Necmiye Çakıcı Sarpkaya Çobanyıldızı Adlı Üye ...

 • mevlana

  18.12.2010 - 12:06

  Gönüller Sultanı Hz. Mevlana

  Gönül dünyasının dili gönül deryasının kahramanı, hoşgörü
  Diyalog insanı. O Hz. Mevlana kur’an ve sünnetten biran
  ayrılmayan gerek kal gerek hal diliyle yaşayan büyük düşünürdür.

  Nice sultanlar nice vezirler nice paşalar nice liderler devirlerinin
  Kahramanları unutulup gitmesine rağmen, onun eserleri; onun
  Fikirleri onun sözleri yaşantısı örnek olmuş içimizi ısıtmış ter-ü taze
  Hoş sedalar bırakmış, hoş çağrışımlar yapmış ve halende yapmaktadır..

  Yedi yüzyıl öncesinden çıkıp gelmekte bizi bir halka etrafında toplamakta,
  Yakmış olduğu meşale en parlak en keskin haliyle yanmakta dünya durdukça da
  Yanmaya devam edecektir. Çağlar ötesinden sızan ilim ışıkları gönüllerde birer
  Yıldız, birer güneş gibi parlamakta, ‘gel ne olursan ol yine gel' çağrıları insanları
  cezbetmekte ve çağrıya uymaya zorlamaktadır.

  İnsanlık onu anlamaya onu tanımaya çalışmaktadır. Onu anlayabilmek
  Tanıyabilmek kolay değildir. Hayatını anlatmak yazmak zordur. Onun
  Berrak bir su kadar temiz etrafına baktığımızda anne babasından ve
  Feyz aldığı hocalarına kadar cevherlere rastlamak mümkündür.
  O nurlu, elleri öpülesi annesi Mümine Sultan, etrafını yaydığı ışıkla
  Nurla aydınlatan o mübarek Hatun iman ve nur kaynağıyla geleceğin
  Tefekkür hoşgörü sabır, ilim irfan kaynağı olan büyük düşünürü
  Beslemiş büyütmüştür. ‘’Kadın Hak nurudur, sevgili değil yaratıcıdır
  Yaratılmış değil ‘’ diyerek nadide eser mesnevide annesi ve anneler
  Hakkındaki düşüncelerini belirtmiştir.

  Sultanu’l Ulema (Alimlerin Sultanı) babası Bahaeddin Veled’e
  Üçyüz alimin rüyalarında Hz.Peygamberden almış oldukları emir
  İle bu unvan verilmiştir. İlim,irfan Kur’ana adanan bir hayat geçirmiş
  -Ey Rabbim! Bizi güzel huyla huylandır. Izdıraplara dayanıklı et ‘’
  diye dua eder, gündüzleri mezarlıklarda gezerken geceleri ise yıldızları
  seyreder, bunların yapılmasını tavsiye derdi. Mevlana’ nın ilk mürşidi
  Babasıydı. Daha sonra dokuz yıl Seyyid Burhaneddin-i Tirmizi’ den
  ders almış. İlim irfan merkezi Halep ile Şam da ders görürmüştür. Öyle
  bir alim
  Öyle bir zahit olur ki akıllara durgunluk verir Bilgide keramette, güzel huy
  Güzel davranışta eşi benzeri bulunmaz. Hz. Mevlana’nın vatanı Konya olmuştur.
  Mevlana ile Şems’i Tebriz’inin Konya da buluşup kavuştukları yere ’’İki denizin
  Kavuştuğu ’’yer (Maracel Behreyn) denir. Şems Tebrizi Tebriz’de doğmuş olup,
  adı Şemsettin Muhammed’ dir. Sırlı mucizevi inanılmaz olağanüstü bir insan olan
  ve Hz. Mevlana’yı etkileyen Şems’ten bahsetmeden geçilmez. Onun makamı aşkı vecdi
  hudutlarındaydı. Ondaki olağanüstü yetenekleri ve halleri Mevlana görüp temaşa etmişti.
  Mümin müminin aynasıdır. Hadisi şerifine göre Hz. Şems’ te gördüğü kendi güzelliğine
  Aşık olmuştu. Ondan feyiz almış birbirlerini ilim irfan hakikatler kur’an sünnet bilgilerinde
  Tamamlamışlardı.

  Hz. Mevlana Allahü Tela’nın yarattığı bütün mahlukata derin engin merhamet beslerdi.
  'Bilgi sınırı olmayan bir denizdir. Bilgi dileyen ise denizlere dalan bir dalgıçtır'.
  'Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden anlamasından kaynaklanır'.
  Onun güzelliklerini özelliklerini anlatmak için kitaplar yetmez, mürekkepler yetmez.

  Eserlerine kısaca göz atarsak; İlahi aşk’ı gönül derdini Divan-ı Kebir’de anlatmış,
  Mesnevi de ise bilgilendirici yaşadığı yılların sonucu anlayış ve tavırlarını anlatmıştır.

  Mevlana gönle gönül zenginliğine önem vermiş, çözümlerin huzurun kaynağı olarak o
  mübarek yapıyı görmüştür. Köşkler saraylar istemek ahmaklık gönüllere talip olmak ise
  zenginliktir ' der. 'Edep iste edep her edepsize sabretmektir' der. İnsanlık tarihinin ender
  şahsiyetlerinden birisi olan eşi benzeri olmayan, hem yaşarken hem ölümünden sonra
  dünyada pek çok kişiyi etkilemiş büyülemiş, etkilemeye de devam etmektedir....................Büyük düşünür
  Ve devamla, 'Kendi halinde kalırsan bir damlasın; ama bütüne katılırsan derya olursun.'
  'Kalpten kalbe yol vardır. Kardeşlik de düşmanlık da bu gizli yoldan geçer'
  'Izdıraplar insanı güzelleştiren, özelleştiren olgunlaştırandır' der.

  Necmiye Sarpkaya

 • siyonizm

  01.06.2010 - 11:48

  Filistinde Çocuk Doğmak/Çocuk Olmak

  Üzüm moru gözlerle bakıyorum
  Hor görmeyin şaşkınım
  Gönül penceremin camından
  Çoçukluğuma dönüyorum yeniden

  Ben beşikte öğrendim siper almayı
  Tam uzanarak bilmem yatağımda yatmayı
  Biberon tutmadan taş tuttu ellerim
  Bundandır nasırlı ve sert oluşu

  Biraz palazlanınca sapan aldım
  Tankları vurmaya
  Sonra tüfek tuttum gücüm yettiğince
  Bundandır omuz düşüklüğüm

  Duvarlara uçaklara tanklara
  mermilere bombalara
  Sapan atmak aşırı güç değil mi
  Söyleyin teröristlik değil mi

  Ben bilmem ninniyi
  Nazçiçeği olamadım
  El bebek gül bebek de istemedim
  Filistinde doğmayı da

  Neden baba bana siyonizmi tam anlatmadın
  Adaletin adaletsizlik
  Merhametin merhametsizlik
  Vahşetin daha da vahşet olduğunu
  Sen söylemedin ben öğrendim

  Bir soru daha baba
  Hırıstıyanlar neden aşırı hırıstıyan değiller
  Müslümanın aşırısı ne demek
  Kurana sünnete tabiiyet mi

  Biliyor musun baba
  Ben hasretim Mesci Aksaya
  Cuma namazlarında koyamadım alnımı secdeye
  Günde Beş vakit Rahman’a varamadım yüz süremedim
  Üçaylar Ramazan mübarek günleri de bilemedim
  Anlıyor musun baba

  Benimde sesimde çağlardı belki kuş sesleri
  Benimde açardı nefesimde güller laleler
  Belki uçurtmada uçururdum kimbilir
  Baskısız işgalsiz zulümsüz adil bir dünyaya
  Göz açaydım Filistin de çocuk olmayaydım

  Billur pınarlardan kana kana sular içer
  Oyun için kullanırdım sapanları
  Sek sek oynuyordum mayınlar üstünde
  Onu da çok gördüler
  İsrail canavarı
  Ve
  Onun keskin dişleri Amerika

  Bir yanım Şeriada yanıyor
  Bir yanım Gazzede
  Diğer yanım Lübnan da yanıyor
  Oluk oluk akıyor kanlarımız
  Bön bön bakıyor insanlarınız

  Bütün çiçekleri vermek isterdim size
  Ben bilmem çiçek kokmayı çiçek koklamayı
  Kurşun kan barut etrafım
  Ne yana dönsem kan kokar

  Bize terorist diyorlarmış
  Biz teror teroris değiliz inanmayın siz
  İsteğimiz yaşamak sadece evlerimizde topraklarımızda
  Sevdiklerimizle siz olsaydınız ne yapardınız

  Ben renkleri de tanımam ayıplamayın
  Sadece kankırmızısını iyi bilirim
  Bazen de kankardeş oluruz
  Akarken koldan bacaktan kanlarımız

  Hüzünlerim dinmiyor
  Tıpkı bomba yağmurları gibi
  Yüzüm gülmüyor
  Ağlayamıyorum da
  Gözlerime almıştım annemi
  Babamı kardeşimi
  Akıp gitmesinler diye
  Bakamıyorum aynalara
  Silinmez kara alınyazılarımı
  Görürüm diye
  Bakamıyorum
  Utanın
  Utanınnnn

  Necmiye Sarpkaya


  Siyonizmi en iyi çoçuklar anlatır.

 • necip fazıl kısakürek

  26.05.2006 - 13:44

  Üstat Herkesin İçinde Yaşar
  Açlık çeken birisine yiyecek,
  Susayana su verdiğinde,
  Üşüyeni sarıp sarmaladığında,

  Sevgini sunduğun üstattır.

  Rahmet ve minnetle anıyoruz
  Mekanı cennet bahçesi,
  yeri cennet köşkü olsun

 • kafkas kartalı

  20.05.2006 - 23:16

  Savaşcı,mücadeleci,dostuna dost,düşmanına düşman,onu
  sevmeyen bir insan düşünemiyorum,inançlarına ve prensipleğine son derece bağlı,akılcı,din adamı ve bilim adamı kadar bilgili vefalı ve fedakar
  bir insan

  Kafkas Kartalını anlatmaya çalıştığım
  şiirimi buraya alıyorum..

