Akşemseddin Şiirleri

3

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Din ve tasavvuf öğreniminden sonra müderrislik, ardından Hacı Bayram Veli’ye intisaptan sonra irşad görevinde bulundu. İstanbul’un fethinde Fatih’in ordusunda bulunarak askerin manevi kuvvetini yükseltti. Dine ve tıbba dair eserleri vardır. Eski yazma mecmualarında bazı şiirlerine rastlanmaktadır.

Akşemseddin

Aşık oldum sana candan
Hacı Bayram pirüm sultan
Gönül himmet umar senden
Hacı Bayram pirüm sultan

Ana varan hacı olur

Devamını Oku
Akşemseddin

Aşk hastası olanların dost derdidir dermânları
Aşk esîri olanların dosta fedâdır canları

Hak’tan cüdâ görmen eri erdir dü âlem serveri
Eğer kılarlarsa nazar altın ederler dağları

Devamını Oku
Akşemseddin

Sâkiyâ gel bizi hayrân eylegil
Ben garîbi aşka mihmân eylegil

Aşk-ı yârı can içinde saklarsın
Ol kadar kim derde dermân eylegil

Devamını Oku