Lokman Ali Yavuz Adlı Üyenin Nedir Yazıları - ...

  • En Son Babalar Duyar

    24.02.2006 - 04:40

    olumsuzluğu
    insanlar, özellikle çocuk ve gençler yaşamlarının bir çok alanında sunulan modellere çok önem verir ve bu modellemeleri taklit ederler. Bu dizideki ana karakterin,' hallederiz' söylemi altında yaptığı, halk arasında dalavere diye tanımlanan tutumları sevimli bir halde topluma sunmakta. Burada dizide ciddi bir yanlışlık yapılmaktadır. Olumsuz tavırların başka bir elbise ile karşımıza çıkması nahoş bir durumdur. Biz sahip olduğumuz değerleri kotumak zorundayız. Erdem, onur, haysiyet, dürüstlük gibi. RTÜK uğraşacaksa bu tür sinsice sunulanlarla uğraşmalı. Kurumlar yüklendikleri misyonu yerine getirmeli. Toplumun bir kısmı tarafından, sempatik görünümü itibarile kabul görse bile bu durum kurum tarafından engellenmeli. Ağzımıza sakız ettiğimiz sözü uutmayalım 'çocuklar bizim geleceğimiz'. Geleceğimiz diye nitelendirdiklerimize sunduğumuz model ne? Selam ve saygıyla

Toplam 1 mesaj bulundu