Köroğlu Şiirleri - Şair Köroğlu

Köroğlu

Hasan verdi bu haberi
Gök başıma kepti sandım
Zorbaz beyi bir gürz vurdu
Dağ yerinden koptu sandım

Binde bir doğurmaz ana

Devamını Oku
Köroğlu

Osman Paşa eydür Devletli Hünkar
İnşallah Sultanım Şirvan bizimdir
Sen himmetin eyle inayet Haktan
Mürvet Ali'nindir meydan bizimdir

Demirkapı'dan Şirvan'a geçildi

Devamını Oku
Köroğlu

Pınar başından bulanır
Sen de çok mallar talanır
İner ovayı dolanır

Dağlar duman oldu
Çayır çimen oldu

Devamını Oku
Köroğlu

Muştuluk olsun dağlara
Şen olun Ayvaz geliyor
Selam olsun servilere
Şen olun Ayvaz geliyor

Takınır çifte bıçaklar

Devamını Oku
Köroğlu

Namem vardır Çamlıbel'im sallanır
Okuyup dinleyen cümle bulanır
Yirmi dört boğumlu kargı kullanır
Şol Koca Kenan'ın günüdür bugün

Benden selam olsun Deli Hoylu'ya

Devamını Oku
Köroğlu

Gel Kırat'ım kulağını çekeyim
Eğileyim iki gözün öpeyim
Dizgin çekip hünerine bakayım
Nazlı Kırat Çamlıbel'dir geldiğin

Bozburundan aşırayım yolunu

Devamını Oku
Köroğlu

Derya kenarında biter kamışlar
Geliyor bizlere türlü yemişler
Bezirgan malından türlü kumaşlar
At sürüp de almamıza ne kaldı

Seçin hey ağalar yiğidi seçin

Devamını Oku
Köroğlu

Gel Ayvaz seninle hesap edelim
Evvel bahar dememize ne kaldı
Acem kervanından Hind'in kumaşın
Top top edip almamıza ne kaldı

İnsek meydanlara etsek savaşı

Devamını Oku
Köroğlu

Gözünü sevdiğim Kırat
Sana uzun yol olaydı
Şöyle elek selesi sık
Sırtına bir çul olaydı

Bakan gözüm seni görür

Devamını Oku
Köroğlu

Gitti Çamlıbel beyleri
Bana dert oldu dert oldu
Baktım Ayvaz'ın yoluna
Gözüm dört oldu dört oldu

Kervanlar göçtü Yemen'e

Devamını Oku