  Şeyh Şamil


  Her şeyden üstündü senin için
  İzzet ve haysiyet cesaret fedakarlık
  Yiğitlik acı ve hicran
  Gözyaşları katıktı ekmeğine
  Hürriyet ve istiklal denince
  İlk senin adın gelirdi akla

  Hayat sayfan başlar ilim ve savaşla
  Sınavın zor olarak hazırlanmıştı
  Mertlikle devam eder hayat defterin

  Hocan Mevlana Halid-i Bağdadi
  İlim ve irfan yuvası Bağdat dan
  Yetmedi ilimleri tahsil etmek Şeyh olmak
  Edebiyat tarih fen bilimleri ile devam ederdi

  Vazgeçemedin savaş da barış da asla kitaplardan...
  Neydi hayat senin için neydi
  Bazıları için rahat ve tatlı olan hayat
  Savaş kan sıkıntı cefa zulüm çile

  Düşmanların için
  Korku panik ölüm yiğit
  Gözüpek kahraman kararlı ve azimli
  Bir komutan bir ateş parçası bir arslan

  Tehlikedeydi artık vatanın milletin
  Bütün mukaddes değerler

  Asır xıx. asır başları
  Sanayi devriminin ardından
  Yağma sömürge talan
  Sıcak denizlere açılma hayali
  Kafkasları geçerek inmek Anadolu
  Üzerinden Akdenize

  Dikildin dimdik düşmanın karşısına
  Göğsündeki süngü durduramazdı seni asla
  Yirmi beş günlük baygınlıktan sonra
  İlk sorun 'Ana namaz vakti geçti mi 'oldu
  Seni milletini ayakta tutan neydi
  İnanç mıydı azim miydi
  Kararlılık mıydı
  Cesaret miydi
  Kahramanlık mıydı
  Alimlik miydi
  Bunlar sende doğuştan mevcuttu

  Dağıstanlıları Çerkezleri Çeçenleri Avarları
  Topladın tek ülkü etrafında
  Savunma ve Hürriyet
  Birliği beraberliği sağladın.

  Sen zor günlerin zor dönemlerin
  Adamı değil miydin ne olsa

  Kar etmedi sana asrın
  Topu tüfeği süngüsü askeri siyaseti
  Ekonomisi Lojistiği
  Hiçbir şey kar etmedi sana

  Hile kurnazlık entrikalarayak oyunları
  Kar etmedi sana... Satın alınamadın asla
  Hiçbir değerle...

  Sana Hürriyetine milletine
  Karşılık sulh teklifi geldi
  En kıramayacağın anandan yarinden..
  Oysa mecbur bırakılmıştı mübarek
  Eli öpülesi senin gibi evlat yetiştiren
  Şanlı...Ana

  Karar kesin hüküm verildi
  'Annem cezalandırılacak
  Bir tarafta ana can dost..
  Diğer tarafta
  Namus İstiklal Mücadelesi
  Haysiyet ve onur sınavı
  Çözümü buldun pratik müthiş zekan ile
  Gösterdin karlılığını ve azmin zaferini
  Kendini kırbaçlatarak dosta düşmana.

  Medine de uydun son çağrıya
  Ebedi aleme gel çağrısına
  Defnedildin Kahraman asker
  Kahraman Komutan Şeyh Şamil
  Sevgili Peygamberime komşu oldun
  Cennetül Baki Kabristanında
  Sen rahat ol cesur yürek
  Sen rahat ol
  Hala ayaktayız
  Hala Anadolu’ya Birileri inemedi
  Sıcak Denizlere
  Geçilemez Anadolu asla
  Sen rahat ol

  Necmiye Sarpkaya

 • ırak savaşı

  17.01.2006 - 22:16

  IRAK

  Irak bir dramı bir katliyamı kan barut ve gözyaşını bombaları ve bir
  medeniyetin,kültürel zenginliğin talan edilmesini.İnsanlık ayıbı
  geliyor aklıma.

  Necmiye SARPKAYA

 • ırak savaşı

  17.01.2006 - 22:14

  Savaş değil bir işgal bir katliam kan barut gözyaşı haksızlık ve soykırım
  sebeplerini ise bir masalımsı şiirle anlattım.Aşağıya alıyorum

  Büyüklere Masallar (Yalan Rüzgarları) (1)

  2003 Mart ayını gösterir tarihler
  Devletlerden bir devlet
  Kitle imha silahı bulundurur
  Süper güçler tehlikeye düşer
  Yetmiyormuş gibi kafa da tutar
  Gelin gelin geleceğiniz varsa
  Göreceğiniz de var
  Sizi çöle saplayalım da
  Görün gününüzü

  Çağrıya uyulur gidilir
  Oraya kadar gidilmişken işgal edilir
  Diktatörlerin heykelleri halkla el ele
  Davul zurna ve halk oyunları eşliğinde
  Kırılır parçalanır devrilir
  Halk conolarla elele gönül gönüle
  ne de olsa özgürler
  Masal bu ya

  Aniden ciddi devlet adamları
  Sahtekar dolandırıcı yalancı
  Oluverir...
  Maskeler düşer kel görünür
  Akşam söyler sabah yalanlar
  Haçlı Seferleri mi kim çıkarıyor bu
  Yalanları kim söylüyor
  Devlet devlet değil
  Halk da halk değil
  Masal bu ya
  Yalan rüzgarı devam eder eder

  Kitle imha silahları bulunmaz
  Oysa alet edavat zırzavat
  Onlardan gitmiş
  Bedeli nakit tahsil edilmiş
  Faturaları saklanmış
  Elma dersem çık
  Armut dersem çıkma
  Ne söylenirse söylensin
  Muzur silahlar çıkmaz ortaya
  Oyun bozan ya koca koca devletlerin
  Oyunlarını bozacak
  Kafaya koymuş bir kere
  Ne çare......
  El Kaide Örgütünden
  Eser yok kıyı köşe bucak aranır
  Taşların tepelerin altlarına bile bakılır
  Ne gezer yeller esiyor yerlerinde
  Buhar olur uçar masal bu ya

  O arada hesap da olmayan birşey olur
  Diktatör yakalanır perişan bitkin
  Yorgun hasta zavallı bir şekil de
  Güzelce saç baş
  Tepeden aşağı muayene edilir
  Medeni doktorlara emanet edilir
  Avukatlar tutulur özel adalar alınır
  Yatlar katlar e..e...e insan hakları malum
  İnsanlık öldü mü adil özgür demokrat insanlar
  Elinde emniyette ne de olsa
  O erer mutluluğa biz çıkalım kerevetine

  Masal bu ya her şey iyiye giderken
  Yalan rüzgarları tersten esmeye başlar
  İşler bozulur zaman bu durur mu yerli yerinde
  Hızla akar 2004 Ramazan ayı gelir çatar
  Beyaz bembeyaz pembe pespembe saraylarda
  İftarlar verilir kardeşlik dostluk oyunları oynanır
  Derken bin aydan hayırlı kadir gecesi gelir
  İşte tam o gece kadir gecesi
  Top tüfek medeniyet icadı ne varsa kullanılır
  Genç yaşlı çoluk çocuk ne çıkarsa katledilir
  Yetmez camiler kurşunlanır insanlar öldürülür
  Ölenler sokak köpeklerine yem edilir
  Kalanlar bin pişman her tür eziyet düşmanın başı ezilir
  Kendilerini Fırat'a atanlar öldürülür al kanlara boyanır
  Masal devam eder masal içinde hepimiz hepiniz
  Bütün dünya yar alır rol alır

  Kanlar donmuş
  Diller susmuş
  Gönüller kararmış
  Gözyaşları taşlaşmış
  Eller semaya açılmış
  Bir daha kapanmamış
  Masal burada kesilir
  Naziler Hitler
  Gelmiş geçmiş bütün bildik tanıdık
  Diktatörler aranır aranır
  Rahmet okunmak için aranır
  Masal burada biter
  Zahmetin Rahmete
  Acının tatlıya ulaşacağı günler
  Beklenir beklenir dilenir dilenir

  Necmiye Sarpkaya

  (c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

  Felluce bir kentin acımasızca gökten yağan bombalarla medeniyet adına
  dostluk adına barış adına katledilmesi,yok edilmesi,baskı zulüm ve her tür şiddet olaylarını hatırlatıyor malesef.

  Bahtı Kara Felluce(insan hak.sav.larına ithaf olunur)

  Ölümlerden ölüm beğen felluce
  Gamlı yaslı bahtı kara felluce
  Muhammed Abbud anlatıyor
  Yüreği yanarak kan kusarak
  'Şafak vakti evimiz bombalandı
  Oğlum karnından yaralandı
  Evden çıkamadım hastaneye
  Göteremedim gözümün önünde
  Kıvranarak can verdi
  Dokuz yaşındaki oğlumu
  Ellerimle bahçeye gömdüm'

  İşte geliyor asrımız Firavunlar'ı
  Dolu dizgin geliyor
  Asrın topu tüfeği uçakları
  Haçlar takılmış tankları
  Havan topları ile omuz omuza
  Geliyorlar 'Felluce'

  Medeniyet adına (!)
  Özgürlük adına (!)
  Mutluluk adına(!)
  Demokrasi adına (!)
  İnsanlık adına (!)
  Hak savunma adına (!)
  Adalet adına(!)
  Geliyorlar taş üstünde taş
  Bırakmamaya ant ederek
  Geliyor Nemrut'lar geliyor
  Geliyor Kazıklı Voyvoda'lar
  Tarihin tozlu sayfalarını
  Aralayarak geliyorlar

  Büyük bir felaket yaşanıyor
  Yanı başımızda görülmemiş
  Duyulmamış bir katliam
  Bir dram yaşanıyor

  Kulaklarınız çınlasın
  İnsan hakları savunucuları
  Nerelerdesiniz nerelerde
  Neden sesiniz soluğunuz çıkmıyor
  Dut yemiş bülbüllere mi döndünüz
  Üzerinize ölü toprağı mı serpildi
  Mangallarınızda hiç mi kül kalmadı

  Savun ma sen canını malını
  Namusunu vatanını
  Bırak bombalasınlar
  Bırak yağmalansın
  Bırak talan edilsin
  Sen özgür olacaksın (!)
  Nasılsa demokrasi gelecek (!)
  Ülkene sana çocuklarına
  Ölsün çoluk çocuk
  Genç ihtiyar bebeler ana karnında
  Onların tatlı aşı kaynıyor şimdi

  Sami El Cumali Iraklı bir doktor
  Ağlıyor bağırıyor
  Sesini hiç kimse duymuyor
  Yaralı ziyaretine gittiği evden
  Dış dünyaya telefon ediyor
  'Bir ambulansım vardı vuruldu
  Dokorum yaralandı
  Onlarca yaralı evlerinde çaresiz
  Elimiz kolumuz bağlı
  Onüç yaşındaki kız çocuğuna
  Ulaşamadık vakitlice
  Ellerimde öldü' diyor

  Binlerce ölü Felluce sokaklarında
  Tekmelenen dövülen sürüklenen
  Iraklı komşularımız kapı komşularımız
  Korkunç görüntüleri seyrediyoruz
  Sadece seyrediyoruz

