Zamanı Değerlendirmek ve İş Başarmak

Durdu Şahin
904

ŞİİR


3

TAKİPÇİ

Zamanı Değerlendirmek ve İş Başarmak

Zamanı Değerlendirmek ve İş Başarmak
'Hepimiz hayatta muvaffak olmak ve mutlu yaşamak isteriz' (s. 8) .

'Fikir, tefekkür zamana farklı bir mana giydirmekte, yüksek bir değer kazandırmaktadır' (s. 9) .

'Sahip olduğumuz zaman az değil, çok az olan zaman ondan yararlandığımız zamandır' (s. 10) .

'İnsanın toplumsal ortama uyumu, önce yaşadığı andan, zamandan ve içinde bulunduğu çevreden, mekandan haberdar olmasıyla kabildir' (s.11) .

'Mutluluğu oluşturan neşe ve sevinç gibi duygular ve hassasiyetler, şimdiki zamandan kaynaklanır. Umut gelecek zamana ait tasarıların şimdiki zamanda meydana getirdiği haz, neşe ve sevinçtir' (s. 13) .

'Günlük hayatta mutsuz olan, zorlanan, karamsar ve kötümser bir insan, geçmişi eksik, hatalı, kötü bir biçimde yorumlamaya başlar. Yaşadığı anı da bu yorumlamanın meydana getirdiği kaygıyla değerlendirir' (s. 14) .

'Para kazanılır, sarfedilir, kaybedilir, yeniden kazanılır. Yitirilen her değerli nesne yeniden kazanılır. Ancak geçip giden zaman yok olur. Geri gelmez. J. P. Sartre zamanın bu özelliğini şöyle anlatıyor: Zaman sonsuzluğun maskesidir' (s.15) .

'Tasavvuf, ehemmi mühimme tercih etmektir. Vakti en değerli olan şeye sarf etmektir' (s. 17) .

'Sarf ettiğimiz her saniyenin bir bedeli vardır' (s. 21) .

'İnsan, ne arzu ettiği her şeyi yapabilecek kudrette hep'tir, ne de hiç bir şeye gücü yetmeyen, her şeye mahkûm hiç'tir. insan hep ile hiç arasında bir yerdedir' (s. 21) .

'Doğru yönde, hızlı gitmek, hem de sebatlı olmak... İşte zamanın farkında olmak için anahtar kelimeler' (s. 24) .

'Zamanın farkına varmanın belki en kestirme yolu, kendimizi bir zaman perspektifi içinde düşünmektir' (s. 25) .

'Asıl meselemiz zaman yetmediği için daha hızlı koşmak değil, önce doğru yönelmek, sonra koşmaktır' (s. 26) .

'Günümüzde şirketlerin stratejileri zamana hakimiyet üzerine kurulmaktadır' (s. 28) .

'Az gelişmiş ülkelerin karşılaştığı en ciddi kıtlık, ekonomiyle ilgili bilgidir. XXI. yüzyılın ekonomik gelişmeye ve güce giden yolu artık hammaddenin ve insanların beden gücünü sömürmekten geçmemekte, insan aklının kullanılmasından geçmektedir' (s. 30) .

'Ne istediğini bil ve başarmak için çaba harca' (s. 35) .

'Hayatı bir bütün olarak düşünüp, fiziki, ruhi, entelektüel ve sosyal ihtiyaçları tam olarak karşılamak lazımdır. Bunun için kendinizce önemli olan işleri ve rolleri tespit ediniz. Bunların hepsini gözeterek yaşayınız. Hız kavramına, kısa zamanda çok şey yapmak heveslerine kapılmayınız. Ne yapacağınıza, neden yapacağınıza ve nasıl yapacağınıza sükûnetle düşünüp, karar veriniz ve vicdanınızın doğruladığı şekilde bunu uygulayınız' (s. 41) .

'Kendimizi zamana göre yönetebilir, mümkünler arasında en iyisini seçebiliriz' (s. 42) .

