Aslı Suleymanova Şiirleri

2

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Aslı Suleymanova

Xoşum gə lsə də ,
gə lmə sə də ,
endim metroya
Hansı işi
xoşumuz gə lə - gə lə
görürük ki? !

Devamını Oku
Aslı Suleymanova

Sə nsiz keçə n bir günümə ,
Sə nsizliyin ün salıbdır.
Könül mülküm solmuş çiçə k,
Xə zan vurub saralıbdır.

Sə nsiz keçə n bir günümə ,

Devamını Oku