Yaklaşan Kıyamet,Mahşer ve Hesap Günü

Nihat Gülle
613

ŞİİR


5

TAKİPÇİ

Yaklaşan Kıyamet,Mahşer ve Hesap Günü

Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla
Yaklaşan- kıyamet günü-yaklaştı
Ay bölündü ve geri sayım başladı
Malum hz.peygamberin bir el işaretiyle
Ay bölünmüştü bir anda bir hareketiyle
Onun ilmi yalnızca Allahın katındadır
Vakit ne bir an ileri ne de geri bırakılır
Hüküm gününün zamanı ezelde alınmıştır
Kalem kırılmış ve hüküm verilmiştir
O gün insanları ansızın yakalayacaktır
Eyvah bu ne kötü gündür denilecektir
Bütün iyi insanların ruhu bir rüzgarla alınnacak
Resul der ki Kıyamet kötülerin başına kopacak
Bir göz kırpması kadar zamanda olup bitecek
Gök bir kitap dürülür gibi dürülecek
Yıldızlar yerlerinden sökülüp dökülecek
Dağlar bir tren katarı gibi yürütülecek
Denizler taşıp yeryüzünü sular istila edecek
Onun zamanı nasıl ve nereden bilinecek
Gaybı Allah u Teala dan başka kim bilecek
Sura ilk kez üflenecek kafirlerin ruhu kabzedilecek
Her şey bir çığlıkla yerle bir edilecek
O gün taş taş üzerinde kalmayacak
Emzikli anneler çocuklarını düşürecek
Yeryüzü beşik gibi sallanacak
Her yer dümdüz edilecek
Gökyüzü erimiş bir bakır gibi dökülecek
İnkarcılar ateşi görmüş korku ve dehşet içindedir
Fakat ondan kaçip da sığınacak yer nerededir?
Oysa onun alametleri bir bir tecelli edecektir
Gafil insanlar debdebe ve yaşamlarını bırakmıyacaktır
Yer büyük gürültülerle sarsılacak
İnsanlar o gün yeryüzüne ne oluyor diye biribirine soracak
Yeryüzü İçinde ki tüm ağırlıkları dışarı atacak
Dağlar yerinden kaldırılarak birbirine çarpılarak parçalanacak
Gökyüzü yarılıp sarkacak insanlar bölük bölük çağrılacak
Gökyüzü -kara delikler- kapı kapı açılacak
Dağlar denizler hepsi bir serap olacak
Dağlar serpilip dağılacak toz duman haline gelecek
Gökyüzü erimiş bir maden gibi eriyip akacak
Dağlar atılmış bir yün gibi paramparça olacak
Yeryüzü geçmiş devirlere ait haberlerini anlatacak
Gökyüzü kitap gibi dürülecek güneş ve ay söndürülecek
Yeni bir yaratılışla kainat yeniden yaratılacak
Sura ilk kez üfürüldüğünde kıyamet koparılacak
İkinci sura üfürüldüğünde tüm canlılar ölmüş olacak
Üçüncü sura üfürüldüğünde insanlar yeniden haşrolacak
Haşır günü kabirler yarılıp insanlar mahşer yerine çağrılacak
Bizi kim uyandırdı derin uykumuzdan diye sorulacak
Göklerde ve yerde olanlar herkes korkuya kapılacak
İnsanlar dehşet içinde mahşere doğru koşacak
Müminler liva ül hamd sancağı altında toplanacak
Mücrimlere bugün ayrılın müminlerden denilecek
Mizan kurulacak bir bir herşeyden hesap sorulacak
O gün hiç kimseye zerre kadar haksızlık yapılmayacak
Kafirler simsiyah simalarından tanınacak
Müminler nurlu çehrelerinden bilinecek
İnsanlar sağcılar solcular öncüler diye üçe ayrılacak
Bir grup hesapsız cennete girecek bunlar öncülerdir
Bir grup hesapsız narı cahime girecek bunlar kafirlerdir
Bir grup ta hesaba tabii tutulacak bunlar nefsanilerdir
Sorgu hesaba tabii olup ta kurtulan olmayacaktır
Amel defterleri -kayıtlı ses ve görüntüleraçılacak
Amel defterleri sağ tarafından verilenler sevinecek
Amel defterleri sol tarafından verilenler mutsuz olacak
Terazi mizan kurulacak iyilikleri ağır gelenler kurtulacak
Mizan da kötülükleri ağır gelenler cehenneme atılacak
Müminler altlarından ırmaklar akan cennetlerle müjdelenecek
Kafirler inkarcılar ise şeytanlarıyla birlikte haşr olacak
Onlar katranlı elbiselerle zincirlere vurularak ateşe yürütülecek
O gün Rabbimizin izin verdikleri dışında şefaatçi olmayacak
Kimseye zerre kadar dahi haksızlık yapılmayacak
Veren sakınan o en güzel sözü tevhidi doğrulayan bahtlı olacak
Vermeyen sakınmayan tevhidi yalanlayan bahtsızlara karışacak
Sonsuz hayat yeni bir boyutta farklı bir alemde yeniden başlayacak
İyilik ekenler cennette nimetler içinde kötülük yapanlar ateşlerde