'Bana göre medeni olmanın en önemli kriteri çalışma disiplini ve zamanın kullanılmasıdır' (s. 47) .

'Belki para çok şeye yarıyor. Ama çok para sahibi olduğu halde, hayatından memnun kalmayarak başka arayışlara girmiş nice zenginler vardır' (s. 54) .

'Yüce Peygamberimizin (sav) şu hadis-i şerifini bir daha hatırlamakta fayda görüyoruz: Akıllı şu kimsedir ki, günü dörde ayırır.

Birincisinde yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde, Allah-ü Tela’ya münacaat eder, yalvarır. Üçüncüsünde, bir sanatta veya ticarette çalışıp, helal para kazanır. Dördüncüsünde, istirahat eder ve mubah olan şeylerle kendini eğlendirip, haram şeyleri yapmaz ve onlara gitmez' (s. 56) .

'Hedef çatışmaları öncelikler belirlenerek çözümlenebilir' (s. 61) .

'Bir meslek sahibi olmaya, çalışmaya ve işin gereklerini yapmaya, bu maksatla zaman ayırmaya mecburuz' (s. 65) .

'Materyalizm ve 'la dini' akımlar zamanımızda çağdışı olmuştur'(s.66) .

'Beşikten mezara kadar ilim a-ramak ve ilmi Çin'de de olsa almak, sorumluluğumuzdur' (s. 68) .

'Hepimiz beşikten mezara kadar ilim öğrenmek ve yeniliklerin sağladığı fırsatlardan yararlanmak zorundayız' (s. 70) .

'Neyin önemli neyin önemsiz olduğunu konuşmalarınızdan çok, zamanınızı kullanış tarzınız anlatacaktır. Değişim tepeden başlamaz, sizin takviminizden başlar. Takviminiz, zamanı kullanma tarzınız stratejik hedefleriniz önemini yansıtmıyorsa, hedefinize varamazsınız, kendinize eski tarz meşgaleler bulup, çok çalışarak, kendinizi aldatırsınız' (s. 72) .

'Bu gün üç yılda bir, 2005 yılında ise üç ayda bir kendini yenileyen kişi ve kuruluşlar çağdışı kalacaktır... ' (s. 73) .

'Önce kendimizle barışmalıyız' (s. 74) .

'Günümüzde başarılı olmak için çok çalışmak yetmiyor. Artık çok değil, akıllıca çalışmak bilenlerden sormak, tecrübelerden faydalanmak zorundayız' (s. 76) .

'Acil işler nadiren önemlidir. Önemli görevler ise, pek ender olarak hemen, bu gün ya da bu hafta yapılması gereken işlerdir' (s. 77) .

'Esas olan kendimizi zaman içinde yönetebilmektir' (s. 82) .

'Planlamanın ilk faaliyetinin de hedefleri belirlemek olduğunu söyleyebiliriz' (s. 83) .

'Hangi yönde gideceğimizi, nereye varmak istediğimizi bilmezsek, başarımızı yaptığımız hareketlerin sayısıyla veya harcadığımız saatle ölçmeye yöneliriz. Tıpkı yanlış kuyruğa girerek, uydum kalabalığa diyerek, kaybettiğimiz saatlerin ve katlandığımız zahmetin ödülünü iste¬mek gibi anlamsız bir iş yapmış oluruz' (s. 86) .

'Fertleri ve toplumları sosyal ve ahlaki alanda belli kalıp ve kategorilerde şekillendirip yönlendiren değer hükümlerinin dini, kültürel, estetik, bilimsel ve felsefi dayanakları vardır' (s. 101) .

'Tedbir alan ve tevekkül eden insan mutludur' (s. 106) .

'Hayatta çektiğimiz sıkıntıların çoğu, sözünü ettiğimiz ihtiyaçlarımızdan birini, diğerlerini kaybetme pahasına karşılıyor olmamızdan kaynaklanmaktadır' (s. 109) .

'Ben kalmadı, biz olduk, başardık' (s. 112) .

