Ferid İlhan Şiirleri - Şair Ferid İlhan

Ferid İlhan

Yüce Tanrım hikmetine sual yok
Bin bir sırrı,bir'de pinhan edersin
Yeri,göğü,kâinatı yaradan
Gerekirse hemen yeksân edersin.....

Ummanlar halkettin,sanki katredir

Devamını Oku
Ferid İlhan

Bizi mutlu ettin Arzu,
Bir tuttuğun bin olsun.
Ülke Müdürlüğün gibi,
Yuvan'da kutlu olsun.....

Yücelerden yücesin,

Devamını Oku
Ferid İlhan

Servi boylum firakından el aman
Yine düştü kömür gözler yadıma
Şivekârım üzme yeter,gel heman
Kim koşacak gayri benim dâdıma...

Gül diyorlar bana,sensiz gülemem

Devamını Oku
Ferid İlhan

Yine çoştu yüreğim,göklere kanat açtı
Gönlüm sığmaz kabına,kaînatı dolaştı
Sevincimden göz yaşım pınarlarından taştı
N'oldu ne var demeyin,bu gece Naz geliyor

Güneş bile yakmayı sanki unuttu gibi

Devamını Oku
Ferid İlhan

Dede Ferid etteyyati göründü
Ne kâm aldın,bunca yıldır dünyadan
Tek varlığın,bir sevdiğin Gönül'dü
Usanmadın gördüğün bu rüyadan....

Gönül sana dünyalara bedeldi

Devamını Oku
Ferid İlhan

R uhumun feryadıdır bu insan'ı kâmil için
E lde değil tahammül ah,sabr'ı sükuta üstad
F üyuzatın pınarı o dil'ara kalem için
İ nliyorum hep bunları,hor bakma bana üstad....

C esaretim yok ki bir gün gelip damen öpeyim

Devamını Oku
Ferid İlhan

Köyümde; dönümü on liradan
Ekin biçilir
Dayanamadım terkkettim

Kentimde,seks için
Gırtlak parasına

Devamını Oku
Ferid İlhan

Yok

Sevda kuşu pek dolanma başımda
Bende sana şakıyacak dal mı var
Gündüz hayal geceleyin düşümde
Budur kar ım bundan başka hal mi var

Devamını Oku
Ferid İlhan

Ey benim nazl sultanım,şivekarım,canım sevdiğim.....

SEN ARZU ETTİN BU AYRILIK SENDEN ESERDİR
Onun için beni iyi dinle..
Diyorsun ki, SANA EY CANIMIN CANI EFENDİM KIRILDIM KÜSTÜM
İNCİNDİM GÜCENDİM

Devamını Oku
Ferid İlhan

N ergizmi yanağın,gül mü dudağın
A çılmamış taze gonca gibisin
D illerin şekerdir,gözlerin ahu
İ laçsız dertlere,deva gibisin....

Y üreğin tertemiz alnın pir'u pak

Devamını Oku