Ali Arda Şiirleri

6

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Ali Arda

Ben ne zaman yalnyz kalsam
Çok ü?ümü?ümdür
Yalnyzlyk ky?tan so?uktur zannymca
Ayaz dü?tü?ünde sabaha
Kar ya?dy?ynda sokaklara
Çyrylçyplak dola?abilirim sokaklarda

Devamını Oku
Ali Arda

Ne kadar uzakla?yrsan y?yktan,
O kadar büyür gölgen.
Ve kaybolur an içinde
Sana büyük görünen gövden.
Ve anlarsyn;
Karanlyk büyüktür senden

Devamını Oku
Ali Arda

Naftalinmi? hurçlarda saklydyr köhne çocuklu?um
A?klarym, hüzünlerim, sevinçlerim, sevi?melerim
Her bir pantolonda binlerce any,
Bazylary anlyk anylar
Bazylary uzun metrajly
Çocuklu?um giysilerimde saklydyr

Devamını Oku
Ali Arda

Ey cenneti dünyaya ta?ymy? güzel
Yüzü nur kapylaryna sürülmü? huri
Sen ki tüm güzelliklerini ta?yyorsun
Tanrynyn insana bah?etti?i
Saçlaryn savrulurken rüzgâryn tersine
Söylesene kaç kere el de?di o güzel ellerine

Devamını Oku
Ali Arda

Benim ?ehrim ardynda ?u da?laryn.
Aman vermez, geçirmez
Ardynda yoksa bir tutam a?(k) yn
Do?du?un yer olmayacak
(A?ka) doydu?un yer olacak diyaryn
Ve i?te tam da ora benim diyarym.

Devamını Oku
Ali Arda

Geceler boyu sevi?melerden arta kalan
Yki heceydi…
Veda…
Ve sen, öpmemi? gibi tenlerimiz birbirini,
A?k’y her sevi?te hecelememi? gibi dudaklarymyz
Dudaklarynda iki heceyle terk-i diyar ediyorsun a?kyn co?rafyasyny.

Devamını Oku