  Oluk oluk akan kan nasıl durdurulacak
  Yaralar nasıl sarılacak
  İnsanlık suçunu kim
  Engelleyecek ağla bahtı kara
  Felluce ağla
  Ne Ramazan durdurabilir onları
  Ne Kadir Gecesi
  Ne Bayram durdurabilir
  Taşlanmış kara gönülleri kara dilleri
  Kara elleri kirli elleri kanlı elleri
  Ölümlerden ölüm beğen Felluce
  Elbet uzanır Hakk'ın eli
  Doğar ak günler

  Necmiye Sarpkaya

 • özlem

  04.10.2005 - 16:24

  Özlemmm


  Özlemmmmm; nedir özlem hep kendi kendime bunu sorar dururdum. Bugün yine aklımda özlem sorusu vardı. Sabah karar verdim uzun uzun düşündüm. Sahi özlem nedir? Ben neleri özlüyorum arkadaşlarım dostlarım neleri özlüyor diğer insanlar neleri özleyebilir. Bir dostu, bir arkadaşı,bir sırdaşı anneyi babayı ve çocukları bu listeyi oldukça uzatabilir ve genişletebiliriz. O halde nedir özlem; bir insanı bir yeri kısacası neyi istiyorsak onu görmek,ona kavuşmak onunla beraber olmak isteğidir,desem, bu kez şöyle bir soru akla gelir,özlem insanı çok mu yakar kavurur içi içine sığmaz bir heyecan mı duyar yerinde duramaz özlediği her ne ise hep gözlerinin önünde baktığı gözünün iliştiği, her yerde, kıyıda Bazen seraplar görür, onu görür gibi olur ellerini uzatır, tam yaklaştım, buldum, yakaladım,derken kayboluverir. Gözlerimizin önünde, canımızda kalbimizde,gönlümüzde,duygu duygu ve düşüncelerimizde özlemlerimiz ve yakıcı yıkıcı gücü vardır.Neleri özleriz konusuna yeniden dönersek:Sevgilimizi,canımızı,kendimizden canımızdan
  daha çok sevdiğimiz nadide varlığımızı,ucsuz bucaksız kırları,çayır ve bayırları,mini minicik yeni doğmuş bir kuzuyu,yeni doğmuş bir bebeği,minicik bir serçeyi, hep insanoğluna dost olmuş bembeyaz bir güvercini,kumruyu,flamingoları minicik Arı kuşlarını ve kırların özgür rengarenk kelebeklerini,hacı leylekleri özlemez misiniz? Kıpkırmızı gelincikleri minicik günaydınnnnn diye bağıran papatyaları,şırıl şırıl dereleri,gürül gürül ırmakları çarşaf gibi uzanan denizi gümüş
  rengi bayırları,masmavi gökyüzünü davudi bir sesle okunan ezanları enfes gözüken dalından kopartarak yiyebileceğiniz bir meyveyi,ormanları,bin bir renkli bin bir kokulu kır çıçeklerini,yağmur sonrası gökkuşağını ve güzelim toprak kokusunu,ramazan ayında iftara yakın saatlerde mis
  ekmek kokusunu hiç özlemediniz mi?
  Özlemeyenimiz var mıdır? .
  Buraya kadar tamam peki ya elimizde bulunan,yanımız da bulunan,etrafımızdaki dostlarımızın
  dostlarımızın,arkadaşlarımızın,kardeşlerimizin,canlarımızın,komşularımızın,çocuklarımızın
  anne ve babalarımızın,sevdiklerimizin kıymetlerini gerçekten biliyor muyuz? yoksa zamana ve alışkanlıklarımıza mı yeniliyoruz.
  Lütfen, hayat çok kısa etrafımıza alıcı gözle şöyle bir bakalım,kendimizi benliğimizi unutarak egodan sıyrılarak,telaşlardan ve koşturmacalar dan bir an olsun başımızı kaldırarak sükünetle sühuletle fakat atalete düşmeden etrafımıza bakalım.Kimi kimleri özlüyoruz? Kimi veya kimleri
  özlemeliyiz elimizdekilerin değerlerini gerçekten biliyor muyuz? Şükrünü eda edebiliyor muyuz? Lütfen birazcık daha dikkat ve özen.

  Olumlu ve yapıcı yakıcı kavurucu özlemlere

  Necmiye Sarpkaya


  (c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

 • ramazan

  04.10.2005 - 14:28

  Kutsal mübarek bereket ve rahmet dolu
  ışıl ışıl bir ay bünyesinde bin aydan hayırlı kadir gecesini barındıran
  Yıldız gözlü bir ay nurlu ve efsunlu mübarek olsun.Bütün insanlığa huzur barış ve kardeşlik gelmesine vesile olsun.Bugün yazmış olduğum şiirimi
  aşağıya alıyorum.

  Hoş Geldi Ya Şehr-i Ramazan


  Ruhlarımızı yücelten
  Bedenlere şifa
  Gönüllere safa
  Rahmet bereket mağfiret yüklü
  Efsunlu yıldız gözlü Ramazan

  Başımızda miraç tacı
  Aşımızda cennet lezzeti
  Gül benizlere elmas pırıltısı
  Sadaka ödüllü gülüşlere pırlanta ışıltısı

  Aydınlatır kainatı kur'an nuru
  Patlar toplar
  Vurulur davullar
  Söylenir maniler

  Sırma,kasnak anavata,dival işlemeli
  İpek arakiye yazma seccadeler
  Her iki rekatta salavat getiren
  Davudi müezzinler

  Merhamet rahmet kuşanırken alemler
  Zenginlikten soyutlanırken zenginler
  Yoksullukları kaybolurken yoksulların
  Herkesin müsavi sayıldığı
  Efsunlu Yıldız Gözlü Ramazan

  Sabır metanet coşarken kalplerden
  Irmaklar dolu dizgin
  Gönüller meleklere eş uhrevi
  Renkler solgun nurani

  Hesaba çekerken içimdeki kürsi
  Ağlar tevbeler
  Taşar pişmanlıklar
  Asumana kavuşur

  Çörekli simitli börekli
  Davullu dümbelekli
  Meddahlı karagözlü
  Çaylı kahveli nargileli
  Şuruplu şerbetli
  Kandilli fenerli
  Eski Ramazanlar

  Gök kubbeyi çınlatan tekbirler
  Asumana yükselen asude gönüller
  İhya olan müminler mümineler
  Secdeye kapanan pak alınlar
  Yeniden yeşeren kardeşlik
  Barış güven,coşkunun mimarı
  Hoş Geldin Şehr-i Ramazan

  Suçlunun tevbeleri
  Suçun utancı
  Sevabın kazancı
  Müminin miracı
  Teravih zekat fıtır
  İlahi Ferman
  Gönüllere derman
  On bir ayın sultanı
  Hoş Geldin hoş geldin

  Necmiye Sarpkaya

 • veda hutbesi

  07.09.2005 - 20:22

  Veda Hutbesi:Hz.Muhammet Mustafa (s.a.v) efendimizin en son hutbesidir.Bütün zamanların en manidar ve güncelliğini koruyan muhteşem bir hitabetidir.Aşağıya alıyorum.Okuyanlar okutanlar
  şefaatine nail olsunlar inş.

  VEDA HUTBESİ

  Ey insanlar!

  Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi

  olarak bir daha birlesemeyecegim.

  Ashabim!

  Bugünleriniz nasil mukaddes bir gün ise, bu aylariniz nasil mukaddes bir ay ise,

  bu sehriniz (Mekke) nasil mübarek bir sehir ise, canlariniz, mallariniz,

  namuslariniz da öyle mukaddestir; her türlü tecavüzden korunmustur.

  Ey Ashabim!

  Yarin Rabbinize kavusacaksiniz ve bugünkü her hal ve hareketinizden

  muhakkak sorulacaksiniz. Sakin benden sonra eski sapikliklara dönüp de

  birbirinizin boynunu vurmayiniz! Bu vasiyetimi burada bulunanlar,

  bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildirilen kimse, burada bulunupta isitenden

  daha iyi anlayarak, muhafaza etmis olur.

  Ashabim!

  Cahiliyet devrinde güdülen kan davalari da tamamen kaldirilmistir. Kaldirdigim

  ilk kan davasi Abdulmuttalib'in torunu Rebia'nin kan davasidir.

  Ey Ashabim!

  Bugün seytan sizin su topraklarinizda yeniden tesir ve hakimiyetini kurmak

  gücünü ebedi surette kaybetmistir. Fakat siz; bu kaldirdigim seyler disinda,

  kücük gördügünüz islerde ona uyarsaniz, bu da onu memnun edecektir. Dininizi

  korumak için bunlardan da sakininiz!

  Ey insanlar!

  Kadinlarin haklarini gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanizi tavsiye

  ederim. Siz kadinlari, Allah emaneti olarak aldiniz; onlarin namuslarini ve

  iffetlerini Allah adina söz vererek helal edindiniz. Sizin kadinlar üzerinde

  hakkiniz, onlarin da sizin üzerinizde haklari vardir. Sizin kadinlar üzerindeki

  hakkiniz, onlarin aile yuvasini, sizin hoslanmadiginiz

  hiçbir kimseye çignetmemeleridir. Eger razi olmadiginiz herhangi bir kimseyi aile

  yuvaniza alirlarsa, onlari hafifce dövüp, sakindirabilirsiniz. Kadinlarin da sizin

  üzerinizdeki haklari mesru bir sekilde, hertürlü yiyim ve giyimlerini temin

  etmenizdir.

  Ey Mu'minler!

  Size bir emanet birakiyorum ki, ona*****i sarildikça yolunuzu hiç sasirmazsiniz. O

  emanet Allah kitabi Kur'an'dir.

  Ey Mu'minler!

  Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman müslümanin kardesidir;

  böylece bütün

  müslümanlar kardestir. Din kardesinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz

  baskasina helal degildir. Meger ki, gönül hoslugu ile kendisi vermis olsun.

  Ey Ashabim!

  Kendinize de zulmetmeyiniz. Kendinizin de üzerinizde hakki vardir.

  Ey Insanlar!

  Cenab-i Hak her hak sahibine, hakkini (Kur'an'da) vermistir. Varise vasiyet

  etmege lüzum yoktur. Çocuk kimin döseginde dogmussa, ona aittir. Zina eden

  için mahrumiyet vardir. Babasindan baskasina ait soy iddia eden soysuz, yahut

  efendisinden baskasina intisaba kalkan nankör, Allah'in gazabina, meleklerin

  lanetine ve bütün müslümanlarin ilencine ugrasin. Cenab-i Hak, bu gibi

  insanlarin ne tevbelerini, ne de adalet ve sahadetlerini kabul eder.

  Ey Ashabim!

  Rabbiniz birdir. Babaniz da birdir; hepiniz Adem'in çocuklarisiniz, Adem ise

  topraktandir.