'Bir faaliyette neticenin % 80'i, sebeplerin %20'si tarafından be¬lirlenmektedir. Yönetici az sayıdaki bu sebepler üzerinde durarak, sonuçların büyük kısmını kontrol ve ıslah edebilir. Biz de bütün za¬man, enerji ve düşüncemizi bu faktörler üzerine teksif etmeliyiz' (s. 115) .

'Ne kadar titiz ve programlı çalışırsak çalışalım o gün ve o hafta için planladığımız işlerde değişiklikler yapmamız gerekebilir' (s. 140) .

'Geniş bakarak ve büyük, önemli hedefleri görerek başarı yolunda ilerlemek tecrübe işidir ve zamanla kazanılabilir' (s. 141) .

'Hedefe koşmalı, korkmamalı, sebat etmeli' (s. 146) .

'Bir konuyu ele alırken önce şu üç soruyu sormalıdır; 1. Bu mesele benim etki alanım içinde midir? 2. Bu işi yapmak için istediğim, hevesim var mı? 3. Bu meseleyi çözebilmek için yeterli imkanlara sahip miyim? ' (s. 157-158) .

'Çözüm, doğru soruyu sormanın ürünüdür' (s. 162) .

'Haberleşmeden maksat doğru bilginin, doğru zamanda, doğru kimselere ulaşması ve herkesin kendi işiyle ilgili doğru kararı almasına yardımcı olmaktır' (s. 169) .

'Güven, insan motivasyonunun en yüksek şeklidir' (s. 179) .

'Yetkilerin en etkili bir biçimde devri, belki de etkili yöneticiliğin en iyi belirtisidir' (s. 180) .

'Eğer bir sorumluluk standartlarla tariflenmemiş ise, sorumluluktan bahsedilemez, yoktur' (s. 194) .

'Gemi karadan idare edilmez' (s. 209) .

'İçinde bulunduğumuz günü, ömrümüzün geri kalan kısmının ilk günü saydığımızda ilk adımı atıyor olmanın avantajını yakalayabiliriz' (s. 214) .

'Zamanın çoğu, yanlış kararların sonuçlarını tashih etmekle heba edil¬mektedir' (s. 215)

.
'Karar, geri dönüşü olmayan ve birçok alternatif (çözüm) arasından riskini göze aldığımız bir tercihdir' (s. 216) .

'Karar tam tavında alınmalıdır' (s. 218) .

'Danışarak iş yapan pişman olmaz' (s. 219) .

'Fizibilite, meşveretin yazılı bir doküman halinde sunulmuş çağdaş şeklidir' (s. 220) .

'İşe başlamanın ilk adımı yataktan zamanında kalkmaktır' (s. 225) .

'En başarılı insanlar, tükenen insanlar haline gelmeye en yakın adaylardır' (s. 233)
.
'Esas olan bizim ne söylediğimiz değil, karşı tarafın ne anladığıdır' (s. 249) .

'Toplantıların çok yapılması bir hastalık belirtisidir' (s. 262) .

'Zaman, bilgi gücünü kullananlar lehine işlemektedir' (s. 270) .

'Mesajın doğru iletilmesi için tek bir yol, yanlış anlaşılması için bin bir yol olduğunu unutmayınız' (s. 275) .

' J. Champ yazdığı Reengineering Management kitabında, eğer yapı değişir de, zihniyet ve insan¬ların davranışları aynı kalırsa, değişim mühendisliğinin tehlikeye gireceğini vurgulamıştır' (s. 288)

'Bitirdiğimiz işi ilgilisine teslim etmeli, önem sırasına koyduğumuz işlere göz atıp, bir sonraki iş üzerinde çalışmaya başlamalıyız' (s. 291) .

'Bölük pörçük zaman dilimlerini birleştirmeli' (s. 300) .

Dr. Muhsin Abay, Zamanı Değerlendirmek ve İş Başarmak, Enver Ören Vakfı Yay. İst. 1999

Durdu Şahin
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!