Aşık Ömer Şiirleri - Şair Aşık Ömer

Âşık Ömer, Konya'nın Hadim ilçesinin Gezlevi (günümüzdeki adı Korualan'dır.) köyünde veya Kırım'ın Kezlev (Yevpatо riya) şehrinde 1620-1621-1651 yıllarında doğmuş olduğu rivayet edilen halk şairidir.Ölüm tarihi 1707 olarak rivayetlere geçmiştir. Ömer 20 yaşına kadar bölgede kalır askere gittikten sonra uzun bir süre 10-15 yıl asker şairi olarak, Avrupa ve Rusya sınırlarında dolaşır. Bu nedenle şiirlerinin çoğunda vatan hasretiyle yanıp tutuştuğu görülür.
Ömer aruz ve hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Divan şairlerinden oldukça etk ...

Aşık Ömer

Ela gözlerine kurban olduğum
Yüzüne bakmaya doyamadım ben
İbret için gelmiş derler cihana
Noktadır benlerin sayamadım ben

Aşkın ateşidir sînemi yakan

Devamını Oku
Aşık Ömer

Dedim dilber yanakların kızarmış
Dedi çiçek taktık gül yarasıdır
Dedim tane tane olmuş benlerin
Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır

Dedim dilber sana yazıldı kanım

Devamını Oku
Aşık Ömer

Bugün ben bir güzel gördüm
Yeşiller giymiş ağ üzre
Aklımı başımdan aldı
Durabilmem ayağ üzre

Beni mest eden câmıdır

Devamını Oku
Aşık Ömer

Ey şahin bakışlı yükseğe bakma
İndirirler seni kola bir zaman
Sadık âşıkları odlara yakma
Hiç lûtfun olur mu kula bir zaman

Âşıka ettiğin başka fen gibi

Devamını Oku
Aşık Ömer

Gam yükleri ile yükümüz tuttuk
Hicran katarının kervanıyız biz
Feleğin ağusun aşında bulduk
Mihnet tekkesinin mihmanıyız biz

Hakikat yolunu tutmuş gideriz

Devamını Oku
Aşık Ömer

Garip bülbül kılur zârı
Varup gülşene yaslanmış
Temaşa eyledim hârı
Gül-i handâna yaslanmış

Bugün ben yârimi gördüm

Devamını Oku
Aşık Ömer

Yine Bir Haber Geldi

Yine bir haber geldi çeşm-i mestimden
Bana rahm eylemiş gelse gerekdir
Çok zamandır cüda düştüm dostumdan
Bir zaman demezdim feleğe beli

Devamını Oku
Aşık Ömer

Gönül eğlencesi ey tutu dillim
Ya benim kaşları hilalim mi var
Sarhoş yürüyüşlü mestane gözlüm
Ya benim lebleri zülalim mi var

Varup hakipaye yüzüm sürmeye

Devamını Oku
Aşık Ömer

Fasl-ı şita geçüp bahar erince
Şükufeler verir sana şan dağlar
Dürlü dürlü seyrangehin görünce
Karar edebilmez dil ü can dağlar

Her kaçan deruni eylesen nida

Devamını Oku
Aşık Ömer

Coşkun sular gibi çağladım aktım
Bülbül gibi ah ü efganımız var
Şadırvan atların seyrine baktım
Ahur kapusunda seyranımız var

Akıntıya saldık biz de gemimiz

Devamını Oku