Abdullah Odabaş: Hayatı, Biyografisi, Es ...

296

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

ABDULLAH ODABAŞ HAYATI

Asıl adı Abdullah ODABAŞ olan aşık Meftuni1914 yılındaÇorum'un Alaca kazasına bağlı Gerdekkaya köyünde doğmuştur.Babası Tahir ağa,diğer yakınlarıyla birlikte Rus harbi (93 Harbi) sırasında Kars'tan Alaca'ya göç etmişlerdir.Annesinin adı Sakine dir.Meftuni 1933 yılında Samsuna askerliğini yapmak için gitmiştir.1938 yılında Yozgat'ın Babalı köyünden,Şemseddin hocanın kızı Nuriye Hanımla evlenmiştir.Müşerref ve Emine adlı iki kızı ile Ferhat ve Celal adlı iki oğlu olmuştur.
Aşık Meftuni günümüzün tanınmış gerçek halk şairlerine içten gelen bir sevgiyle bağlanmış ve hayranlık duymuştur.Bütün ömrünü çiftçilik ve hayvancılıkla geçirmiş olan Aşık Meftuni çoçukları ile mutlu bir hayat yaşarken 06.01.1994 tarihinde kahhın rahmetine kavuşmuştur.
Allah ondan razı olsun.
Prof.Dr.Ferhat ODABAŞ
(İç Alemden Çizgiler.Abdullah Odabaş - Meftuni)
Bir milletin tarih süreci içinde sahip olduğu maddi ve manevi değerlerinin toplamı demek olan 'milli kültür'ün kapsamına giren her unsur bizce,çok önemli bir kıymete haizdir.Bütün bir dünyanın pek ala bildiği gibi şanıyla,şerefiyle ve hakkaniyetiyle başli başına bir tarih oluşturan necip milletimizin her ferdi,bu toprakların sonsuza kadar Türk-İslâm hüviyetine bağlı kalması için can-siperane çalışmış,hayatı pahasına mücadeleler vermiştir.
Bu asil milletin gayretli ve hamiyyet-perver bir evladı olan Aşık Meftuni,vatan,millet,ezan,bayrak sevgisini ve Türk'ün ebedi bağımsızlığını zerre,zerre yüreğinde duymuş,bir alp-eren edasıyla gönül telini dile getirmiştir.Hatta denilebilirki bu muhterem insan vatanına ve milletine o derece meftundu ki,asıl adı Abdullah olmasına rağmen bu duygularını sonsuzlaştırmak için Meftuni mahlasını kullanmıştır.
Ahmet Yesevilerin,Yunusların,Mevlanaların açmış oldukları nurlu çığırların mümtaz ve bahtiyar bir yolcusu olan Meftuni'ye Cecab-ı Hak'tan rahmet okuyucularına güzel istifadeler dilerim.
Prof.Dr.Recep TOPARLI
(İç Alemden Çizgiler.Abdullah Odabaş - Meftuni /Takriz)
Tesirinde kaldığı aşıkları şöyle sıralar: 'Bu işe Aşık Kerem'le başladım.Yunus Emre'yi,Kuddusi'yi okudum.'(Bknz.M.Halistin Kukul,Altınova Gazetesi 31 Mart 1990 s.6)
Aşık Meftuni hakkında1976 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Mehmet Tatlısu tarafından 'Aşık Meftuni Hayatı-Sanatı-Şiirleri' konulu lisans tezi yapılmıştır.
Hakkında çok fazla makale yayınlanan Aşık Meftuni,daha ziyade tasavvufi şiirler yazmıştır.Milli ve Ahlaki mes'elelerde de çok hassas olan Aşık Meftuni 06 Ocak 1994 tarihinde hakkın rahmetine kavuşmuştur.Kabri Çorum'un Alaca İlçesinde Odabaşlar kabristanlığındadır.
Şiirleri 1997 de,büyük oğlu Prof.Dr.Ferhat Odabaş tarafından ' İç Alemden Çizgiler' adıyla kitap haline getirilmiştir.
Bu esere Takriz yazan Prof.Dr.Recep Toparlı'nın düşüncelerini paylaşıyorum.Diyorki: Ahmet Yesevilerin,Yunusların,Mavlanaların açmış oldukları nurlu çığırların mümtaz ve bahtiyar bir yolcusu olan meftuniye Cenab-ı Hak'tan rahmet,okuyucularına güzel istifadeler dilerim'
Ali Kayıkçı
(06 Ocak 2005 Milletin ve Adaletin Sesi GÜRSES GAZETESİ - Samsun)

Muhterem babam,cennet mekân Abdullah Odabaş
Aşık Meftuni'nin azizi hatırasına:


BENİ ARIYORUM...
Saadet arıyorum sefalet pazarında,
Yaratılana sevgi,yaratan nazarında,
Vecd ile secde edip,Allah’ın huzurunda.

Huşu ile seherde kıyama duruyorum.
Aradığım her şeyi orada buluyorum.

Gök yarıldı kubbeden kovalar boşalıyor,
Her evde ayrı,ayrı bir dünya yaşanıyor.
Kimi vuslattan sarhoş,kimi kavuşamıyor.

Bir imtihan dünyası bu dünya biliyorum.
Ağlamam gerekirken halime gülüyorum.

Kime göre saadet; para,pul,şan,şöhrettir,
Zekât bir savurganlık,namaz büyük zahmettir
Oruç cana eziyet,Hac ise seyahattir.

Karanlıklar içinden ışığa yürüyorum.
Kararmış yüreklere nurunu diliyorum.

Mekânı Cennet olsun,Meftunizadeyim ben,
Onun dualarıyla belki azadeyim ben,
Aşkın ile çarpılmış bir kaza zedeyim ben.

Nurundan merhem yapıp,yarama sarıyorum.
Canımı nara yaktım,Cananı arıyorum.
Celal Odabaş - 2004