  Allah yaninda en kiymetli olaniniz, ona en çok saygi göstereninizdir. Arabin

  Arab olmayana

  takva ölçüsünden baska bir üstünlügü yoktur.

  Ey Ashabim!

  Yarin beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? 'Allah'in elçiligini ifa ettin,

  vazifeni yerine

  getirdin, bize vasiyet ve ögütte bulundun diye sahadet ederiz! '

  (bunun üzerine Resul-i Ekrem, mübarek sahadet parmagini göge dogru

  kaldirarak, sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek söyle buyurdu :)

  Sahit ol ya Rab! Sahit ol ya Rab! Sahit ol ya Rab!

  Hz.Muhammet Mustafa (S.A.V)

 • miraç

  07.09.2005 - 16:49

  Yedi Kat Göklerde ihtişamlı ve sonderece anlamlı büyülü,büyüleyici
  hiçkimseye kısmet olmayacak kutlu bir yolculuk.Gece yürüyüşü
  İsra da deniyor.


  Miraç

  Gurbet hiç değişmez
  Gül benizlim
  Sen masum sen mazlum
  Yerlerin göklerin nadide çiçeği
  Gül yüzlüm güzel sözlüm
  Sevgililer sevgilisi
  Yine mahsun yine mazlum
  Hüzün yılları gelir çatar
  Dayanak dost can amca
  Ebu Talip
  Gözbebeği baştacı iffet sadakat
  Abidesi örnek hatun Hz.hatice
  Dünya süsü dünya meyvesi
  Ebu Kasım arkasından Abdullah
  Ahirete göçer
  Tertemiz kalp buruk
  Mubarek gözler yaşlarla dolu

  Bir yanında Hz.Ebubekir
  Diğer yanında H.Osman
  Ebu Cehil kıralası ellerini
  Mübarek yakaya atar
  Yetmez müşriklere
  İşkembeler atılır
  Taif de çıkış yolu olmaz
  Müminler taşlanır
  Acılar üst üste
  İmtihanlar zor
  Sınanacaklar
  Denenecekler

  Bir gece ansızın Mekkeden
  Mescid-i Aksaya
  Yedi Kat Göklere
  Gül yüzlüm Göz Bebeğim
  Feza aleminden beka alemine
  Melekler selama durur
  Mirac’ın Sultanı
  Gönüller Sultanı
  Hakk’ın davetine mazhar olur
  Ne gözler görmüş
  Ne kulaklar işitmiş
  Ne gönüllere doğmuş
  Cennet saltanat mülk
  Arş’ı Azam
  Kab’ı Kavseyn Makamına
  Zat’ı Celil-i Zül Cemal ile görüşme
  Efendim Gül yüzlüm Gözbebeğim

  İhtişamlı yolculuk
  Yedi Kat Göklerde
  Arş,kürsi Leyh-u Mahfuz
  Sidre-i Munteha
  Cennetler inciden sedeften yakuttan
  Misk amber kokulu toprağı
  Şırıl şırıl akar suları
  Süt ve bal ırmakları
  Cennetleri gösterir Rahman
  Habibine kuluna peygamberine

  Hiçbir kula nasip olmaz
  Gezmek tanımak tanıtmak
  Anlatmak şerefine erdirdin
  Ya Zül Celal
  Habibini mirac ile
  Burak binit
  Cibril üzengi
  Mikail yular tutar
  Berk sürati ile yol alınır
  Göklerin misafiri var bu gece
  Herkes çekilsin yol versin
  Büyük gece bu gece
  Mübarek gece bu gece
  Menzilden menzile
  Mertebeden mertebeye
  Yükseltilmiş Cemal’e erdirilmiş

  Çağrı kutlu çağrı büyük yerden
  Eşsiz emsalsiz davet
  Huşu ile icabet
  Habibine Gülyüzlüme
  İzzet ikram refref döşek
  Zaman ahir zaman
  Ömürler kısa
  Görevler fazla
  Boş dönmez Gül Yüzlüm
  Kutlu mutlu mirac dan
  Cin ile ins peygamberi
  Seçilmişler seçilmişi
  Övülmüşler övülmüşü
  Son peygamberim
  Hatemül Embiya
  Kıyamete dek
  Tek mürşit
  Tek müjdeci
  Kurtarıcım Peygamberim
  Sultanım Gül benizlim
  Kainatın şerefi
  Gözdeler gözdesi
  Alemlerin Fahrı
  İnsanlığın Efendisine
  Saltanat şeksiz şüpesiz
  Açık şekilde gösterilir

  Boş dönmez mirac dan
  Ümmeti ümmeti diyen
  Müberek diller mübarek eller
  Beş Vakit Namaz
  Amenerresülü
  Tehıyyat
  Müjdeler
  Mevlanın Cemalini gören
  Sohbetine mazhar olan
  Kutlu peygamberim
  Gül Yüzlüm
  Sultanımmmmm
  Boş Dönmez

  Necmiye Sarpkaya

  (c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

 • ırak savaşı

  17.07.2005 - 19:31

  Savaş değil bir işgal bir katliam kan barut gözyaşı haksızlık ve soykırım
  sebeplerini ise bir masalımsı şiirle anlattım.Aşağıya alıyorum

  Büyüklere Masallar (Yalan Rüzgarları) (1)


  2003 Mart ayını gösterir tarihler
  Devletlerden bir devlet
  Kitle imha silahı bulundurur
  Süper güçler tehlikeye düşer
  Yetmiyormuş gibi kafa da tutar
  Gelin gelin geleceğiniz varsa
  Göreceğiniz de var
  Sizi çöle saplayalım da
  Görün gününüzü

  Çağrıya uyulur gidilir
  Oraya kadar gidilmişken işgal edilir
  Diktatörlerin heykelleri halkla el ele
  Davul zurna ve halk oyunları eşliğinde
  Kırılır parçalanır devrilir
  Halk conolarla elele gönül gönüle
  ne de olsa özgürler
  Masal bu ya

  Aniden ciddi devlet adamları
  Sahtekar dolandırıcı yalancı
  Oluverir...
  Maskeler düşer kel görünür
  Akşam söyler sabah yalanlar
  Haçlı Seferleri mi kim çıkarıyor bu
  Yalanları kim söylüyor
  Devlet devlet değil
  Halk da halk değil
  Masal bu ya
  Yalan rüzgarı devam eder eder

  Kitle imha silahları bulunmaz
  Oysa alet edavat zırzavat
  Onlardan gitmiş
  Bedeli nakit tahsil edilmiş
  Faturaları saklanmış
  Elma dersem çık
  Armut dersem çıkma
  Ne söylenirse söylensin
  Muzur silahlar çıkmaz ortaya
  Oyun bozan ya koca koca devletlerin
  Oyunlarını bozacak
  Kafaya koymuş bir kere
  Ne çare......
  El Kaide Örgütünden
  Eser yok kıyı köşe bucak aranır
  Taşların tepelerin altlarına bile bakılır
  Ne gezer yeller esiyor yerlerinde
  Buhar olur uçar masal bu ya

  O arada hesap da olmayan birşey olur
  Diktatör yakalanır perişan bitkin
  Yorgun hasta zavallı bir şekil de
  Güzelce saç baş
  Tepeden aşağı muayene edilir
  Medeni doktorlara emanet edilir
  Avukatlar tutulur özel adalar alınır
  Yatlar katlar e..e...e insan hakları malum
  İnsanlık öldü mü adil özgür demokrat insanlar
  Elinde emniyette ne de olsa
  O erer mutluluğa biz çıkalım kerevetine

  Masal bu ya her şey iyiye giderken
  Yalan rüzgarları tersten esmeye başlar
  İşler bozulur zaman bu durur mu yerli yerinde
  Hızla akar 2004 Ramazan ayı gelir çatar
  Beyaz bembeyaz pembe pespembe saraylarda
  İftarlar verilir kardeşlik dostluk oyunları oynanır
  Derken bin aydan hayırlı kadir gecesi gelir
  İşte tam o gece kadir gecesi
  Top tüfek medeniyet icadı ne varsa kullanılır
  Genç yaşlı çoluk çocuk ne çıkarsa katledilir
  Yetmez camiler kurşunlanır insanlar öldürülür
  Ölenler sokak köpeklerine yem edilir
  Kalanlar bin pişman her tür eziyet düşmanın başı ezilir
  Kendilerini Fırat'a atanlar öldürülür al kanlara boyanır
  Masal devam eder masal içinde hepimiz hepiniz
  Bütün dünya yar alır rol alır

  Kanlar donmuş
  Diller susmuş
  Gönüller kararmış
  Gözyaşları taşlaşmış
  Eller semaya açılmış
  Bir daha kapanmamış
  Masal burada kesilir
  Naziler Hitler
  Gelmiş geçmiş bütün bildik tanıdık
  Diktatörler aranır aranır
  Rahmet okunmak için aranır
  Masal burada biter
  Zahmetin Rahmete
  Acının tatlıya ulaşacağı günler
  Beklenir beklenir dilenir dilenir

  Necmiye Sarpkaya


  (c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

 • anne

  17.07.2005 - 19:23

  Anne ilk sevgili ilk öğretmen bizi dünyaya taşıyan bakan büyüten yetiştiren melek.

