Orhan Cesur Antoloji.com

Bir yolcuyum… Hakikate sadakat ve ünsiyet, batıla nisyan ilk borcum… Yaratıp yoluna koyan, istikamet veren Rab’bin belirlediği istikamet üzere olmak en temel kaygım... Yolun zorluğunun bilincindeyim... Bazı güzelliklerin yanında nice çirkefe şahit olmaktayım. Tüm şahitliğim Alemlerin Rabbi Allah için olsun… Gücüm yettiğince…Güzelliği (iyliği) çoğaltmak, çirkefi azaltmak ikinci borcum... Yegane iddiam; hatada ısrar etmemektir... Gayret benden başarı Allah'tan olsun...
..

Devamını Oku