Nihat Gülle
Şair ve yazar

Nihat Gülle
Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


Kıyamet gününün zamanı

Ve: 'Eğer gerçekçiyseniz bu vaad ne zaman olacak? ' diyorlar.

De ki: 'Size vaad edilen öyle bir gündür ki, ondan ne bir an geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz.' (SEBE/29-30)

Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur. (NECM/57-58)

(Onlar) : 'Doğru iseniz bu tehdit ne zaman olacak? ' diyorlar

De ki: '(O'na ait) bilgi, Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.' (MÜLK/25-26)

Sana o kıyameti soruyorlar, ne zaman kopacak diye.

Sen nerde, onu anlatmak nerde?

Onun son ilmi Rabbine aittir. (NAZİ'AT/42-44)

İnsanlar sana kıyamet saaatini soruyorlar. De ki: 'Onun ilmi ancak Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin belki kıyamet yakında olur.' (AHZAB/63)

Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyâmet saatinin bilgisi de yalnız onun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz. (ZUHRUF/85)

Sana, ne zaman kopacak diye kıyamet vaktini soruyorlar. De ki; onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Onu tam vaktinde koparacak olan O'ndan başkası değildir. Onun ağırlığına göklerde ve yerde dayanacak bir kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu çok iyi biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. (A'RAF/187)

Şüphesiz ki, kıyamet saatinin bilgisi Allah yanındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde ne varsa (erkek veya dişi oluşunu, renk ve özelliklerini) O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini de bilemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeyden haberdardır. (LOKMAN/34)

Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur. (NEBE/17)

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Kıyametin kopuşu yalnız bir göz kırpması veya daha az bir zamandan başkası değildir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. (NAHL/77)

-Kıyamet günü kesin bir gerçektir

Göğü, kitab dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi, katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız. (ENBİYA/104)

(Ey Muhammed!) De ki: 'Allah sizi diriltir. Sonra sizi o öldürür, sonra da geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde (diriltip) bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler. (CASİYE/26)

Olacak vak'a olduğu zaman

Onun oluşunu yalanlayacak kimse yoktur. (VAKİ'A/1-2)

Herhalde size vaad olunan kesinlikle olacaktır. (MÜRSELAT/7)

-Kıyamet saatinden kaçış yoktur

Günahkârlar ateşi görmüşler de artık ona düşeceklerini anlamışlardır. Fakat ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamazlar. (KEHF/53)

-Yaklaşarak gelmektedir

Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır! (ŞURA/17)

İnsanların hesab (görme) zamanı yaklaştı. Onlar ise hâlâ gaflet içinde, yan çizip aldırmıyorlar. (ENBİYA/1)

Yaklaşan yaklaştı. (NECM/57)

-Apansız gelecektir

Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar, bir çığlık ki, onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir.