  Anneme Şiir

  Çoğul düşler diyarındaydım
  Dün gece anne
  Sen yoğun bakım ünitesinde
  Cihazlara bağlı gidip gelirken
  Ölümle yaşam arası mücadele verirken
  Ben neler yaşadım bilemezsin
  Bilemezsin anneciğim
  Soğuk hastane odasında ölümle burun buruna
  Çiçeklenmişken bahar dalları yeşermişken umutlar
  Ben vedaya henüz hazır değilmişim anneciğim

  Umut ağacına sarılmış gönlüm
  Dallarına tutunmuş düşüncelerim
  Geçmişle gelecek arası mekik dokurken
  Asla bugünü yaşamıyordum anne
  Gözlerim, sıcacık beni tutan büyüten
  Korumaya çalışan ellerinde takılıydı
  Neler neler yaşadım ben anlatamam
  Sen anlayabilir misin bilmiyorum anneciğim
  Biliyorsun ben hemen ağlayamam
  Dün gece de ağlayamadım
  İçim kan ağlasa da gözlerimden yaş akmaz
  Ne zamanki normale dönüp odana getirdiler
  Verilen ilaçların tesirinden gözlerini yarı aralayıp
  Çimen yeşili her zaman çok beğendiğim gözlerinle
  Bana bakıp yanıma yat üstünü ört deyinceye kadar
  Unuttun mu ben de artık anneyim anne
  Bir anne için çocukları hep çocuk mu kalıyor
  Sahi öylemi anne söyler misin hala çocuklarını mı düşünüyorsun
  Hiç şüphem yok öyle yapıyorsun anne
  İşte o an için için gözyaşlarımı içime akıttım
  Damla damla boncuk boncuk herkesten sakladığım gözyaşlarımı
  Bunu biliyor musun anneciğim bilmeni de istemedim
  Kendin için değil bizim için yaşamak istediğini yeniden anladım

  Sabah gözünü açar açmaz ben iyiyim sen yorgunsun
  Hasta olmayasın dedin anne neden kendini hiç düşünmezsin
  Oysa ben hiç bu kadar iyi olmamıştım sen yeniden hayata dönmüştün anne
  Hala gözlerimi üretken olan ellerinden sevecen gözlerinde ayıramıyorum
  Sen yorulmadan mı bizi büyütürken hiç gül benzin solmadı mı
  Bunları sana söylemek istedim oysa hiç konuşamadım
  Söyleyemediğim duygularımı hiç olmazsa yazıyorum
  Okyanusların gel gitleri gibi duygu seli duygu fırtınası içerisinde
  Sana neler anlatabilirdim neler söylemek isterdim bir bilsen
  Duygular neden gizlenir neden aramızda sırlar olur bilemedim anne
  Sen çiçekleri bitkileri ağaçları çok seversin bilirim
  Ama şunu biliyorum ki papatyalara aşıksın bana benzettiğin için
  İncileri de seversin oysa güzel kuğu boynuna asla takmadın onları
  Bizi incilere benzettip hep gurur duyduğun için seversin
  Gözlerin nemlendi kaçırıyorsun yine benden
  Merak etme ağlayabilirsin anne ben biliyorum ki
  Ağlarken de gülerken de bizim için atıyor tekleyen kalbin
  Duygularını neden saklıyorsun anne ben başucunda bu şiiri yazarken
  Sen yine daldın ilaçların tesirinden güzel gözlerini kapattın
  Ne olur anne bir daha kapatma aç gözlerini tut ellerimi
  Çoğul düşler diyarına yolculuğum bitecek birazdan
  Ama sana olan sevgim ihtiyacım hiç bitmeyecek
  Bitmeyecek canım anneciğim

  Necmiye Sarpkaya

  30-04-2005

  Necmiye Sarpkaya


  (c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

  Annem


  Bereketsin soframda annem
  Rahmet iksirisin yeryüzünde
  Merhamet timsalisin gözümde
  Güçsün kuvvetsin dermansın dizimde
  Hayatımı saran sarmalayan fermansın

  İçimi ısıtan sıcacık güneş
  Dünyayı aydınlatan en parlak yıldız
  Havamsın suyumsun huyumsun
  Toprağımsın bahçemsin çiçeğimsin annem

  Dostum sırdaşım yoldaşım
  Cefalı kahırlı vefalı
  Zarif kırılgan naifsin
  İlimsin irfansın öğütsün örneksin

  Evsin barksın tüten ocaksın
  Köşesin bucaksın daima açık kucaksın
  Gülümseyen gülen bilensin
  En uzun bir nefessin annem

  Sevensin sevilensin sevdirensin
  Bir öpücüksün en tatlısından
  Bir sessin en güzelinden
  Bir nefessin en temizinden
  Annem canım annem

  08.05.2005

  (Anneler günü dolayısıyla bütün annelere armağanımdır)

  Necmiye Sarpkaya

 • sevgi

  13.07.2005 - 08:47

  En anlamlı en gizemli sözcük hayatın temeli
  herşeyin başı başlangıcı sevgi.Nesir denememi
  aşağıya alıyorum

  Sevgi! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !


  Sevgi; sihirli sözcük yeryüzündeki en anlamlı en gizemli en ilgi çekici ve geniş kapsamlı sözcük.
  İnce bir sızı ile bir çarpıntı bir kıpırtı ile sakin,uysal bir yürekte başlar evvela. Ansızın bir damla,bir katre bir zerre gibi başlayan sevgi süratle büyür.Gönül toprağında başlayan ince sızı havasını,suyunu ve gübresini gönül denen derya deniz geniş ortamda bulur ve adeta hormonlanır.Geriye sevgiliyi haberdar etmek kalır,sevgi büyümüş serpilmiş o geniş topraklar dar gelmeye dışa sızmaya dışarıya açılmaya hazırlanmıştır.Sevginin üstünü örten
  gizemli tül yavaş yavaş aralanmış,gözle görülmeye elle tutulmamaya başlanmış tam kıvama gelmiştir.İşte o an haberdar etme anı gelmiş geçmektedir.Özlemler,elem ve kederler acılar başlamıştır.Sevgiliyi görmeden sesini duymadan yaşamak çile ızdırap verir olmuştur.Onun her sözü her davranışı güzel ve özeldir.O muhteşemdir,o kusursuz o hatasız o her şeydir.Candır damarlar da dolaşan kandır.Yaşam ağacının kökü tek yaşam sebebi ve yegane gayedir.O manadır o özdür o biçimdir seven için sevgili herşeydir.
  Sevgi yavaş yavaş gönülden gönüle sızacak akacak bir yol bulur ve kabul görür.Canan canın sunmuş olduğu en güzel ve en özel armağanı nasıl reddedebilir ki? edemez alır kabul eder.Gönül diğer gönülle buluşmuş koklaşmış anlaşmıştır.Zaman ve mekan önemli değildir samanlık seyran olacaktır. Ve öyle olur gün gelir sevinir gün gelir ağlaşırlar ama beraberlerdir herşey paylaşılır,acılar sevinçler hüzünler herşey paylaşılır.Sevgilinin eline batan bir diken sevenin gönlüne batar kanatır yaralar.Izdırabı kelimelerle anlatılamaz. İfade edilemez.
  Ne olursa işte ondan sonra olur.Olaylar başlar; seven yitinemez,kanmaz ve doymaz sevgili tamemen onun olmalıdır bu ona verilmiş temel bir haktır. Sevgili aldığı her nefesi,söylediği her sözü onun için söylemeli,ona göre konuşmalı,ona göre davranmalı ona göre biçimlenmeli ve kılık kıyafetini ona göre düzenlemeli onun gönlünü hoş etmek hoş tutmak boynunun borcu olmalıdır.Halka takılmış,kement atılmış,bütün varlığı kelepçelenmiştir.Kalp parsellenmiş imarı yapılmış içerisine girip yerleşilmiştir.Gönüle daha önce kendisine sevgisine hayat veren yetiştiren,geliştiren gönüle ipotek konmuştur

  Sevgi sihirli sözcük,
  Sevgi nerede gizemli örtün?
  Sevgi yaşamın temeli,
  Sevgi en manalı sözcük,
  Sevgi nasıl olmalıydın?
  Nasıl yola çıkmıştık nerelere ulaştık?

  Büyümeli,şartsız kuralsız ve beklentisiz olunabilir miydi?

  Yorumu sizlere bırakıyorum......

  Şartsız ve kuralsız gerçek sevgilere gerçek sevgililere
  seven sevecek olan gönüllere selam olsun selam olsun.....

  Necmiye Sarpkaya


  (c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

 • yunus

  07.07.2005 - 10:47

  Hz.Yunus bir peygamberdir

  La İlahe İlla Ente Sübhaneke
  İnni Küntü Minez-Zalimin

  Balık Dostluğu İsimli Şiirimde onu anlatmaya çalıştım.
  Aşağıya alıyorum

  Balık Dostluğu


  Görkemli Ninova Şehri
  Dicle Nehri kıyılarında
  Gümüş rengi sularını
  Köpürte köpürte akan Dicle
  Mermerden taş binalar
  Devir Asurlular devri
  Devir Kral Şimşarişken devri
  Savaşlar ganimetler esirler
  Lüks hayatlar ihtişam
  Dönem savurganlık dönemi
  Kralım çok yaşa bin yaşa
  Kral Şimşarişken geçiyor
  Bütün haşmetiyle
  Çoluk çocuk genç yaşlı
  Tören de alkışta tezahüratta
  Temiz nurlu farklı ayrı bir insan
  Seyrediyor olup bitenleri
  Yüreği yanarak kan ağlayarak
  Yıllar yılı anlatıyor gerçekleri
  Hakkı ve hakikatı nafile
  Puta tapıcılık bütün hızıyla
  Yakın diyor yakın
  Helak olmanız felaketiniz yakın
  Citleriniz değişecek
  Renkleriniz değişecek
  Büyük azap büyük azap
  Üçü beşi geçmiyor inananların sayısı
  Haydi Yunus haydi tamam
  Ne olacaksa olsun artık
  Yunus peygamber kararlı
  Gidecek buralardan sapkın şehirden
  Denizler aşmalı Terşine ulaşmalı
  Nicedir düşünceler kemiriyor
  Denize doğru sürüklenir
  İşte harekete hazır bir gemi
  Kaptanla görüşülür
  Hareket edilir
  Güvertede sakin bir yerde
  Huzurlu değil
  Sakin hiç değil
  İzinsiz gidiyorum
  Halkımı terkediyorum
  Ne yapabilirdim ki inanmadılar
  Doğruları bulduramadım
  İlerler gemi mavi sularda
  Tıpkı martılar gibi süzülerek
  Tam yol ileri
  İstikamet Terşin
  Aradan çok geçmez
  Kapkara bulutlar kaplar
  Gökyüzünü
  Bir yağmur ki bardaktan
  Boşanırcasına
  Bir fırtına alabildiğince
  Dört bir yandan dev dalgalar
  Döver gemiyi şiddetle
  Her taraf zifiri karanlık
  Kudurur deniz çıldırır deniz
  Paralanır yelkenler
  Gemiciler telaş içinde
  Her kafadan bir ses
  Ağırlıkları atalım
  Bütün ağırlıklar atılır
  Fırtına daha da artar
  Ne yapılırsa yapılsın
  Boşu boşuna
  Can pazarı can derdi
  Anın cana vurduğu an
  Umutların tükendiği an
  Bir çare bir çare olmalı
  Kurtuluş için ne yapmalı
  Evet evet bir uğursuz
  Aramızda gazaba uğramış biri
  Onu bulmalı denize teslim etmeli
  Herkes suskun herkes korkulu
  O halde kura çekelim
  Kura çekilir
  Yunus
  Bir daha Yunus
  Bir daha Yunus
  Derin bir nefes
  Bir yudum ferahlama
  Ey insanlar ben suçluyum
  Gazabı ben çektim
  Cezayı da ben çekmeliyim
  Haydi beni denize atın
  Dalgalar döver yeniden
  Bu adamın yüzünden
  Ayaklanır tayfalar
  Daha ne bekliyoruz
  Kaldırırlar Yunus'u denize teslim
  Dev dalgalar alır onu yutar
  Ya Rabbi sen beni seçtin
  İyiler iyisi yaptın
  Ben bilemedim kıymet bilemedim
  Kaçtım izinsiz kaçtım
  Pişmanlık perişanlık bitkinlik
  Denizde de değilim artık
  Neredeyim ben nerede
  Zifiri bir karanlık
  Neredeyim ben nerede Allah'ım
  Cezayı hakettim
  Üç gün üç gece süren
  Gözyaşları pişmanlık
  La İlahe İlla Ente Sübhaneke
  İnni Küntü Minez-Zalimin
  Kaygan bir zemin
  Sonra o da ne
  Sert bir darbe
  Kıyılarda artık
  Gözlerini ışığa alıştırır
  Kocaman bir balık
  Evet evet bir balık
  Beni buraya getiren
  Beni içinde taşıyan
  Bir balık bir balık
  Sonra bir kabak
  Onu koruyan başının ucunda
  Neden sonra canlanır
  Kendine gelir
  Halkına dönmelisin onları
  Doğruya çağırmalısın
  Görevin henüz bitmedi
  Güneşin battığı yöne doğru
  Günler geceler boyu yürüyüş
  Nihayet işte Ninova
  Ey Ninovalılar durun beni dinleyin
  Etkileyici ürperten bir ses
  Başınıza gelenleri felaketi biliyorum
  Size acındı kaldırıldı ama yine gelecek
  Kırk gün içinde kırk gün içinde
  Azap yakın yakın
  Kral Şimşarişken yaklaşır
  Üzerinden altın elmas işlemeli
  İncili harmaniyi atar üzerinden
  Ey halkım beni dinleyin
  Bana kulak verin
  Yunus'a inandım
  Sefil ahlaksız hayatı terkediyorum
  Çöle ibadet etmeğe gidiyorum
  Benim gibi düşünen peşimden gelsin
  Ninova halkı artık doğruyu bulmuş
  İnanmış geç de olsa hakikatı anlamış
  Balık dostu Peygamberlerinin yanındalar

