık" ise konu
Bütün dünya bilir bunu
Bir ölür bin diriliriz Yahya BİLİCAN

Soyluluğu deneriz biz
Soysuzluğu eneriz biz
Biz Türk'üz biz,yeneriz biz
Bir ölür bin diriliriz. Abdullah TÜZÜN

Atamızın emaneti
Bırak çarpık zihniyeti
Affetmeyiz ihaneti
Bir ölür bin diriliriz. Sunduz BİGA

Asalet şanımız bizim
Viyana'da vardır izim
Ezandır bayraktır özüm
Bir ölür bin diriliriz. (OZAN TEVHİDİ) KENAN BİLGAÇ

Ankara, İstanbul, Sivas
Şehit için tutulmaz yas
Bu duygu Müslüman'a has
Bir ölür bin diriliriz. Şevki KAYATURAN

Duy bizi ey gaddar batı
Teröre kurdun sen çatı
Nalladık şahlanmış atı
Bir ölür bin diriliriz. Emine COŞKUN

Yürekte olursa birlik
Ne hoş olur bizde dirlik
Vatan için olmaz körlük
Bir ölür bin diriliriz. (OZAN TEVHİDİ) Kenan BİLGAÇ

Ay yıldızlı bayrağına
Bir ölür bin diriliriz
Bir karışlık toprağına
Bir ölür bin diriliriz. Yahya BİLİCAN

Hadsizlere hat bildirir
Hem de bir cihat bildirir
Sınırda serhat bildirir,
Bir ölür bin diriliriz. Abdullah TÜZÜN

Battal Gazi torunuyuz
Vatana asker yolcuyuz
Bekçisiyiz korucuyuz
Bir ölür bin diriliriz. Mahmut ORHAN

Cumhuriyet kadınıyız
Ülkemizin yarınıyız
Ne korkağız ne yılgınız
Bir ölür bin diriliriz. Sunduz BİGA

Sitemkar ALİM’im yazar
Kirli oyun görse bozar
Dostlara değmesin nazar
Bir ölür bin diriliriz. Bekir ALİM

Çanakkale, Eskişehir
Vatan için olmaz tehir
İçsek bile dolu zehir
Bir ölür bin diriliriz. Murat ÇAKIR

İşte vatan işte yürek
Hainler gelsin de görek
Geliyoruz gürleyerek
Bir ölür bin diriliriz.Bekir ALİM

Al bayraksız biz gülmeyiz
Tek bir çakıl böldürmeyiz
Biz kolay kolay ölmeyiz
Bir ölür bin diriliriz. Cengiz KAYATURAN

Biz şerefli, şanlı Türk'üz
Biz kalbi imanlı Türk'üz
Biz hepimiz Atatürk'üz
Bir ölür bin diriliriz. Abdullah TÜZÜN

Bu vatana can vererek
Bir ölür bin diriliriz.
Şehit libasın giyerek.
Bir ölür bin diriliriz. Aşık HEKİMİ

Mertliktir Türk'ün huyu
Böyle öğrendi beş duyu
Bayrağımız kırmızı koyu
Bir ölür bin diriliriz. Ömer DOĞAN

Orta Asya ve Balkanlar
Yürekte yaradır kanar
Yemin etmiş bu fidanlar
Bir ölür bin diriliriz. Metin BARBAROS

Ayarladık ibremizi
Taşırmayın sabrımızı
Açmışız biz kabrimizi
Bir ölür bin diriliriz. Nadir ÇİTİL

Ömer Halisdemir eri
Ülkem için verdi seri
Boş mu kalır O'nun yeri?
Bir ölür bin diriliriz Hasan ALPARSLAN

Şehit kokan toprakları
Taze açan yaprakları
Sıra sıra bayrakları,
Bir ölür bin diriliriz. Kemal DOĞANAY

Ahmet, Mehmet, yiğit Ali
Muhtar kaymakam hem vali
Duysun bizi tüm ahali
Bir ölür bin diriliriz. Emine COŞKUN

Adaleti yaya yaya
Ecdat gitmiş üç kıtaya
Merhem olarak yaraya
Bir ölür bin diriliriz. Şevki KAYATURAN

Yedi bölge seksen bir il
Fatihin torunuyuz bil
Vatan için söyler bu dil
Bir ölür bin diriliriz. Murat ÇAKIR

Bütün dünya bir olsada
Ülkemiz hain dolsada
Gözümden kan aksada
Bir ölür bin diriliriz. Erhan DELİKTAŞ

Vatanda vatandaşım ben
Aklını başına al sen
Aşk ile karardı bu ten
Bir ölür bin diriliriz. Bekir ALİM