O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler. (YASİN/49-50)

Doğrusu bu azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacaktır. Artık ne geri çevrilmesine güçleri yetecek, ne de kendilerine mühlet verilecektir. (ENBİYA/40)

Artık onlar, kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelivermesine mi bakıyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca anlamaları neye yarar? (MUHAMMED/18)

Onlar kendileri farkına varmadan ansızın kıyâmetin başlarına gelmesini mi bekliyorlar? (ZUHRUF/66)

-

Tek bir çığılıktan ibarettir

Çünkü O (sura üfürmek) zorlu bir kumandadan ibarettir ki, derhal onların gözleri açılıverir. (SAFFAT/19)

Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar, bir çığlık ki, onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir. (YASİN/49)

-Daha önce ne tanınmış, ne görülmüştür

Sen de onlardan yüz çevir ki, o gün çağırıcı, görülmedik müthiş bir şeye çağırır. (KAMER/6)

-Kıyamet gününün tasviri

Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,

Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,

Ve insan: 'Ona ne oluyor? ' dediği zaman.

O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır. (ZİLZAL/1-5)

Sûr'a bir tek üfleme üflendiği,

Arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman,

İşte o gün olacak olur.

O gün gök yarılmış, sarkmıştır. (HAKKA/13-16)

O gün Sûr'a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.

Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.

Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur. (NEBE/18-20)

Dağlar serpildikçe serpildiği

Dağılıp toz duman haline geldiği (VAKİ'A/5-6)

O gün gök erimiş bir maden gibi olur.

Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur. (MEARİC/8-9)

Göğü, kitab dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi, katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız. (ENBİYA/104)

(Ey Muhammed!) Sana dağlar(ın kıyametteki durumunu) sorarlar, de ki: 'Rabbim onları ufalayıp savuracak.'

'Böylece yerlerini dümdüz boş bir halde bırakacak.'

'Orada ne bir çukur, ne de bir tümsek göreceksin.' (TAHA/105-107)

-
Kıyamet günü insanlar kabirlerinden çıkıp toplanırlar

Biz o gün (kıyamet günü) onları bırakıvermişizdir. Dalgalar halinde birbirlerine girerler, Sûr'a da üfürülmüştür. Böylece onların hepsini bir araya toplamışızdır. (KEHF/99)Sûr'a üfürülmüştür, bir de ne baksınlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar. (YASİN/51)

-Göklerde ve yerde olan herkes korkuya kapılmıştır

Sûr'a üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri müstesna göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak O'na gelirler. (NEML/87)

-Kafirler simalarından tanınırlar

Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından tutulur. (RAHMAN/41)

Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Oysa onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı. (KALEM/43)

Sûr'a üfürüleceği gün ki biz suçluları o gün, (gözleri korkudan) göğermiş olarak mahşerde toplayacağız. (TAHA/102)

-Kafirlerin yüzleri kapkaradır

Hem o kıyamet günü görürsün ki, Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzleri kararmıştır. Kibirlenenlerin yeri cehennem değil mi? (ZÜMER/60)

-Gözleri dehşet içindedir

Ey Peygamber! Sakın zalimlerin yaptıklarından Allah'ın gâfil olduğunu sanma! Ancak Allah, onların cezalarını, gözlerin dışa fırlayacağı güne erteler.

O gün, başlarını dikerek koşacaklar, gözleri kendilerine bile dönmeyecek ve gönülleri bomboş kalacaktır. (İBRAHİM/42-43)

-Müminler nurlarından tanınırlar

O gün inanan erkekleri ve inanan kadınları görürsün ki nurları, önlerinde ve sağlarında koşuyor. (Kendilerine) : 'Bugün müjdeniz altlarından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir.' (denilir) İşte büyük kurtuluş budur!

O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar o iman edenlere şöyle diyeceklerdir: 'Bize bakın da sizin nurunuzdan alalım? ' Onlara: 'Arkanıza dönün de nur arayın! ' denilir. Aralarına kapılı bir sur çekilir ki, onun içinde rahmet, dışında da azap vardır. (HADİD/12-13)

Yüzler var ki, o gün parıl parıl,

Güler, sevinir. (ABESE/38-39)

-Kıyamet günü Allah'ın izni olmadan kimse söz söyleyemez

O gün gelince Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onların kimi bedbaht, kimi de mutludur. (HUD/105)

O gün, hiçbir tarafa sapmadan o davetçiye (Sûr'a üfleyenin çağrısına) uyarlar. Öyleki, Rahmân'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık bir fısıltıdan başka hiçbir şey işitemezsin. (TAHA/108)

-Kıyamet günü sorgulanırlar

Kıyamet saatinin gelip çattığı gün suçlular, her ümidi keserler.