  Necmiye Sarpkaya


  Her hakkı kendisine veya temsilcilerine aittir.

 • muhammed

  07.07.2005 - 09:48

  Hz.Muhammet gözümüzün nuru kalbimizin süsü
  efendimiz Allah şefaatine nail eylesin.

  Şiirlerimi buraya alıyorum.

  Nur Doğuyor


  Karanlık zifiri karanlıklar
  Geceler aysız
  Geceler yıldızsız
  Geceler nursuz
  Geceler ışıksız
  Geceler mehtapsız
  Dipsiz kuyular gibi
  Zindanlar gibi karanlık
  Geceler gecelerrr

  Afaklar karanlık
  Ufuklar umutsuz
  Kainat yasta
  İnsanlık hasta
  Küfür
  Şirk
  Yalan
  Hile
  Zulüm
  Zalim
  Günahlar diz boyu
  Günahlar
  Aydınlıkları boğmakta
  Karanlıklar karanlıklar
  Her taraf zifiri karanlık

  Diller suskun
  Gönüller küskün
  Ruhlar mutsuz umutsuz

  Şafak yaklaşmakta adım adım
  Güneş doğacak
  Karanlıkları boğacak
  Sonsuz nur doğacak

  Selama durmuştu kainat
  Muştular sunmuştu
  Düşler
  Lal olmuştu diller
  Tatlı bir telaş
  Bir heyecan

  Bütün alemler beklemede
  Alemlerin efendisini
  Güllerin efendisini
  Efendiler efendisini
  Nebiler nebisini beklemede
  Günlerden Pazartesi
  Kutlu bir gün
  Şafak vakti
  Bir yıldız doğar gök kubbeye
  Kisra Sarayında yıkılır burçlar
  Kabe de kırılır putlar
  Mecusi ateşleri söner
  Hasetinden
  Bir nur bir nur
  Kutlu bir nur görünür
  Asumanda

  Teker teker
  Salkım salkım
  Dökülür yıldızlar
  Gökyüzünden

  Nur çocuk açar gözlerini
  Sevince boğulur bütün dünya
  Şifa Hatun şaşar bu işe
  Şerbetler sunulur
  Muştular sunulur
  Beşer aklı şaşar

  Göklerde Ahmet
  Yeryüzende Muhammet (s.a.v)
  Bir yıldız
  Bir güneş
  Bir umut
  Doğar
  Karanlıkları boğar
  Allah’ın selamı
  Allah’ın rahmeti
  Üzerine olsun

  Necmiye Sarpkaya


  Ne Olur Gel


  Bir kerbela
  Hasrete çileye ateşe
  Vuslata kenetlenmiş
  Sevdalın çoktur
  Gittiğin yerlerde
  Gel ne olur gel

  Kuru çorak topraklara
  Nisan yağmurları gibi
  Gel ne olur gel
  Sıtretil müntehadan bir ses gibi
  Güllerden gelen bir esinti gibi
  Sıcacık bir nefes gibi
  Yetmiş perdeden geçen
  Refref üzerinden
  Arş-ı Azamdan
  Gel ne olur gel
  Şafaklar yaklaşmakta
  Adım adımmmm
  Hasrete çileye ateşe
  Vuslata kenetlenmiş
  Sevdalılar gibi
  Gel ne olur gel

  Necmiye Sarpkaya


  (Her hakkı kendisen veya temsilcilerine aittir)

  Seninle Güzel Herşey


  Sana akar bütün sular
  Seninle ferahlar denizler
  Seninle dillenir gönüller
  Seninle şenlenir bülbüller
  Senin nefesinde açar güller
  Sana göz kırpar bütün yıldızlar

  Sana hasret Fırat Dicle
  Sana hayran Nil Aras
  Seyhan Ceyhan
  Gözyaşları kurumaz
  Gittiğinden beri

  Yakamozlar sana döner
  Ay güneş sana yanar
  Bütün sevdalar sana sana kanar
  Sil gözlerini ağlama ateşe kanan sular
  Göklere yanan sular sil ağlama
  Senin aşkınla sana yanan canlar

  Okyanuslar taşların başını okşar
  Senin aşkından yanar
  Sana koşar martılar
  Kucaklar sana açılır
  Sana koşar kumrular
  nağmeler taşır güvercinler
  Senin için yanar senin için söner
  Coşkun ateşler çılgın ateşler

  Yakınlar seninle yakın
  Uzaklar seninle uzak
  Tuzaklar seninle güle döner
  Sana akar bütün sevgiler
  Sil ağalama gözyaşlarını
  Sil sevgililer sevgilisi
  Ağlama ağlama
  Bütün alem sana ağlar
  Sana hasret sana yanar
  Sana sana yanar

  Necmiye Sarpkaya


  (c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

 • enver paşa

  07.07.2005 - 09:02

  Ben bu soruya bir şiirim ile karşılık vermek istiyorum

  Beyaz Hüzün (Beyaz Ölüm)


  ah ah durdurabilse zaman çarkları
  kanatlanılabilse uçulabilse varılabilse
  Enver Paşanın mağrur kulaklarına
  Fısıldanılabilse al paşa al emri dense
  Ne olur salma civanlarımı dense
  Dağlar dağlar ölümlü dağlar

  Çileli dondurucu dağlar
  Yıl 13 ARALIK 1913
  Yarbaylıktan Albaylığa
  Arkasından paşalık
  Başkumandan vekilliği
  Henüz 32 yaşında mağrur kumandan

  25 ARALIK Mehmetçik çıkar yollara
  Marş marş istikamet Sarıkamış
  Kışlık parke içlik postal yok
  Ayaklarda çarıklar
  Yemenden yolculuklar
  Açlık yorgunluk yokluk
  Ağaç üzerinde geceler
  Mehmedim donmuş
  Mübarek bedenler
  Dökülür teker teker

  Hırsın bürüdüğü
  Dengelerin öldüğü
  Liyakatın yok olduğu
  Tecrübelerin kovulduğu
  Yalancı şöhretin sardığı
  Beyinler ah o beyinler

  Bize yanık türküler bırakır
  Mazinin kucaklarında günahlar
  Mazinin kucaklarında sevaplar
  Karbeyazı elbiseler yiğitlerim
  Yanık türküler sesleri keser
  Bülbüller susar
  Güller ağlar
  Dağlar taşlar ağlar
  Kurtlar kuşlar yas tutar
  Kara buza keser

  Beyaz hüzün yürekleri dağlar
  Kara haber tez ulaşır
  Kalbleri yaralar vicdanları paralar
  Ah dağlar ah yürükleri dağlar
  mübarek 90 bin can
  90 bin Mehmetim
  Beyaz kefenlerde
  Ruhlar havalanır ak güvercinler
  sonsuzluğu saran dağlar
  Cepheye çarıkla
  Cepheye yelekle
  Yollanan Mehmetimin
  Askerimin türküsü yankılanır
  Dağlar dağlar başı dumanlı
  Başı çileli dağlar

  Necmiye Sarpkaya


  (c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

 • felluce

  07.07.2005 - 08:58

  Felluce bir kentin acımasızca gökten yağan bombalarla medeniyet adına
  dostluk adına barış adına katledilmesi,yok edilmesi,baskı zulüm ve her tür şiddet olaylarını hatırlatıyor malesef.

  Bahtı Kara Felluce(insan hak.sav.larına ithaf olunur)


  Ölümlerden ölüm beğen felluce
  Gamlı yaslı bahtı kara felluce
  Muhammed Abbud anlatıyor
  Yüreği yanarak kan kusarak
  'Şafak vakti evimiz bombalandı
  Oğlum karnından yaralandı
  Evden çıkamadım hastaneye
  Göteremedim gözümün önünde
  Kıvranarak can verdi
  Dokuz yaşındaki oğlumu
  Ellerimle bahçeye gömdüm'

  İşte geliyor asrımız Firavunlar'ı
  Dolu dizgin geliyor
  Asrın topu tüfeği uçakları
  Haçlar takılmış tankları
  Havan topları ile omuz omuza
  Geliyorlar 'Felluce'

  Medeniyet adına (!)
  Özgürlük adına (!)
  Mutluluk adına(!)
  Demokrasi adına (!)
  İnsanlık adına (!)
  Hak savunma adına (!)
  Adalet adına(!)
  Geliyorlar taş üstünde taş
  Bırakmamaya ant ederek
  Geliyor Nemrut'lar geliyor
  Geliyor Kazıklı Voyvoda'lar
  Tarihin tozlu sayfalarını
  Aralayarak geliyorlar

  Büyük bir felaket yaşanıyor
  Yanı başımızda görülmemiş
  Duyulmamış bir katliam
  Bir dram yaşanıyor

  Kulaklarınız çınlasın
  İnsan hakları savunucuları
  Nerelerdesiniz nerelerde
  Neden sesiniz soluğunuz çıkmıyor
  Dut yemiş bülbüllere mi döndünüz
  Üzerinize ölü toprağı mı serpildi
  Mangallarınızda hiç mi kül kalmadı

