Divan Şiirlerim Şiirleri - Şair Divan Şi ...

Divan Şiirlerim

Mef'ûlü / fâ'îlâtü / mefâ'îlü / fâ'îlün

Gel bir nefeste derd ü belâ deste deste gel
Hâtır şikeste cân u beden haste haste gel

Hicrân içinde akl u şu'ûrum tutuştu hep

Devamını Oku