Celal Odabaş - Hakkında Yazdığı Tanıtım Yazısı


Celal Odabaş BANA HEP SORUYORLAR AĞABEY, MEMLEKET NERE? Memleket, sadece taş, toprak, ağaç, binalardan ibaret değildir. Memleket o topraklarda doğmuş, büyümüş, yaşamış ve hala yaşamakta olan insanların gelenek görenek, örf ve adetleriyle o topraklara nakşettiği ruh ve medeniyettir. Memleketi sevmek, maddi ve manevi değerleriyle birlikte top yekün geçmişi ve bu günüyle yaşanmışlıkları ve yaşananları, hayatı ve insanları sevmektir. O insanları sevenleri de sevmektir. BİR YARIM KARS, ÖBÜR YARIM ERZURUM; İLÇEM ALACA'DIR, İLİMİZ ÇORUM; ALANYA'YA KISMET OLDU OTURUM; MEMLEKETİM ANADOLU'DUR GARDAŞ.