Berika Kut: Hayatı, Biyografisi, Eserler ...

10

ŞİİR


6

TAKİPÇİ

BERİKA KUT HAYATI

Şairin Hayatı İle İlgili Bir Bilgi Girilmemiş

Eserleri


A vuçlarımızdan dökülen acı
R uhumuzu dağladıkça derinden
S avrulur göklere bir kara duman
E limizde şimdi kuru bir yaprak
N asıl da ani geldi Eylül bak
İ nce bir sızı var yüreklerde
K aç mevsim geçse de izi kalır