Abdurrahim Tirsi: Hayatı, Biyografisi, E ...

3

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

ABDURRAHİM TİRSİ HAYATI

İznik civarında Tirse’de doğdu. Eşrefoğlu Rûmî’ye intisap etti. Kadirî tarikatının ikinci pîridir. Yunus Emre ve Eşrefoğlu etkisinde hece vezni ve sade bir dille şiirler yazdı. Bunların pek çoğu bestelendi. Divanı vardır.