Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • fethullah gülen27.02.2004 - 22:36

  Aynı devirde yaşayıpta o mübarek ellerinden öpmemek ve hayır duasını almamak ne büyük bir acı...İnşaallah bizlere de nasip olur.O'nu ve düşüncelerini sevmeyebilir hatta eleştirebilirsiniz.Ancak ne olur hakaret etmeyelim, saygı gösterelim.En azından O'nu sevenler adına...

 • muhammed yunus21.02.2004 - 21:04

  Bangladeşin yaşayan dahi iktisatçısı...Gramen Bank yani Yoksullar Bankasının Kurucusu...Bence takdire şayan bir isim...

 • john nash21.02.2004 - 20:19

  yaşayan dahi... onun zekasına hep hayran oldum ki bu zaten nickimden bellioluyor olmalı...

 • galatasaray15.02.2004 - 19:57

  Yaşam tarzı...

 • ibn-i haldun15.02.2004 - 19:55

  Laffer Eğrisi diye bilinen ve vergi oranları ile vergi gelirleri arasındaki ilşkiyi inceleyen muazzam grafiği Laffer' den önce bulmuş olan gerçek mucidi...

 • question15.02.2004 - 19:51

  Kısa ve net olarak; ? ? ? ? ? ?

 • emek15.02.2004 - 19:51

  Üretim faktörlerinden birisidir. Üretimden aldığı pay ise ücrettir.

 • cem uzan15.02.2004 - 02:57

  etme bulma dünyası işte...

 • enflasyon15.02.2004 - 02:45

  Latince'de şişme anlamına gelmektedir.Para değerinin düşmesine ve fiyatların yükselmesine yol açan bir olaydır. I) Enflasyonlar, genellikle talep şişkinliğinden ve maliyet masraflarının artmasından ortaya çıkabilmektedir.a. Ençok rastlanan enflasyon tipi, talep şişkinliğidir. Harcamalar ve ihracat toplamının üretim ve ithalat tutarını aşması, talep enflasyonunun belirtisidir.Talep enflasyonunu, formüle etmek gerekirse; ÜRETİM + İTHALAT < TÜKETİM + YATIRIMLAR + DEVLET MASRAFLARI + İHRACATformülü kullanılabilir. Talep Enflasyonları, moneter(parasal) karakterli olabildiği gibi moneter olmayabilir de.Moneter karakterli talep enflasyonunda; [Satınalma gücü hacmindeki artış / Satınlma gücü hacmi] > [Gelirlerdeki artış / Gelirler]şeklinde bir durum söz konusudur.b. Maliyet enflasyonları, başlıca 6 nedenden ortaya çıkabilir:-Dış ticaretin kısıtlanmış bir rejime bağlı bulunmasıve gümrük vergilerinin aşırı derecede yüksek olması,-Gider, İstihlak, istihsal vergilerinin ağırlığı,-Mali tekeller ve eksik rekabet koşulları,-Faiz haddinin yüksekliği,-Toplu sözleşmelerle ücretlere yapılan zamlar,-Devalüasyon,
  Kaynak; E.T. &? ?