Herdu Asmen Antoloji.com

"Seni özlemek"karda donmaya  benzer...
"Seni görmemek" denizde boğulmaya benzer..
"Ve seni duymamak" bir depremin enkazına benzer...