Rasih Bey Şiirleri

1

ŞİİR


2

TAKİPÇİ

17. yüzyılın sonları ile 18. yüzyılın başlarında yaşadığı bilinen ve “üstüne” redifli gazeliyle asıl şöhretini yakalayan divan şairi Râsih Bey Balıkesir’de doğmuştur. Râsih Bey’in Balıkesirli olduğu, 18. yüzyılın mühim tezkirecileri arasında yer alan Sâlim Efendi’nin tezkiresinde bildirilmektedir.
4. Mehmet’ten 3. Ahmet’e kadar beş padişah devrinde yaşamış olan Râsih Bey, kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Mısır valisi Râmî Mehmet Paşa’nın mektupçusu imiş. Fatih devrinin önemli devlet adamlarından biri olan Zagânos Paşa’nın soyundan ge ...

Rasih Bey

Süzme çeşmin gelmesün müjgân müjgân üstine
Urma zahm-ı sîneme peykân peykân üstine

Rîze-i elmâs eker her açdığı zahma o şûh
Lutfı var olsun ider ihsân ihsân üstine

Devamını Oku