Abdal derki atam şehit
Tarih etmiş bin kez teyit
Mertliğine cihan şahit
Bir ölür bin diriliriz. Metin BARBAROS

Her vilayet her ilçede
Dik dururuz neticede
Gündüz doğup her gecede
Bir ölür bin diriliriz. Şevki KAYATURAN

Karadeniz, Ordu, Rize
Düşman gelir elbet dize
Yan bakmasın kimse bize
Bir ölür bin diriliriz. Murat ÇAKIR

Buranın adı Türkiye
Konu olmuş tüm türküye
Ayşe, Fatma der Rükiye
Bir ölür bin diriliriz. Emine COŞKUN

Çok severiz ülkemizi
Ey haçlı, böyle bil bizi
Tarihten sileriz sizi
Bir ölür bin diriliriz. Murat KARABABA

KAYATURAN atar nara
Kurşun yedim sinem yara
Dağ yıkılır vura vura
Bir ölür bin diriliriz. Şevki KAYATURAN

Yüreğimiz ateş dolu
Rabbim sen bizleri koru
Bu yol bizde Allah yolu
Bir ölür bin diriliriz. Mustafa DÖNMEZ

Mahlasında var bin mana
Yiğit olup çık meydana
Kalleş rezil Pensilvanya
Bir olur bin diriliriz. Cengiz KARA

Korkaklık mı onu geçin
Bu yolda ölmemek niçin
Vatan için bayrak için
Bir ölür bin diriliriz. Muammer YALÇIN

Can Erzurum şehri emin
Daha şehit verdi demin
Yerde kalmaz yavrum kanın
Bir ölür bin diriliriz. Ahmet ERGİN

Vuruldukça her bir çınar
Kor alevden öfke doğar
Sınamayın türkü boğar
Bir ölür bin diriliriz. Bünyamin UĞUR

Ölüme meydan okuruz
Dimdik ayakta dururuz
Hain anlından vururuz
Bir ölür bin diriliriz. Erhan DELİKTAŞ

Anaların göz yaşıyla
Dalda öten her kuşuyla
Yetim kalan her kişiyle
Bin ölür bin diriliriz. Bin Ali YILDIZ

Vatan biz de en kutsaldır
Ezan, bayrak Hak davadır
Şahadet kutlu sevdadır
Bir ölür bin diriliriz. Murat KARABABA

Kahpenin dölleri yeter
Bir gün gelir zulüm biter
Sönen baca yanar tüter
Bir ölür bin diriliriz. Refik TURAN

Destan yazar yüreğimiz
Bükülemez bileğimiz
Ya şehidiz ya gaziyiz
Bir ölür bin diriliriz Emrullah BEDİR

Asırlardır kanımızla
Şahadete şanımızla
Gökte al bayrağımıza
Bir ölür bin diriliriz. Sadık ŞENKAYA

Vatan için atar yürek
İman buna kutsal direk
Dilde tekbirler çekerek
Bir ölür bin diriliriz. Murat ÇAKIR

Göğüste iman halkamız
Kanla dolsa da helkemiz
Savaşa hazır halkımız
Bir ölür bin diriliriz. Emine COŞKUN

Zırhlı birlikler kursalar
Gökten mermi yağdırsalar
Bütün haçlı birleşseler
Bir ölür bin diriliriz. Cengiz KARA

Demir dağları erirken
Güneş asmadan çok erken
Gemi karada yürürken
Bir olur bin diriliriz. Âşık Muhsin YARALI

Tarih yazdı Türk Milleti
Bir ölür bin diriliriz
İşleriz farzı sünneti
Bir ölür bin diriliriz. Susan EFENDİ

Levhi mahfuzda yazılı
Gideceğin yol çizili
Kahpelik içinde gizli
Bir ölür bin diriliriz. Refik TURAN

Alparslan'ım çeksem çile
Vatanıma yapmam hile
Sela ile ezân ile
Bir ölür bin diriliriz Hasan ALPARSLAN

KAYATURAN şair ozan
Eyvallah eder mi yazan
Atatürk'le zulmü bozan
Bir ölür bin diriliriz. Şevki KAYATURAN

15.01.2017 Saat:00.58

Şevki Kayaturan
Kayıt Tarihi : 16.1.2017 12:24:00
Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
  • Mustafa İleri
    Mustafa İleri

    Yürekler konuştukça gönüller coşar çağlar silkinip ayağa kalkınca adımlar yürür TURANA Yaratanın adına bu sevdalar dayanmaz dağlar taşlar eritilir ölüm ne gam Bir ölür bin dirişte yüreklerde imanlar eksik olmasın yeter

    Cevap Yaz

TÜM YORUMLAR (1)

Şevki Kayaturan