Aşık Hüseyin Bozalganlı Şiirleri - Şair ...

0

TAKİPÇİ

Aşık Hüseyin Bozalganlı

Ay gözel bundan ezel
Senden igrar ahtarıram
Almağa yar olmağa
Açıg aşkar ahtarıram
Mecnun'am sen Leyli'ye
Düşüb diyar ahtarıram

Devamını Oku
Aşık Hüseyin Bozalganlı

Cana gözel yerler seyrangah olub
Var olsun dolansın eli Bağdad'ın
Galmasın aranda solmasın rengi
Düşsün bu dağlara yolu Bağdad'ın

Bahar fesli oldu ne gözel çağlar

Devamını Oku
Aşık Hüseyin Bozalganlı

Her cefengler saz götürüb söz deyib
Şairlik ismini sana çekmesin
Çibin milcek zenbur kimi sızlayıb
Gangalın şehdini şana çekmesin

Şairlik elminde bir kamal gerek

Devamını Oku
Aşık Hüseyin Bozalganlı

Dizimin tageti gözümün nuru
Aşiginem ay hetalı ceyranım
Döneydim başına el ayağına
Ne düzübsen hett ü halı ceyranım

Camalı salıbdır cahana şöyle

Devamını Oku
Aşık Hüseyin Bozalganlı

Aranların vesf-i halın söyleyim
Süsen sünbül ireyhana dönmüşdü
Gızılgül açılıb bülbüller ötür
Çayır çemen gülüstana dönmüşdü

Ele ki yaz getdi çevrildi yaya

Devamını Oku
Aşık Hüseyin Bozalganlı

Dost kuyine bir de güzar olaydı
Keçen keçdi gelen çağı göreydim
Yar elde tutaydı şirin badeni
İçeydim badeni sağı göreydim

Bahar olub gül mövsimi gelende

Devamını Oku
Aşık Hüseyin Bozalganlı

Ay arifler menim belalı başım
Hicran deryasına derine düşdü
Abad gönlüm derd ü geme tuş oldu
Dağıldı dağların serine düşdü

Hayva tegin men saralıb solmuşam

Devamını Oku
Aşık Hüseyin Bozalganlı

Ne ganır ne de danışır
Dad aman nadan elinden
Goymur ara düzelmeye
Huligan şeytan elinden

Namerd öldürer acından

Devamını Oku
Aşık Hüseyin Bozalganlı

Getdim gördüm nazlı yarın yurdundan
Terlan uçub oylağında sar galıb
Hezel tutub bağçasını bağını
Bülbül köçüb gül üstünde har galıb

Bir kesim yoh metlebimi bitire

Devamını Oku
Aşık Hüseyin Bozalganlı

Gem çegme gem yeme divane gönlüm
Yetirirem seni yara bu gece
Yüzümü sürterem zülfe buhağa
Çegseler dilimden dara bu gece

Kırılıb sonalar boş kalıb güller

Devamını Oku