  Savun ma sen canını malını
  Namusunu vatanını
  Bırak bombalasınlar
  Bırak yağmalansın
  Bırak talan edilsin
  Sen özgür olacaksın (!)
  Nasılsa demokrasi gelecek (!)
  Ülkene sana çocuklarına
  Ölsün çoluk çocuk
  Genç ihtiyar bebeler ana karnında
  Onların tatlı aşı kaynıyor şimdi

  Sami El Cumali Iraklı bir doktor
  Ağlıyor bağırıyor
  Sesini hiç kimse duymuyor
  Yaralı ziyaretine gittiği evden
  Dış dünyaya telefon ediyor
  'Bir ambulansım vardı vuruldu
  Dokorum yaralandı
  Onlarca yaralı evlerinde çaresiz
  Elimiz kolumuz bağlı
  Onüç yaşındaki kız çocuğuna
  Ulaşamadık vakitlice
  Ellerimde öldü' diyor

  Binlerce ölü Felluce sokaklarında
  Tekmelenen dövülen sürüklenen
  Iraklı komşularımız kapı komşularımız
  Korkunç görüntüleri seyrediyoruz
  Sadece seyrediyoruz

  Oluk oluk akan kan nasıl durdurulacak
  Yaralar nasıl sarılacak
  İnsanlık suçunu kim
  Engelleyecek ağla bahtı kara
  Felluce ağla
  Ne Ramazan durdurabilir onları
  Ne Kadir Gecesi
  Ne Bayram durdurabilir
  Taşlanmış kara gönülleri kara dilleri
  Kara elleri kirli elleri kanlı elleri
  Ölümlerden ölüm beğen Felluce
  Elbet uzanır Hakk'ın eli
  Doğar ak günler

  Necmiye Sarpkaya

 • ırak

  07.07.2005 - 08:54

  Irak bir dramı bir katliyamı kan barut ve gözyaşını bombaları ve bir
  medeniyetin,kültürel zenginliğin talan edilmesini.İnsanlık ayıbı
  geliyor aklıma.

  Ateşde Açan Hüzün Çiçekleri


  Minik bir serçe havalandı
  Felluce sokaklarında
  Umutsuzca kanat çırptı bir tozak düşürdü
  Bir fidan bir çınar devrildi
  Bir ana bir yürek bir can yandı

  Daha soğumamış sıcacık bir ten
  Gülyüzlü delikanlı solan bir can
  Bir gülümseme dudaklarında
  Zalim kurşunla devrilen çınarın

  Top sesleri uzaktan uzağa
  Feryad-ı fiğanlar ahlar vahlar
  Oğlunun başını okşayamayan yanık ana
  Elleri nasırlı gözleri hüzünlü gönlü kahırlı
  Eşine doya doya bakamayan kadın ana
  İşgali zulmü omuzlayan sırtlayan ana
  Kara iri gözleri çakmak çakmak
  Göğsünde bir yara bir yumru
  Birkaç gün önce devrilen taze fidan
  Hüzün çiçeği gözbebeği can çiçeği

  Babalar ölür yetim canlar
  Oğullar ölür kanadı kırık analar
  Eşler ölür kınası ellerinde gelinler
  Çocuklar ölür gözü yaşlı kırk gönüllü
  Hicranlı acılı çileli analar babalar

  Havalanır minik serçe
  Karşı tepelerden yükseklerden
  İkindi kısmetini aramak üzere
  Zavallı yumuk yumuk mini minicik

  Nasırlı ellerle duada ana
  Süzülür hasretini arayan çocuk
  Usul usul ölümlü odadan
  Ellerinde tane tane bulgur
  Yüreğinde umutlar bulgur bulgur

  Havalanır tepelerden minik serçe
  Ölümlü odadan bir çocuk süzülür
  Kanatlar ve adımlar yüzyüze
  Suçlar ve suçlular cezasız
  Zulümler cezalar cefalar çekilen

  Kanat çırpar minik serçe
  Bir tozak düşürür boşluğa
  Bir çocuk ayak yalın çıplak
  Üstü param parça lime lime
  Elleri dizleri kan revan

  Ana yaslı ölümlü odada
  Hangi baharlarda baba
  Kara gözlü ablacığım
  Zorla götürülür zorbalarca
  Derken bir ölüm tarlası
  Kimliksiz yığın yığın
  Yanyana elele dizdize

  Yoklar elleriyle dizlerini çocuk
  Yaşlar gözlerde korku minik yürekte
  Bilemez kime nereye gidecek
  Gelişleri gidiş kılan zalimlerin
  Silahların
  Bombaların gölgesinde
  İçli bir rüya gibi
  Bir kabus
  Bir karabasan gibi
  Minik bir çırpınış
  Kapanır toprağa çocuk
  Hala şaşkın bitkin
  Ellerinde tozak
  Saçılır sağa sola bulgurlar

  Dışarda içerde ölüler
  İçeride dışarıda canlar
  Ölü canlar ölü canlar
  Anaların babaların
  Abilerin ablaların
  Kardeşlerin arkadaşların
  İnsanların insanların
  İnsanlığın ölümü ölümüü
  Minik bir serçenin ölümü
  Minik bir yüreğin ölümü

  Kalk doğrul çocuk kalk
  Kuş seslerine gömülesi çocuk
  Gülücüklere boğulası çocuk
  Öpülesi öpülesi çocuk

  Kahrolası savaş uçakları
  parçalanası namlu
  Kırılası eller tetik çeken
  Harama uzanan eller
  Kahrolası haramiler

  Dilinin üstünde kalan bulgur tanesi
  Yutkunur çocuk usul usul tatlı tatlı
  Mor ikindilere uçası minik serçe

  Solmasın vakitsiz tomurlar
  Devrilmesin fideler
  Yeni gelinlerin ölümleri
  Hicranlı anaların ölümleri
  Aşkların aşıkların ölümleri
  Şaşkın kardeşlerin ölümleri
  Sabilerin bebelerin ölümleri

  Bir oyun daha biter
  Sahne kapanır
  Dekorlar toplanır
  Oyuncular yollara dizilir
  Başka Fellucelere
  Başka Kentlere
  Gidilmek üzere yola dizilir

  Ölüm melekleri yine gelecek
  Yarın yine gelecek kimbilir kime

  Kalk çocuk kalk
  Bekler acılı anan
  Yüreği yanık
  Kanadı kırık
  Kalk çocuk kalk
  Seni bekler bacın
  Kardeşin arkadaşın
  Kalk çocuğum kalk
  Seni bekler vatanın
  Sende umutlar sende
  Kalk Çocuk kalk
  Hüzün çiçeklerini
  Söndürmeye ant içerek

  (Hainlere zalimlere işgalcilere kalbsizlere
  ithaf olunur)

  Necmiye Sarpkaya

 • mehmet akif ersoy

  19.01.2005 - 09:58

  Rahmetli Mehmet Akif Ersoy anısına aşağıya şiirimi alıyorum.

  Gönüller İnsanına Selam Olsun! ! ! ! !


  Alperenler otağı doruklardan
  Selam olsun Alperenlere
  Mesafeler uzun yolculuk meçhul
  Bir düş gördüm yar bir düş
  Meçhulden gelen meçhule giden
  Hayra yor yorabilirsen erenler

  Selam olsun
  Sancılı dönemlerin şairine
  Sarsar hassas ruhu çalkantılar
  Ataların dedelerin ninelerin
  Ahu vahları feryadı figanları
  Duyulur kesik kısık sesinde
  Savaş meydanlarında
  Er meydanlarında
  Vatanın sesi olur
  Mazlumun nefesi olur

  Selam olsun Alperenlere
  Kuran ahlakı ile ahlaklanan
  Ömürünce mütevazı yaşayan
  Dostlarına dosttan dost olan
  Haksızlık etmeyen
  Haksızlığa uğramayı yeğleyen
  Örnek insana
  Gönül insanına
  Selam olsun

  Milletin ızdırabını ızdırabı bilen
  Hiçbir şeye asla başeğmeyen
  Hiçbir değerle satın alınamayan
  Cami ezanlar mabetler
  Ahiret kader tevekkül
  Tema olan
  Konu olan
  Hayat olan
  Hayat şekli olan
  Gönüllerde bestelenen şarkıların
  Törenlerde söylenen marşın
  Ahlâk seciye idael insanına
  Gönüller insanına
  Kalblerde yaşayan
  İman dolu yüreklerde yaşayan
  Alperenlere selam olsun
  Selam olsun.......

  Necmiye Sarpkaya


  (c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

 • filistin

  19.01.2005 - 09:37

  Sil Kanlı Gözyaşlarını Gazi Filistin


  Kuşatmalar altında kanı çekilmiş
  Şiddetlerle canından bezdirilmiş
  Boğaz tokluğuna mahkum edilmiş
  Sil kanlı gözyaşlarını Gazi Filistin

  Hz.İsanın doğduğu kutsal toprak
  Necef bozkırlarından ılık esintiler
  Şaron Ovalarından Sevinç yaşları
  Golan Tepelerinden muştular
  Sil kanlı gözyaşlarını Ey Gazi Filistin

  Peygamberlerimin mübarek izleri
  Atalarımın kazınmış ayak izleri
  Peygamberimin alın teri
  Ecdadımızın sıcacık nefesleri
  Ovalarında vadilerinde tepelerinde

  Turkuvaz renkli uzun geceler
  Gümüş renkli manalı şafaklar
  Pırıl pırıl ufuklar getir ufuklar
  Muştular sun Ey Gazi Filistin

  Kutlu bir burak gelir bir gece
  Resûl'ü-Kibriya'yı alır götürür
  Mescidi Aksadan semavata
  Oradan Sidretül Münteha'ya
  Ayak izleri mübarek gül teri
  Kutlu nefesi ter_ü taze
  Ey Gazi Filistin
  Ey Şehit Filistin
  Ey Kutsal Filistin

  Her karış toprağı sulanmış kanla
  Her karış toprağı savunulmuş canla
  Bir muştu bir muştu bir muştu
  Sil Kanlı gözyaşlarını Ey Gazi Filistin

  Elleri kınalı yüreği yaralı
  Utanç telleri ile çevrili
  Medeniyetlerin işgali
  Zalimlerin zulmü
  Sil gözyaşlarını Gazi Filistin

  Ey kıblem mabedim gökkubbem
  Peygamberimin kutlu durağı
  Atalarımın uzun duaları
  Miracım kutlu beldem
  Gönül tacım baştacım
  Ey Filistin Can Filistin

  İlk kurbanım kesilir
  Sabır metanet sadakat
  Hacer-i Muallak da
  İlk kurban kesilir
  Ey Gazi Filistin

