Recep Uygar Sarıal - Hakkında Yazdığı Tanıtım ...


Recep Uygar Sarıal Adım Recep Uygar Sarıal Giresun‘un Eynesil ilçesinin Kösemen köyündenim Doğumum 15.10.1963 tarihli. Doğum tarihimin yanlı? olduğunu biliyorum. Çok sonradan muhtar aklına geldiği gibi bir tarih atarak nüfus kaydı yaptırmı?. Üçü kız, dokuzu erkek olmak üzere on iki karde?ten biriyim. Medeni durumum: e?imden bo?andım, iki çocuk babasıyım. Eğitim durumum: Trabzon Lisesi, çok kısa bir dönem, iki ay kadar Görele Lisesi, Lise sonrası 1980 ihtilalinden sonra Almanya’ya göç etmek zorunda kaldım. Almanya dan doğru Anodolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesi İktisat bölümünü bitirdim 1991 de derslerin bir kısmını tanıtarak Universität GHS Essen (Essen Üniversitesi) iktisat fakültesinde ağırlıklı olarak devlet ekonomisi ve uluslarası ekonomik ili?kiler öğrenimi gördüm. Medeni durumum:bo?anmı?, iki çocuk babasıyım. 1999 dan beri serbest calı?ıyorum. Amatör olarak henüz yayınlamdığım nacizane iki roman taslağı yazdım. Birinci roman yakla?ık 450 sayfa,1963 te Almanya’ya akmaya ba?layan ekonomik göçün birinci ku?ağının ya?amını anlatırken, ikilemlerini, sevdalarını, yok olu?larını ve var olu?larını akıcı bir dilde anlatan bir ya?am öyküsü. Hiç i?lenmemi? özgün bir dramı konu ediyor. Henüz bastırma fırsatım olmadı. Daha doğrusu nasıl bastıracağımı bilmiyorum. İkinci roman taslağım Almanya’ya töre cinayetine kurban giden bir Kürt kızımızın dramatik ya?am öyküsü. Agustos 2018 itibarıyle o da bitti. Yine bu roman taslağımı da bastırmak için nerden ba?layacağımı bilmiyorum. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Ayrıca Türkleri ve tarihin akı?ı sürecinde Türklerin ili?kide bulunduğu tüm budunları konu alan alternatif bir tarih ara?tırması kaleme aldım. ?imdilik yayınlamayı dü?ünmüyorum. Yaklasık 600 sayfası bitti. 16 yy ın sonlarına geldim. Romanlar için bu çalı?mama ara verdim. Son olarak kendimce iyi olduğunu dü?ündüğüm yakla?ık 130 ?iir yazdım. Bir kısmını burda görücüye çıkararak sizlerin ilgisine sunacağım taktir albette okuyanların olacak. İlgilenen tüm doslara sitedeki tüm arkada?lara mutluluklar diliyorum. RECEP UYGAR SARIAL 19.08.2018