Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • melih cevdet anday26.12.2002 - 14:26

    Türk dilinin en büyük şairlerinden birisidir. Anadolu ve Mezepotamya uygarlıkları mitoslarından beslenerek evrensel olana özgün biçimde ulaşmayı bilmiştir. Balıkçı, Erhat ve Eyüboğlu'nun düzyazı ile ortaya koydukları fikirleri, bir anlamda şiirde yeniden ve özgün olarak gerçekleştirmiştir denilebilir.Türk edebiyatı, büyük şair ve kültür adamlarından birisini daha yitirmiş bir kez daha 'Garip' kalmıştır.Umarım gelecek kuşaklar onun yapıtlarından, düşünce evreninden yeterince yararlanacak yolu bulabilirler.Anday'ı unutmamalıyız!

  • sunay akın26.12.2002 - 14:09

    Sunay Akın, Şair Cemal Süreya'nın öngördüğü gibi tıkandı ve kendini yineleyip duruyor. Şiir aracılığıyla kazandığı popülerliği medya piyasasında paraya çevirebilmesi bakımından genç şairlere iyi bir örnek. Bir şovmen Sunay Akın. Çevresi olmasa, kalıcılığından ciddi biçimde kuşkuluyum.O bir kültür şovmeni artık. Şairliği kan kaybediyor.

  • oktay sinanoğlu26.12.2002 - 13:55

    Oktay Sinanoğlu, yaşamının onca yılını Amerika'nın hizmetine verdikten sonra fazla bir şey elde edememiş olacakki şimdi ilginç kuramlar geliştirerek 'kalıcı' olmak için uğraşıyor. Türk Aynştaynı gibi yakıştırmalarla kendini aldatıyor.Kalıcı olamayacak. Dil konusundaki duyarlılığı işe yarıyabilir. Birileri Sayın Sinanoğlu'nu fena gaza getiriyor. TV'deki konuşmalarında, kibirli, gururlu, üstten bakan, herkesi küçümseyen bir tavır sergiliyor. Fikir adamı olmak istiyorsa önce sempatik olmalı kişi. Kimya sahasında iyi bir uzman olabilir ama fikir adamı olmak için daha kırk fırın ekmek yemeli Sayın Sinanoğlu.Bana kullanılmış bir güneşin batışını çağrıştırıyor.