Alemin Sırrı Ve İnsan

Nigar Bedirhan 2
489

ŞİİR


11

TAKİPÇİ

Alemin Sırrı Ve İnsan

Âlemin sırrı ve insan yaratılmışların içinde en güzel şekilde yaratılan insandır

İNSAN OĞLU YARATILMIŞLARIN İÇİNDE EN GÜZEL ŞEKİLDE YARATILAN İNSANDIR
***
Bende beni arama insene öze
Neden inanmazlar söylenen söze
Benlikten kurtulup sorunu çöze
Sen kul ol Allah a. kul olma kula..
***
Nigâr Bedirhan

ÂLEMİN SIRRI

Aşka âşık olan kul aşk deryasında hiç olur
***
İnsan küçülmüş alem, alem küçülmüş insan
Gözlerin yıldızlardır kanın akan ırmaklar
Aşkullahla ateşte aşkla pişerken insan
Aşka akıl rehberi olmaz sırrı ıraklar.
***
Alemin sırrı aşktır varlık sırda yok olur
Kemiklerin kayalar zerre sırra yol olur
Kalbin güneş bedenin her zerresi aşk solur
İnsan ufak âlemken insan aşka gark olur...
***
Sır sırrın içindedir sır alemde bir zerre
Aşk sırrın içindedir sır aşkından bir zerre
Kalp gözü açılanlar sır ehlidir çok kere
Aczini bilen kişi sende seni arama.
***
Her zerre ALLAH derken insan aşkla hiç olur
Aşık olan kullar aşk deryasında hiç olur.
Aşka âşık olan kul aşk deryanda hiç olur
Ummanına daldıkça lutuflara gark olur...
***
Aşka âşık olan kul aşk deryanda hiç olur
Hak sırrına daldıkça gaflet hali yok olur
Sabır gerek âşığa yaklaştıkça kul olur
Dikenli yollarda çok tuzaklar çok uzaklar..
***
Nigâr Bedirhan

