Ahmet Idrısoglu - Hakkında Yazdığı Tanıtım Ya ...


Ahmet Idrısoglu Seydiler-Kastamonu doğumluyum. Ö? retmen bir babanyn tek o? luyum. Yazymsal ve? iirsel bir de? erim varsa? ayet bunu, Apdurrahmanpa? a Lisesi 5Ed.B deki Edebiyat ö? retmeni Merhun Ali Muhlis TÜMTÜRK Beyefendiye borçluyum. Kendilerini hep Rahmetle anyyorum. Sanatyn bir estetik ve cesaret oldu? unua inanyyorum. Kalemimi dizelerde korkusuzca gezdirme? i öprendim. Çiftçilikle ba? layan serüvenim, esnaflyktan emeklili? e kadar uzandy. Sonsuzlukta iki çul arasynda - kundak ve kefen bezleri - bir an olarak yorumluyorum. Serenat adly bir? iir kitabymy az sayyda da olsa kendi olanaklarymla yayynladym. Ykyn bir gelecekte eserlerimi yayynlayabilmeyi dü? lüyorum.? u anda http://serenat-siirler.blogspot.com/ isimli bir blo? umvar. Dilrim çok de? er verdi? im antolojide de mahcup olmam. Her? ey gönlümüzce ve? iirce olsun.