Aşık Veli 2 Şiirleri - Şair Aşık Veli 2

0

TAKİPÇİ

Aşık Veli Sivas'ın Şarkışla ilçesi İğdecik köylüdür. İlk önceleri sevip kavuşamadığı Suna'ya şiirler yazan Veli, Kale köylü Aşık Kemter ile tanışmasıyla tarikatı öğrenir ve deyişleri bu minvalde devam eder. Dönemin Hacı Bektaş Veli dergahı postnişini Hamdullah efendiyle olan dostluğu, bu deyişlerini zenginleştirir.
Hamdullah efendinin II. Abdülhamit tarafından Amasya'ya sürgün edilmesinden sonra Aşık Veli, Hamdullah efendiyle anadoludaki dergahlar arasında köprü olmuştur.
Son zamanda Hasandede tekkesinden çıkan elyazmalarında Aşık Vel ...

Aşık Veli 2

Mecnunum Leyla’mı gördüm
Bir kerece baktı geçti
Ne sordu ne de söyledi
Kaşlarını yıktı geçti

Soramadım bir çift sözü

Devamını Oku
Aşık Veli 2

Nasip olur Amasya’ya varırsan
Giden sail selam getir pirimden
Hublar şahı Hamdullahı görürsen
Giden sail selam getir pirimden.

Hayali gönlümden çekerim ahı

Devamını Oku
Aşık Veli 2

Pek çok arzuladım varayım dedim Varamadım gül yüzlü yar küstün mü?
Haki payına yüzler süreyim dedim
Süremedim gül yüzlü yar küstün mü?

On beş yıl yaklaştı olmadı çare
Erenler terkim kılmadı zara

Devamını Oku
Aşık Veli 2

Dost dost diye hayaline yeldiğim
Dost ise ayırmış özünü benden
Çatık kaşı benlerini saydığım
Çevirmiş nicedir yüzünü benden

Hani dost uğruna can baş verenler

Devamını Oku
Aşık Veli 2

Kınamayın ağlar melûl gezdiğim
Aşık maşukunu del’eyler imiş
Bir mahitabın ateşi közü
Yakar şu sinemi kül eyler imiş

Gelin bakın ateşime közüme

Devamını Oku
Aşık Veli 2

Hel hel ettim hamaradan mağradan
Dediler bir Suna gitti bu yola
Elim ile evlerini göçürdüm
Telli Suna gitti derler bu yola

Başına bağlamış hindi balası

Devamını Oku
Aşık Veli 2

Hiç mi inanmadın benim sözüme
Ahırında belli oldu hilen yar
Gelin geçen hoş görünün gözüme
Sencileyin bulunmaz mı çelen yar?

Beni attılar bir zindan içine

Devamını Oku
Aşık Veli 2

Nereden gelişin böyle
Dost ilinden gelen sail?
Gül yüzlümden haber söyle
Dost ilinden gelen sail

Vardın mı Ferhat taşına

Devamını Oku
Aşık Veli 2

El vurup yâremi incitme tabip
Bende hayat bulmaz hicraneler var
Destin vurup tamir eylersin amma
Tamir kabul etmez viraneler var

Yareler döşenmiş figana başlar

Devamını Oku