Aç Ve Susuz Şiiri - Hülya Gülmüş

HİKAYE VE ŞİİR YARIŞMALARINA BAŞVURU İÇİN SON GÜN 21 ŞUBAT!
Hülya Gülmüş
179

ŞİİR


62

TAKİPÇİ

Aç Ve Susuz

Yiyince doyar, içince kanar mı sanırsın beşeri?
Baksan göremezsin içinin çöllerini,
Açlıktan bitkin gönüllerini...
Gözü döner doyuramadıklarından,
Algısı yoksunluğunca...
Serap sayıp gerçeği, avutmak ister kendini.

Hülya Gülmüş
Kayıt Tarihi : 21.8.2019 15:15:00
Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


MaslowMaslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Abraham Maslow tarafından oluşturulan kişilerin gereksinimleri kuramı, motivasyon kuramları içinde önemli bir yere sahiptir. Bu kurama göre, insanların motivasyonu dış faktörlerden ziyade kişinin kendi içindeki ihtiyaçlara dayanmaktadır. Kişinin içinden gelen bu ihtiyaçlar ise bir hiyerarşi içinde gruplandırılmaktadır. Yani, kişiye dışarıdan gelen ödül veya ceza gibi faktörler, bu kurama göre motivasyon üzerinde çok etkili değildir. Maslow’un kuramına göre insanların ihtiyaçları sınırsızdır ve insan bir ihtiyacını giderdikten sonra başka bir ihtiyaç ortaya çıkar. Bir ihtiyacı giderme süreci içinde ise tamamıyle memnun olma/hoşnut olma durumu olası değildir. Bu esnada, giderilmemiş ihtiyaç kişi için büyük bir motivasyon kaynağıdır, bireyi güdüler ve birey neyi henüz elde etmemişse ona büyük ilgi gösterir. Fakat, ihtiyaç giderildikten sonra bu ihtiyaca yönelik motivasyon davranışlar üzerindeki belirleyici etkisini kaybeder (Maslow, 1943). Maslow’a ait ihtiyaçlar hiyerarşisi de, alt düzeydeki ihtiyacın karşılanmadan üst düzeydeki ihtiyacın karşılanmasının anlamsız olması ilkesi üzerinde kurulmuştur. İhtiyaçlara ait hiyerarşi basamaklarla/düzeylerle ifade edilmektedir. Maslow'un İhtiyaçlar HiyerarşisiMustafa Gencoğlu Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi 5 ana kategoriye ayrılmaktadır: 1. Fizyolojik İhtiyaçlar: Açlık, susuzluk ve buna benzer temel yaşamsal ihtiyaçlar 2. Güvenlik İhtiyacı: Dış faktörlerden kaynaklı tehlikelerden korunma 3. Sosyal İhtiyaçlar: Aidiyet, sevgi, kabul görme, sosyal yaşam vb. 4. Değer Verilme/Saygınlık İhtiyacı: Statü, başarı, itibar, tanınma 5. Kendini Gerçekleştirme: Gelişim, bir işi başarıyla tamamlama, yaratıcılık  Şimdi bunları daha detaylı inceleyelim: 1) Fizyolojik İhtiyaçlar Maslow’a göre, tüm ihtiyaçlar içerisinde en önemli olan ihtiyaç fizyolojik ihtiyaçlardır. Fizyolojik ihtiyacını gidermemiş bir kişi için diğer ihtiyaçların bir önemi yoktur. Aç veya susuz olan bir kişi, öncelikle bu ihtiyacını doyuracaktır ve diğer ihtiyaçlarını doyurmaya yönelmeyecektir (Maslow, 1943). 2) Güvenlik İhtiyacı Bu ihtiyaç, korunma, barınma, kural ve yasalara uyma gibi gereksinimlere dayanmaktadır, ve buna bağlı olarak kişi korku ve kaygısını azaltacaktır. İnsan tehlikelere karşı savunmadadır ve sahip olduğu şeyleri korumaya yönelik bir güdüye sahiptir. Bu ihtiyaçlar, kişilerarası ilişkiler için de geçerlidir. Yani, insan diğer insanlarla olan ilişkileri için de, bu ilişkiyi korumayı ve güvenli bir şekilde sürdürmeyi istemektedir. 3) Sosyal İhtiyaçlar İnsanlar tek başına yaşayamazlar, yaşamlarını sürdürebilmek için başkalarının varlığına gereksinim duyarlar. Başkalarıyla birlikte yaşama, başkaları tarafından kabul görme, arkadaşlık, sevme ve sevilme gibi sosyal ihtiyaçlar insanlar için önemlidir. Fizyolojik ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi kişinin diğer ihtiyaçları için bir kaynak oluşturmaktadır. Eğer insanlar sosyal ihtiyaçlarını gideremezlerse, aidiyet duygusundan yoksun, yalnız ve terkedilmiş hissedeceklerdir. Aile kurma ve etrafındaki kişilerle duygu alışverişinde bulunma gibi davranışlar insanların sosyal ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır. 4) Değer Verilme/Saygınlık İhtiyacı Bu ihtiyaç çift yönlü bir ihtiyaçtır. Yani, birey hem kendisine güven ve saygı duymak isterken hem de başkaları tarafından böyle görülmek ister. Başkaları tarafından değer görmek, kişinin de kendine güven duymasına ve başarılı olabileceğine yönelik bir inanç geliştirmesine neden olmaktadır. Başarı, statünün göstergesi olarak kabul edilmektedir ve başarmışlık hissi değer verilme ihtiyacını karşılamak için oldukça önemli kabul edilmektedir. 5) Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı Bu ihtiyaç hiyerarşinin en üst basamağında yer almaktadır. Her bireyin kendine ait yetenekleri ve karakteri vardır. Birey bu kendine ait özelliklerini geliştirme ve kanıtlama ihtiyacı hissetmektedir. Fakat, bu ihtiyacın karşılanabilmesi için, diğer alt basamaklardaki ihtiyaçların yeterince karşılanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde bireyin kendini gerçekleştirmesi çok mümkün değildir (Erdem, 2008). Her yeni ihtiyacın giderilmesi yeni bir ihtiyacın da doğması anlamına gelir. Bu durumda, sürekli bir gerilim vardır aslında ve bir dengeye kavuşmak hem olası değildir hem de kişi tarafından istenmez. Maslow’a göre “yoksunluk güdüleri” (açlık, susuzluk, cinsiyet vb.) gerilimi azaltmaya yöneliktir, yani bu ihtiyaçlar giderildiğinde kişi dengeyi kurabilir. Fakat, gelişme güdülerinin ise başarılması daha zordur, çoğu kez erişilemez hedeflerdir ve bu ihtiyaç dengede olan kişinin aynı zamanda sürekli bir gerilime sahip olmasına neden olur. Bir ihtiyacın belirmesi için, bir önceki ihtiyacın %100 giderilmiş olmasına gerek yoktur. Örneğin, bir kişi fizyolojik gereksinimlerini %70, sevgi gereksinimlerini %50, saygınlık gereksinimlerini %40, kendini gerçekleştirme gereksinimini %10 gidermiş olabilir (Onaran, 1981). Maslow bu beş temel ihtiyacın dışında iki tane daha ihtiyaç belirtmiştir. Bunlar, bilişsel gereksinimler ve güzelduyusal (esthetic) gereksinimleridir. Fakat, kendini gerçekleştirme ihtiyacının bu ihtiyaçları kapsadığı düşüncesi ile bu ihtiyaçlar ayrı ayrı incelenmemiştir (Onaran, 1981). Değişen yaşam koşulları dolayısıyla, Maslow’a ait bu ihtiyaçlar hiyerarşisi gözden geçirilmektedir. Özellikle teknolojinin gelişmesi ve kişilerin hayatında önemli bir yere sahip olması bu hiyerarşinin gözden geçirilmesi gerektiğinin kanıtı olarak düşünülmektedir. Yazar Tuğba Şenoğlu Editör Çağrı Mert Bakırcı Yayınlanma Tarihi 10/11/2013 22:42 Kaynak: Balanced Achievement Son Düzenlenme 19/05/2019 11:48 Kaynaklar ve İleri Okuma E. Erdem. (Tez, 2008). Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramına Göre Konutların Swot Analizi ile Değerlendirmesi. Not: DOI: 10.1501/ankara-4286. O. Onaran. (1981). Çalışma Yaşamında Güdülenme Kuramları. Yayın Evi: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları. Evrim Ağacı.org' dan alıntıdır. Gördüğünüz üzere en temel ihtiyaç açlık ve susuzluk... Fiziksel ve ruhsal farketmiyor. Tümünü kapsıyor. Güzel ve bilgilendirici bir yazı olduğu için paylaşmak istedim.

