Şadıman Şenbalkan - Hakkında Yazdığı Tanıtım ...


Şadıman Şenbalkan Okumayı yaşam biçimi olarak benimsemiş, öğrenmeye aç, öğrendiklerini paylaşan, yazan ve yazdıklarıyla topluma ışık tutuğunun bilincinde bir kadın yazar insan...