Yağmur Ozan Özben - Hakkında Yazdığı Tanıtım ...


Yağmur Ozan Özben 31 Ocak 2002 tarihinde Ankara’da doğdu. Çok küçük yaşlardayken dedesi Mevlüt Uluğtekin Yılmaz'ın etkisiyle tarihe, sosyolojiye, edebiyata, siyaset ‘bilimine’ ve felsefeye ilgi duymaya başladı. Yeniçağ Gazetesinde konuk olmak üzere, Günboyu ve Dokuz Sütun gazetelerinde, kimi sivil toplum ve basın kuruluşlarının internet sitelerinde; tarih-kültür dergilerinde yazarlık yaptı. Aslen Yozgatlı olup binlerce kitabın arasında büyüyen ÖZBEN, ilk ve ortaöğretimini, Ankara, Tokat ve Tekirdağ’da tamamladı. 2021 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Türkoloji) bölümünü kazandı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, Sosyoloji (Toplumbilim.) bölümüne girdi. Okumanın ve yazmanın kendisi için bir yaşam kaynağı olduğunu söyleyen ÖZBEN'in amatörce çalmaya çalıştığı birkaç enstrüman da vardır.