  Zalimlerce işgal edilir haince
  Evin başına yıkılır acımasızca
  Şeria,gazze,bekan,lübnan
  Kampları utanç tablosu zalimce
  Şabra,Şetila yüzkarası insanlığın
  Baskın aniden soykırım hayasızca
  Elleri kanlı utanmaz zalimler
  Sil kanlı gözyaşlarını Gazi Filistin
  Sil sil ne olur sil kanlı gözyaşlarını

  İnsana olan saygımı,inancımı
  İnsana insanlığa olan güvencimi
  Geri kazanmak istiyorum
  Senden çöl rüzgarları
  Senden muştular
  Senden kutlu mutlu
  Haberler istiyorum
  Ey Gazi Filistin

  Boynu bükük analar
  Bağrı yanık rengi soluk
  Eli kolu kopup babalar
  Masum mahsun öpülesi bebeler
  Alkanlara bürünmüş gelinler
  Analar babalar,dedeler nineler
  Sil sil kanlı gözyaşlarını Ey Filistin

  İşgal altında silahların gölgesinde
  Yahudi kolonileri altında
  Seçim anlı şanlı
  Senin tercihin baştacımız
  Mahmut Abbas seçilir
  Ey vefalı cefalı Filistin

  Baskıya işgale zulüme son
  Acılara cefaya çilelere son
  Bağımsız Filistin Devleti
  Sil sil gözyaşlarını Gazi Filistin
  Sil sil gözyaşlarını Şehit Filistin
  Sil sil ne olur sil kanlı gözyaşlarını
  Zahmetin Rahmete,acının tatlıya
  Ulaşacağı günler yakın yakın
  Sil Kanlı gözyaşlarını

  Necmiye Sarpkaya


  (c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

 • çanakkale

  18.01.2005 - 11:24

  Ağla Gelibolu Ağla! ! !


  Ağustos günü Gelibolu gezisi
  Gezdikce gezmek isteği
  Gelibolu Ege'ye süzülüyor.
  Memleketimin haritası ağlıyor
  Gözyaşları deniz olup çağlıyor
  Boğazın serin suları eşlik ediyor
  Kelimeler havalanıyor yüreğimden
  'Hey koca Gelibolu onca yiğit Hakk'a
  Yürümüşken senden'.
  Neden sakinsin
  Neden şahlanmıyorsun
  Neden kanatlanmıyorsun

  İkiyüzellibin can ikiyüzellibin can
  Yankılanıyor Gelibolu
  Haykırıyor Gelibolu
  Ağlıyor Gelibolu ağlıyor
  Yaşlı Dede anlatıyor
  Dalgın ve üzgün
  Anlattıkça açılıyor
  Coşuyor coştukca anlatıyor

  'Zaman fırtınalara tutulduğumuz zaman
  Rüzgarların yelelerimizi dağıttığı zaman

  Kara ağızlar ferman keser
  Kefen biçer
  Kara eller
  Mezar kazar
  Çanakkale'den Istanbul'a varalım
  Hançerimizi tam göğsünden vuralım
  Ve korkunç zırhlılarla hareket edilir
  Havalar iyi giderse İKİ hafta içinde
  Boğaz'a demirleyecekler.

  Kara haber tez yayılır
  Azınlıklar muzaffer haçlıları
  Karşılama telaşında:
  Ana ağlar
  Yar ağlar
  Yol ağlar
  Bel ağlar
  Gelibolu ağlar.
  Yemen
  Kafkasya
  Çanakkale
  Galiçya
  Her yuvadan bir yiğit
  Yetmez İki
  Dört,beş
  Ne kadar varsa o kadar
  Yiğit yağız
  Git sen de git
  Vatan için
  Bayrak İçin
  Ezan için
  Namus için
  Can için
  Kimse kalmasın eli silah tutan
  Gitsin gitsin
  Kınalı kuzular

  Kınalı Murat'lar gitsin
  Son yongalar uğurlanır
  Analar ağlar
  Bacılar ağlar
  Yavuklular ağlar
  Körpe yavrular koklanır
  Saçlarından bir tutam kesilir
  Hatıra olarak saklanır
  Makaslar ağlar
  Mendiller ağlar

  Nice genç kızların muradı
  Dizilir Çanakkale yollarına
  Nişanlılar veda eder
  Kınalar ağlar
  Çeyizler ağlar
  Destanlar ağlar
  Şiirler ağlar
  Gelibolu ağlar
  Ve yurdun Dört bir yanından
  Gazi şehit adayları
  Düşmanın alnına değecek yalın pala
  Göğsüne inecek bir süngü gibi
  Ev bark çoluk çocuk ana yar
  Hepsinin hayali dökülür
  Oluk oluk kan olur
  Ya şehit ya gazi
  'Çanakkale geçilmez
  Geçilmez Çanakkale...

  Ege farklı tonda artık
  Dalgalar kıyıları döver hazin hazin
  Gri renkli ölüm makinaları görünür
  Ufuklar ağlar
  Afaklar ağlar
  Göz ağlar
  Gönül ağlar
  Seherler ağlar
  Mehmetcik hayıflanır
  Mehmetcik kederlenir
  Mehmetcik şahlanır
  Mehmetcik kanatlanır
  Gömülür boğazın sularına birer birer
  Gelibolu Sarpkayalarına çarpmayan gemiler
  Mehmetciğin gögsüne çarpar paralanır
  Bogazın azgın sularından kurtulanlar
  Boğulur şehitlerin al kanlarında üçer beşer

  Ve bir bahar sabahı
  Mecidiye tabyası darmadağın edilir
  Onaltı yiğit şehit olur
  Koca Seyit Ağa ağlar
  'La Havle Ve La Kuvvete'deyip
  Mermileri sırtlar
  Okkalar ağlar hasedinden
  Tarihler Onsekiz Martı yazarken
  Çanakkale'nin geçit vermeyeceği anlaşılır
  Aylar ağlar

  Çıkarma yapmaya karar verilir
  İlk çıkarma Ertuğrul Koyuna
  Ezineli Yahya Çavuş gürler
  'Vatanımın toprakları namusun kadar kutsaldır
  Düşman ayak basmamalıdır
  Altmışüç neferle akşama kadar
  Üçbin düşman öldürülür

  Mehtap deresinden bir orduya bedel
  Teğmen Mehmet Selim geçer
  Talihsiz bir kurşun benzin bidonuna isabet eder
  Selim Teğmen tutuşur
  Cesedini karartamaz ateşler
  Işıl ışıl ışıldar
  Gün ağlar
  Güneş ağlar
  Yğitler birer birer değil
  Bölük bölük alay alay
  Şehit düşer

  Üçün'cü taburda kınalı er,
  Sabri Beyin dikkatini çeker
  Yozgatlı Murat mahcup olur
  Boyun büker
  Hemen annesine yazar
  'Kardeşlerimin başına kına yakmayasın
  Mahcup oldum Zabit Efendi sorduğunda
  Cevap bekler
  'Ey oğlum gözümün nuru Murad'ım
  Selam söyle Zabit Efendiye
  Koçları kınalar kurban ederiz.
  Kınalı Murat anne mektubunu alamadan
  Kurban olur
  Bıçaklar ağlar

  Bir savaş ki Çanakkale içinde
  Herşey ağlar
  Şehitler sevinçten
  Gaziler teessürden
  Seddü'l bahir düşman ayağı değdi diye
  Boğaz ağlar
  Mehmet Çavuş
  Yahya Çavuş
  Koca Seyit
  Mülazım Mehmet Selim
  Kınalı Murat ağlar

  Ağla Çanakkalem ağla
  Ağla Gelibolum ağla
  En çok ağlamayı sen hakettin
  Geçilmez Çanakkale asla
  Dede sözünü tamamlar
  Ağlar,ak sakallarından akar yaşlar
  Yorgun bitkin,ağlamaklı
  Yolculuğa ara verilir

  Necmiye Sarpkaya


  (c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

 • çanakkale

  18.01.2005 - 11:20

  Değerli araştırmacı,yazar ve şair Sayın Ekrem Şamanın bir şiirini aşağıya alıyorum.

  Necmiye Sarpkaya

  Çanakkale'de Merhamet Dersi

  Çanakkale’de savaşan Fransız bir general,
  Hatırasında ne yazıyor, bak da ibret al.
  Soranlara der ki: “Yaşlıdır hala gözlerim,
  İnsanlık dersi için okunmalı sözlerim.
  Çok kanlı bir boğuşmadan sonra dolaşırken,
  Bir Türk askerine gözüm takıldı aniden.
  Bana tuhaf görünen hareketleri vardı,
  Ona doğru yöneldim, beni bir merak sardı.
  Bir de baktım ki, ağır yaralı bir Fransız’ın
  Yarasını sarıyordu, hiç aldırmaksızın.
  Kendi elbisesini kesip, yaralı ere,
  Tampon yapıyordu, kanın fışkırdığı yere.
  Durdurmuştu can düşmanının akan kanını,
  O da ağır yaralıydı, akıyordu kanı.
  Kendi yarasına basmıştı bir avuç toprak,
  Düşmanına bakıyordu, merhamet duyarak.
  Rüyadaydım sanki olanları görüyordum,
  Koşarak yanına kadar gidip şunu sordum:
  -O sana düşman değil mi, yarasını sardın,
  Ne yapmak istiyorsun, söyle nedir maksadın?
  O Türk askeri yarı baygın zor cevap verdi;
  -Bu asker yaşlıca bir kadın resmi gösterdi,
  Anladım ki anasına gitmek arzusudur,
  Belki anasının bir tanecik kuzusudur.
  Kendim şehit olacağım, bunu biliyorum,
  O anasına kavuşsun, budur benim arzum.
  Akan gözyaşlarımı silmeye çalışırken,
  Son nefeslerini vermişti ikisi birden.
  Gözlerimin önünden hiç gitmez bu manzara,
  Türk’e hayran olarak gideceğim mezara.”

  (istanbul:13.08.2004)

  Ekrem Şama

  (c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

 • çanakkale

  18.01.2005 - 10:50

  Çanakkele ile ilgili değerli araştırmaları ve gerçeklerin gün ışığına çıkmasına sebep olacak değerli bir şair ve yazarımızı tanıtmak istiyorum.
  Ekrem Şama
  Kitap isimleri: 'Hilelerle Çanakkale'
  'Şu Boğaz Harbi Dedikleri'
  Ben okudun çok beğendim arkadaşlarıma tavsiye ederim.
  Saygılarımla
  Necmiye Sarpkaya

 • çanakkale

  18.01.2005 - 10:48

  Çanakkale bir milletin dirilişi,kurtuluşu yeniden hayat buluşu,mücadele,
  zafer azim ve şanlı bir tarih
  Necmiye Sarpkaya

Toplam 29 mesaj bulundu