Allah'a ortak koştuklarından, kendilerine şefaat edecekler de bulunmaz. Onlar, o zaman Allah'a koştukları ortakları inkâr ederler. (RUM/12-13)

O gün ki, hepsini mahşere toplayacağız, sonra da o şirk koşanlara 'Haydi yerlerinize! Siz de, ortak koştuklarınız da! ' diyeceğiz. Artık aralarını iyice açmışız. O ortak koştukları şeyler, 'Siz bize tapmıyordunuz ki.' diyecekler.

'Şimdi sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Sizin bize ibadet ettiğinizden bizim haberimiz yoktur' (diyecekler) . (YUNUS/28-29)

Ve hele o gün Allah onları çağırarak: 'Benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani, nerede? ' diyecektir. (KASAS/74)

Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsen! Rableri onlara şöyle der: 'Bu, bir gerçek değil midir? '. Onlar da: 'Rabbimize yemin ederiz ki gerçektir' derler. Rableri de onlara: 'Öyleyse inkârınız sebebiyle azabı tadın! ' der. (EN'AM/30)

Ve o Allah'a ortak koşanlar, ortak koştuklarını (putları) gördükleri zaman: 'Rabbimiz! İşte bunlar, seni bırakıp da kendilerine taptığımız ortaklarımızdır' diyecekler. Koştukları ortaklar da onlara; 'Siz mutlaka yalancılarsınız' diye söz atarlar.

O gün Allah'a teslim bayrağını çekerler, bütün o uydurdukları şeyler kendilerini bırakıp kaybolup gitmişlerdir. (NAHL/86-87)

Ve o (kıyamet) günü Allah kâfirlere şöyle buyuracak: 'Ortaklarım ve şefaatçılarınız diye zannettiğiniz putlarınızı çağırın.' Müşrikler onları çağırırlar, fakat kendilerine cevap vermezler. Biz, kâfirlerle ilâhları arasına ateşten bir engel koymuşuzdur. (KEHF/52)

Ve durdurun onları, çünkü sorguya çekilecekler. (SAFFAT/24)

O gün hepsini mahşere toplayacağız. Sonra Allah'a ortak koşanlara: ' Hani nerede o Allah'a ortak saydığınız ortaklarınız? ' diyeceğiz.

Sonra, (Onlar) : 'Rabbimiz, Allah'a yemin ederiz ki, biz müşriklerden değildik' demekten başka bir özür bulamayacaklar.

Bak, vicdanlarına karşı nasıl yalan söylediler! O uydurdukları putlar da kendilerinden kaybolup gitti. (EN'AM/22-24)

O gün Allah onları çağırarak, 'Benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz, hani nerede? ' diyecektir.

(O gün) haklarında azaba itilme, hükmü gerçekleşen kimseler, 'Rabbimiz! Biz nasıl azmışsak, işte bu azmışları da öylece azdırdık. (Onların suçlarından) beri olduğumuzu sana arzederiz. Zaten onlar aslında bizlere tapmıyorlardı.' derler.

'(Allah'a koştuğunuz) ortaklarınızı çağırın! ' denir, onlar da çağırırlar; fakat kendilerine cevap vermezler ve (karşılarında) azabı görürler. Ne olurdu (dünyada iken) doğru yola girselerdi!

O gün Allah onları çağırıp 'Peygamberlere ne cevap verdiniz? ' diyecektir. (KASAS/62-65)

-

Kıyamet günü herkes tek başına sorgulanır

Kıyamet günü onların herbiri Allah'ın huzuruna tek başına çıkacaktır. (MERYEM/95)

-İnsanlar üç sınıf olacaktır

Ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman

Sağın adamları (var ya) ne mutludurlar onlar!

Solun adamları ise ne uğursuzdurlar onlar!

Önde olanlar (var ya) , onlar öncüdürler.

İşte o yaklaştırılanlar, (VAKİ'A/7-11)

-

Müminlerin kitabı sağdan verilir

Kitabı sağından verilen, 'alın okuyun kitabımı..'

'Çünkü ben hesabıma kavuşacağımı sezmiştim' der.

