Mustafa Tunç Antoloji.com

 • Roma İmparatorluğu

  18.06.2017 - 19:46

  Faustinopolis (ayrıca Colonia Faustinopolis ve Halala), Niğde ilinin Ulukışla ilçesine bağlı Toraman köyünde yer alan bir antik kent. Bu yerleşim yeri günümüzde Toraman olarak adlandırılmıştır. Faustinopolis, Tyana'nın yaklaşık 20 km güneyinde eski bir şehirdi. Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un karısı Faustina, Suriye'den dönüşte burada öldü (İ.S. 176). Roma İmparatoru Marcus Aurelius günümüzde Toraman olarak adlandırılan bölgede bir koloni kurdu. Bölge Bizans döneminde piskoposluk merkeziydi. Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un karısı Faustina'nın ölümüyle kentin adına, Faustina'nın şerefine "Faustina’nın kenti" anlamına gelen Faustinopolis adı verildi. Müslüman fetihleri ve müteakip Arap baskınlarının ardından, bölge yakındaki Loulon kalesi için terk edildi.

 • NİĞDE ULUKIŞLA TORAMAN KÖYÜ

  18.06.2017 - 19:39

  Toraman (Beşevler)
  Toraman (Faustinopolis), Niğde ilinin Ulukışla ilçesine bağlı bir köydür.
  Tarihçe
  - Köyün eski adı 5 kişi tarafından kurulması sebebiyle "Beşevler" idi. 1946 yılında Abdullah Yalçın öncülüğünde Salih Çoban, Hacı Ali Çakmak, Halil İbrahim Ünsal ve Mustafa Koçer tarafından kuruldu. Takip eden yıllarda köye olan göçler devam eder ve köyün adı "Toraman" olarak değişir. Köy yeni adını eskiden köyün bulunduğu bölgede hüküm süren Toraman Paşa'dan alır.
  — Yörede Epipaleotik, Hitit ve Roma dönemine ait kalıntılara rastlanmıştır. Bölgede bulunan höyükler 10,000 yıllık bir tarihi geçmişle ilgili bulgulardır. {M.Ö 8,000} "Toraman (Beşevler) {Tabal}" Niğde'nin ilk yerleşim yerlerinden biridir. Tabal Krallığı'na ve kral adlarına ilişkin bilgilere Asur yıllıklarında çokça rastlanır. III. Salmanasar döneminde Tabal Krallığı yirmi kadar küçük prenslikten oluşuyordu.
  — Eti, Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar bulunmuştur. Bölge uzun süre Eti, Frig ve Roma dönemlerinde yerleşim yeri olmuştur. Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un karısı Faustina'nın mezarı bölgede bulunmuştur. Niğde'ye yaklaşık 40 km uzaklıktaki "Toraman (Beşevler) {Tabal}" yakınında bulunan kaya mezarları (Kuşkayası) bir vadinin iki yamacındadır.
  — Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın Tarsus'ta yaşarken sık sık banyo yapmaya Çiftehan kaplıcalarına geldiği rivayet edilmektedir. Bizans İmparatorları Ulukışla ve Çiftehan arasında askeri üsler kurmuşlardır. Bölgede Orta Çağ boyunca Lulu diye anılan kale (Gedelli Köyü), kent ve mağara tabyaları mevcuttur.
  Etimoloji
  Faustinopolis
  Faustinopolis (ayrıca Colonia Faustinopolis ve Halala), Niğde ilinin Ulukışla ilçesine bağlı Toraman köyünde yer alan bir antik kent. Bu yerleşim yeri günümüzde Toraman olarak adlandırılmıştır. Faustinopolis, Tyana'nın yaklaşık 20 km güneyinde eski bir şehirdi. Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un karısı Faustina, Suriye'den dönüşte burada öldü (İ.S. 176). Roma İmparatoru Marcus Aurelius günümüzde Toraman olarak adlandırılan bölgede bir koloni kurdu. Bölge Bizans döneminde piskoposluk merkeziydi. Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un karısı Faustina'nın ölümüyle kentin adına, Faustina'nın şerefine "Faustina’nın kenti" anlamına gelen Faustinopolis adı verildi. Müslüman fetihleri ve müteakip Arap baskınlarının ardından, bölge yakındaki Loulon kalesi için terk edildi.
  Kültür
  Köyde eski Türk kültürü hâkimdir.
  Coğrafya ve Ulaşım
  - Bir vadinin eteklerinde bulunan köy; Niğde il merkezine 67km, Ulukışla ilçe merkezine ise 35km uzaklıktadır. Köyün Rakımı 1390m dir. Köy, E90 otoyolu güzergâhı üzerindedir. Adana ve Mersin'den Niğde yönüne giden araçlar Toraman'dan geçerler.
  — Toraman, Çukurova Bölgesini ve Akdeniz kıyılarını İç Anadolu’ya bağlayan en kolay ulaşım yolu üzerinde bulunmaktadır. Sözü edilen ulaşım kolaylığı aynı zamanda turizmin Toraman’dan geçerek bir taraftan İç Anadolu Bölgesi, diğer taraftan Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ulaşımını sağlamaktadır.
  İklim
  İklim Akdeniz-İç Anadolu geçiş iklimidir. Yazlar serin ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Yağış yoğunluğu ilkbahar ve kış mevsimine kayar. Bitki örtüsü bozkırdır. İklime bağlı olarak yetiştirilen ürünlerin başında; buğdaygiller gelir. Yamaçlarda bağcılık, sulanabilen alanlarda başta elma, kiraz, armut v.b. olmak üzere meyvecilik ve sebzecilik yapılır. Bozkırlık alanların tarım yapılmayan yamaçlarında küçükbaş hayvancılık yapılmakta, son yıllarda büyükbaş hayvancılık, arıcılık, kiraz üretimi önemli miktarlarda artışlar göstermektedir. Ortalama nemlilik oranı % 62,2, açık günler sayısı 128. Ortalama yağış miktarı 260,5mm, karlı günler sayısı 57'dir. Hâkim rüzgâr; kış gününde keşişleme (Güneydoğu), yaz günlerinde batı rüzgârıdır.
  Nüfus
  İşsizlik ve geçim sıkıntısı nedeniyle şehre doğru göç fark edilir durumdadır. Bu yüzden köyün nüfusu yıldan yıla azalma gösterir.
  Ekonomi
  Köyün ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri, elma, arpa, patates, buğday, üzüm ve şeker pancarıdır. Hayvancılık ekonomik açıdan önemli gelir kaynağıdır.
  Altyapı Bilgileri
  Köyde ilköğretim okulu vardır fakat faal değildir. Taşımalı eğitim yapılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve her evde telefon vardır. Sağlık ocağı yoktur.
  Toraman köyünün dağları
  Akkaya, Çiriş, Çopraklar, Eğrikaya (Çatalkaya), Kesik (Balkayası), Kuşkayası, Öküzkeleri, Saraycık, Sivri

Toplam 2 mesaj bulundu

TÜM YAZILANLAR