Allah u Teala c.c. nin yarattığı en güzel varlık insandır..Ve bedenler bizlere verilen emanettir..Ruh tenden ayrıldığında emanet bedenler toprağa gark olsada ruhlar bedenden son nefesle ayrılırlar.O beden de dünya da zamanını tamamlamış olur...
İnsanlara verilen akılla diğer mahlukatlardan ayrılır..
Allah yolunda olanların her makamda kendilerine ihsanı olur..
Allah yolunda yolculara ihsanı vardır..
Salih kullar Allah ın ayrı farklı tecellillerine vakıf olur.
İlk devirlerde atomdan bahsetseydi o insanlar belki ona deli gözüyle bakılırdı..
Lazerden bahsedilseydi insanlara çılgın derlerdi..
Çalışan çalıştığı derecede başarıya ulaştırır kullarını..Allahu Teala..
Beğenmediğiniz topraktan öyle güzel maddeler vermiştir. Öylesine şifa olan sebze ve meyveler çıkartmıştır ki..Gönüllere ferahlık verir..
Üstünüze bulaşsa sirkeler topraklı eli tutmazsınız oysa nice ayıplarını taşıyan günah yüklü varlıkları taşır üzerinde.Vefat ettiklerinde de açar bağrını toprak ana kucaklar hoş geldin dercesine..
Emanet verilen bu fani dünya da insanlar neden kibir gururda fani olanı sevme aşkta ileri giderler.Ve buğz ve kinde düşmanlıkta da çok kez sınır tanımazlar..
Oysa Peygamber efendimizden rivayet olunan sevgi ve nefrette aşırı olmayın..Çok sevdiğinizle zaman gelir düşman düşman ilan ettiğinizle de dost olabilirsiniz demektedir..
Arada ki mesafeyi düzeyli tutmakta her zaman yarar vardır..
İnsan oğlu şaşar beşer unutkandır aynı zamanda gafildirde..Gafil olmasaydı insanlar elleriyle sevdiklerini toprağa verdiklerini unutmaz..Kula kul olmaz hakkın rızasını gözetir doğru yooldan asla ayrılmazlardı..
Dilimizi öğrenip dinde tarihte herşeyde öyle farklılıklarla dün kardeşleri birbirine zıt düşürenlerde var..Unuttturma çabasında olanlarda..
En doğru gerçek rehber Kuranı Kerimdir çokça okumalı anlamaya çalışmalıyız..
Ve zamanı geldiğinde de anne şefkatiyle açar koynunu kucaklar geleni sarar bir anne gibi..Halden hale dönerken o en güzel bakmaya kıyılamayan..Can tenden sıyrılınca kokuşmaya başlayan tenden bedenden en çok seven aşık olan dahi tiksinir..
Fakat böbürlenerek üzerinde yürüdüğünüz toprak onu kabul eder saklar içinde tıpkı bir anne gibi..
Yaratılanların içinde avam ve arif olanlar vardır..
Avam yiyen içen günlük ihtiyaçları için yaşayandır..Zaman zaman şımarık çocuk gibidir..İhtiyacı olduğunda ol deyip yaratana yönelir açar ellerini dua eder.Olmadığında sırtını döner bencilleşir istedim dua ettim kabul olmadı derler.
Yediği içtiği haramsa neyin kabulunu bekler..
Yediği içtiği kul hakkıysa neye karşılık bekler..
İnsanlar Allah ın yarattığı tüm varlıklara hemcinslerine de ALLAH rızasını gözeterek şefkat ve merhametle davranması gerek.
Allah a inanan tevhid inancıyla teslim olan mümin elinden dilinden hiç kimseye hiç bir şeye asla zararı dokunmayandır..
Bir evde Kuran ı Kerim okunmazsa o eve arşdan rahmet inmez..Bir mümin camiye girdiğinde balığın suya dalıpta ferahladığı anda gibidir..
Balığın canı sudadır suda ilahi balığı sudan ayırma
İnsanın canı camidedir İlahi mümini camiden ayırma
Fasıkın hali camiden kaçmak ister çünkü kalbi sıkar ruhunu
Ey dolu dizgin giden er toz gittiğinde bindiğin binek at mı başka mı anlarsın
Ey hak yolunda olan ilerlediğin yolda diken de olsa o ecri sonunda göreceksiniz.
Allah ın abdal kulları vardır..
Allah a teslim olmuş hakkın yolunda eren..
Arif olan kullar Allah a teslim olmuş verilen verilmeyende mutlaka vardır bir hayır der..Asla hamd ve şüküründen vazgeçmez..Zikri ve Allah ı anmasına mani olmaz..Dua ve ibadetlerinden isteğimiz olmadı diye vazgeçmezler...
Abdal olanlar aynı zamanda arif ve hakkın yolundadırlar...
Allah ın yarattıklarına karşı merhametlidirler..
Her insan mülemmel sağlıklı yaratılır vücut azasında noksanı yoksa hamd ve şükrünü artırmalı..o vücut azalarından yoksun olanları hastaları düşünmmeli..
Ne kadar iyilik etse bir kiişi bir tek gözün görmesinin ecrini ödeyemez..Allah a ne kadar şükür ve hamd etsek azdır..
İnsan oğlu her mevsimde zıttını arar..Oysa toprağın insan vücudunun sıcağa da soğuğada ihtiyacı vardır..
Ve doğanın her mevsime ihtiyacı vardır..
Kainatta adalet denince şahlanan sima HZ ÖMER..Ne zaman baksanız o adalet timsali Hz Ömerin yüzünde gözyaşı izlerini görürdünüz..
Şimdiyse dünya tersine dönüyor şarkı benzeri uyuşturucularla insanlar kendilerine zarar verir oldular..
İslamın takvası edep libası en güzel libas..
Müminler ve tüm insanlar için Kuran ı Kerim şifadır..
Zalimlerinse Kuran Ve Kuranı Kerimi duydukça okuyanı gördükçe aptalca saldırırlar saldırgalaşırlar..
Altının değerini ancak sarraf anlar..
Kıyamete dek Allah semamızdan Ezanı eksik etmesin..
Yarabbi Kuran ı Kerimi bizim için kurtuluş olan eyle
Yarabbi Kuran ı Kerimi bizim için kıyamete dek neslimize okumayı anlamayı nasıp eyle...
Kelime i tevhidi dille söyleyen kalple kabul eden kullarından eyle..
Kuranla nurlanın.Kuranla ahlaklanın..Kuranın yapma dediğini yapmayın dünya kuyusuna düşmeyin..
Sen güzellik Yusufusun fakat dünya kuyusuna düşmüşsün..Çıkmak kurtulmak için Kuran a Allah a inanma iman etmeye ihtiyacımız ihtiyacınız var..
YARABBİ BİZİ BİZE GÖZ AÇIP KAPAYANA DEK OLSA BİLE KAPATMA..