Artık o hoşnut bir hayattadır.

Yüksek bir cennettedir. (HAKA/19-22)

-

Kafir olanların kitabı soldan verilir

Kitabı sol tarafından verilen ise der ki: 'Keşke kitabım verilmeseydi de,

Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim,

Ne olurdu o ölüm, iş bitirici olsaydı. (HAKKA/25-27)

-Allah kıyamet günü Şeytanı ve dostlarını haşredecektir

Rabbine andolsun ki biz onları (öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden kâfirleri) şeytanları ile beraber elbette ve elbette mahşerde toplayacağız. Sonra onları muhakkak cehennemin etrafında dizleri üstü hazır bulunduracağız (ki cennetlikleri görüp hasret çeksinler) (MERYEM/68)

-Kıyamet günü hassas teraziler kurulur

Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız; hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan amel, bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirir (tartıya koyarız.) . Hesap görenler olarak da biz kâfiyiz. (ENBİYA/47)

-

Not: Burada bulunan ayetler ve konular sınırlıdır. Tamamı için Kuran-ı Kerim Meali'ni bütün olarak okumanızı tavsiye ederiz.KIYAMET

Kıyamet günün zamanı
Kıyamet günü kesin bir gerçektir
Kıyamet saatinden kaçış yoktur
Yaklaşarak gelmektedir
Apansız gelecektir
Tek bir çığılıktan ibarettir
Daha önce ne tanınmış, ne görülmüştür
Kıyamet gününün tasviri
Kıyamet günü insanlar kabirlerinden çıkıp toplanırlar
Göklerde ve yerde olan herkes korkuya kapılmıştır
Kafirler simalarından tanınırlar
Kafirlerin yüzleri kapkaradır
Gözleri dehşet içindedir
Müminler nurlarından tanınırlar
Kıyamet günü Allah'ın izni olmadan kimse söz söyleyemez
Kıyamet günü sorgulanırlar
Kıyamet günü herkes tek başına sorgulanır
İnsanlar üç sınıf olacaktır
Müminlerin kitabı sağdan verilir
Kafir olanların kitabı soldan verilir
Allah kıyamet günü Şeytanı ve dostlarını haşredecektir
Kıyamet günü hassas teraziler kurulur

İNSANLARIN MAHŞER GÜNÜ ÜÇ BÖLÜĞE AYRILIP BİRİNCİ BÖLÜĞÜN SORGUSUZ SUALSİZ CENNETE GİDECEĞİNİ İKİNCİ BÖLÜĞÜN DOSDOĞRU CEHENNEME SÜRÜLECEĞİNİ ÜÇÜNCÜ VE SON BÖLÜĞÜN İSE SORGU HESABA TABİİ TUTULACAĞINI PEYGAMBER EFENDİMİZ BİR HADİSİNDE BİLDİRMİŞTİR.KENDİSİNE SAHABİLER SORMUŞLAR SORGU HESABA TUTULUP DA CENNETE GİRENLERMİ CEHENNEME GİRENLER Mİ ÇOK OLACAK DENİLİNCE VALLAHİ SORGU SUALE TABİİ OLUP TA KURTULANI HİÇ GÖRMEDİM BUYURMUŞTUR.ÖYLEYSE BU DÜNYADA YAŞARKEN SORGU HESABIMIZI KENDİMİZ YAPIP SIRATI BU DÜNYADA GEÇMEYE ÇALIŞMALI AHRET YURDU İÇİN DAHA ÇOK VE SAMİMİ BİR ŞEKLİLDE GAYRET ETMELİYİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM SELAM SEVGİ VE SAYGILARIMLA

Not;

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Salih Kozan
  Salih Kozan

  YÜREĞİNİZE SAĞLIK HAZ ALARAK OKUDUM TEBRİKLER

 • Salih Kozan
  Salih Kozan

  YÜREĞİNİZE SAĞLIK HAZ ALARAK OKUDUM TEBRİKLER

 • Abdulvahap Yektir
  Abdulvahap Yektir

  Tebrikler üstadım.gönlüne sağlık.tam puanımla...iyi günler dilerim...antolojime aldım..saygılar sunarım...

TÜM YORUMLAR (3)