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Ahmet Erdem
  Ahmet Erdem

  Ben bir bedeviyim, çölünü kaybedip okyanusta gezen bir asi ruh, bütün mesele doyumsuzluk ve nihayetinde beşeriz hep daha fazlası hep yenisi boyar gözümüzü ve ruhumuzu

  Hülya Gülmüş

  Zordur bedevilik, hele de insanın ruhu bedeviyse kalıcı olamaz hiç bir yerde, arar durur hep hayalindekini... Zordur doyurması...

  Sil

 • Kesra Bamedi
  Kesra Bamedi

  Evet doyumsuz yanı vardır insanın
  Ama dizginlenebilen..aslında öyle sanır. .burda her şey biter..eksilir,yarım kalır. .


  Tebrikler

  Hülya Gülmüş

  Konunun özü, doyumsuzluktan çok insan ihtiyaçlarının çeşitli oluşu ve bunları karşılayabilmesidir.

  Yorumunuz için teşekkür ederim.

 • Mine Kul
  Mine Kul

  İnsan maneviyatını doyuma ulaştıramayınca, beşerde daima aç ve susuz kalır...
  Çok doğru bir analiz şiiri, tebrik ediyorum, sevgiler...

  Hülya Gülmüş

  Çok teşekkür ederim Mine hn.

TÜM YORUMLAR (3)