Köroğlu Şiirleri - Şair Köroğlu

Köroğlu

Dinle sözlerimi han oğlum Ayvaz
Yükletin kervanı dengine bakın
Erlik meydanına girdiğin zaman
Kuşanın kılıcı gencine bakın

Düşmanın üstüne eyledim akın

Devamını Oku
Köroğlu

Pınar başında bulanır
Sende çok mallar talanır
İner ovayı dolanır

Dağlar duman oldu
Çayır çimen oldu

Devamını Oku
Köroğlu

İki koçak bir araya gelince
Yiğit derler arap atı koşana
Çarhacılar birbirini bulunca
Yeğin atlar yer bulamaz kaşana

Yeğin atlar dorusundan, kırından

Devamını Oku
Köroğlu

Çamlıbel'e süreyidim yolunu
Altınlardan nalladayım nalını
Üç güzele dokutayım çulunu
Alma gözlü kız perçemli Kıratım

Başını başımdan yukarı tutar

Devamını Oku
Köroğlu

Yiğitler silkinip ata binende
Derelere aç kurtlara ün olur
Yiğit olan döne döne dövüşür
Kötüler kavgadan kaçar hun olur

Bir yiğit cidasın almış eline

Devamını Oku
Köroğlu

Benden selam eylen Bolu Beyi'ne
Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi
Muhabbeti düştü gönlüm evine
Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi

Eyerleyip Kıratıma binmeden

Devamını Oku
Köroğlu

Yürün beyler korkman gününüz doğdu
Alın kaleleri burçları şimdi
Bir savaş edelim Çin Maçin ile
Basın dereleri leşleri şimdi

Köroğlu'm çıkalım dağlar salına

Devamını Oku
Köroğlu

Iraktan özendim geldim
Çevre yanın meşe dağlar
Ayvaz'ım almaya geldim
Laleli, sünbüllü dağlar

Gitmez karşımda durursun

Devamını Oku
Köroğlu

Üç güzeller indi çaya
Cemalin benzettim aya
Keten gömlek memen soya
Göğsün düğmele düğmele

Çaya indi allı gelin

Devamını Oku
Köroğlu

Gelin hey ağalar, çekin kılıncı
Arap atla, koç yiğidin günüdür
Göğüs verip, arka verip, nal atan
Sırma çullu küheylanlar günüdür

Cenk kurulup cıda, oklar atanda

Devamını Oku