Orhan Yamak Şiirleri - Şair Orhan Yamak

Orhan Yamak

Sorulunca söylenen :

Çakallar da avlanır aslanlar da ;  çakalların ki cürüm, aslanların ki hükümdür.

O. YAMAK

Devamını Oku
Orhan Yamak

Sorulunca söylenen :.

Tanzimattan beri süre  gelen; aydın, sanatçı kisveli aşağılık kompleksli zevatın  oryantalist ve  müsteşrik gözüyle kendisi ve milletine, milletin değerlerine, pragmatist ve agnostik bakış açısı hezeyanlarının, bizden adam olmaz safsatalarının bir tek sonucu oldu : Millet sağduyu ve sezgisiyle peyder pey ilerlerken, onlar ve zihniyetleri adam olamadan öldüler ve silinip gittiler.
İşin garibi ne bu millet, ne de adam olmayı müşahhaslaştırdıkları, özendikleri tanrı tanımaz materyalist kominciler ve batılı kan emici emperyalistler tarafından takdir edlip anıldılar...


Devamını Oku
Orhan Yamak

BEŞLİK
Meyveye durunca yüklüce dallar
Bahçıvanla kuşlar bir sofradalar
Kim yemiş kim görmüş kim geçmiş burdan
Varmıdır  rızkı nasibinden  ötede bulan
Dünya denen metruk ahirsiz handan..

Devamını Oku
Orhan Yamak

BİLEMEZ OLDUK
Nisan yağmurları terketti bizi
Kırk ikindileri  sayamaz olduk
Bahar gözlerinde kalmamış vefa
Zaman ahir zaman bilemez olduk

Devamını Oku
Orhan Yamak

Sorulunca söylenen :

Artık   bilgisayarlar robotlarda herşeyi insandan çok daha iyi bilebiliyor. Sadece bilmek yetmiyor insana... Hatta bilgiyi insanlığın zararına da kullanabiliyor insanoğlu.Mesela organ mafyası içinde yer alan doktorlar iyi hekimlerdir.  Ama insanın bedeninden uzuv çalabilecek kadar vahişleşileşiyor bilgisiyle. Kuran-ı Kerim de  '' kitap yüklü merkebe '' 'benzetmiştir bu türden bilgi sahiplerini... Bİr yaraya bir acıya herşeyi bilen değil  hisseden bir yürek merhem olur.

O. YAMAK

Devamını Oku
Orhan Yamak

Epistemolojik hastalıklar :

Bilme olgusunun kaynağını, bilimsel disiplinlerin dogmalarının kalıpları içine hapsedip, tabusal kurgularla konumlandırmak ; teknik ilerlemelere kapı aralarken, insanı insan yapan kalp, gönül  ve bu bağlamda gelişmesi gereken acıma, sevme fedakarlık, inanma, empati ve onlarca manevi değerlerden soyutlayarak,  insanlığına kapıları kapatan bencil kitleler bütünü haline getiriyor.
Neticede insan yüreği ve inadıklarıyla güzeldir.
Putlaştırdığı pragmatist ve konformist tabularyıla değil...

Devamını Oku
Orhan Yamak

           
Bimar-ı Dil
Geceden çok gündüzlerin efkarı
Yetermi ki zannı fehm etmeyince
Elbet yorar yalan dünya insanı
Bitermi ki gamı hiç gitmeyince

Devamını Oku
Orhan Yamak

    Sorulunca söylenen

Parası olan herkes saray görkeminde  binalar inşa edebilir  ama gönül inşası varlık değil  insanlık işidir.

Devamını Oku
Orhan Yamak

  BİR EBUZER
Bir ebuzer olmak gerek galiba
Bir rebeze bulup  çölde tecrit yaşamak
Her sabah insanlığa  ihanet  haberleriyle uyanmaktan
Ölümler cinayetler tecavüzler  duymaktan kurtulmak
Bir rebeze bulup gitmek

Devamını Oku
Orhan Yamak

             BOZKIR VE BİZ
Martılar olmaz bizim göğümüzde

Devamını Oku