Rasûlullah? şöyle duâ ederdi:
Ey Allahım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka ilâh yoktur.

Ebu Dâvûd, Edeb,110 Hadis
Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi! ... Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun
Kelime-i Şehadet
Kelime-i Şehadet getirmek; islamın 5 şartından ilki şehadet getirmektir. Kelime-i Şehadet İslam’ın en özlü bir ifadesidir.

Okunuşu: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü"

Anlamı: "Ben şehadet ederim ki, (Yani görmüş gibi bilirim ve bildiririm ki) Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed aleyhisselam Onun kulu ve resulüdür."

Kelime-i Şehadet getirmek
Kelime-i Şehadet’in ilk kısmında Allah’tan başka ilah olmadığına, ikinci kısmında ise Hz. Muhammed’in (s.a.v) Allah’ın kulu ve rasulü olduğuna tanıklık edilir. Kelime-i Şehadet bu tanıklığın dille açıklanması anlamına gelmektedir.

Resulullah’a (s.a.v) inanmak demek, Onun bildirdiklerinin tamamını kabul etmek, inanmak ve hepsini beğenmek demektir. Kelime-i Şehadeti söyleyen kişi Müslüman olur ve bundan sonra İslam hukukunun Müslümanlara tanıdığı tüm haklara sahip olur.

Peygamber Efendimiz (S.a.v.) , bir hadiste islamı şöyle tarif etmiştir:

“İslam, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkan bulduğun zaman Kâbe’yi ziyaret (hac) etmendir.” (Müslim)

"Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü"

Kelime-i Şehadet faziletleri
Şehadet getirmek insanda meydana gelen bilgi ve kesin inanıştır. Kişinin bildiği şeyleri söz ile ifade etmesidir. Kelime i şehadet getiren kimse kalbiyle de tasdik etmişse mümin olur.

Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Her kim, ’Şehadet ederim ki tek olan Allah’tan başka ilah yoktur, (ortağı da yoktur): Muhammed O’nun kulu ve elçisidir; İsa da Allah’ın kulu ve Allah’ın kullarından bir kadının oğlu, Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve Allah’tan (gelen) bir ruhtur. Cennet haktır, cehennem haktır.’ derse Allah onu, cennetin sekiz kapısından hangisini dilerse oradan cennetine koyar." (Müslim)

Kelime-i Tevhid
Kelime-i Tevhid de Kelime-i Şehadet gibi imanın ve islamın özünü teşkil eden bir ifadedir. Anlam olarak Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid de aynı manaya geliyor aslında. Ama Kelime-i Şehadette, “Ben şehadet ederim ki, (Yani görmüş gibi bilirim ve bildiririm ki) ” anlamına gelen bir ifade vardır. Kelime i tevhid ise şehadetten daha kısa anlamda kullanılan, Allah’ın varlığını "La ilahe illallah" ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olduğunu şehadette olduğu gibi kabul eden bir cümledir.Kelime-i Tevhid

Allah ins ve cinni tüm mahlukatı yaratan tek ve mutlak olandır..
Dünyanın her neresinde tevhid inancıyla kelimei tevhidi ve şehadeti diliyle söyleyip kalbiyle tasdik ediyorsa kula kul olmayıp tek Allah a Hakka secde edip baş eğiyorsa..Huzurunda huzura erip acizliğini bilen müminim diyen inananlara selam olsun..
Selam ve dua ile..
***

Nigar Bedirhan 2
Kayıt Tarihi : 14.11.2019 10:38:00
Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


Âlemin sırrı ve insan yaratılmışların içinde en güzel şekilde yaratılan insandır

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!

Nigar Bedirhan 2