Kadiri Tarikati Adlı Üyenin Nedir Yazıları - ...

 • KADİRİ TARİKATI

  31.03.2010 - 10:55

  Kadiri Tarikatı: Abdülkadir Geylani Hz.'lerine bağlı bir tarikattır.

  Kadiri Tarikatı web sitesi http://www.kadiriyolu.com
  Kadiri Tarikatı direkt Abdülkadir Geylani Hz.'lerine bağlıdır.
  Silsilesi:
  HAYY cc.
  AZRAIL A.S. ISRAFIL A.S. MIKAIL A.S. CEBRAIL A.S.
  HZ. AHMED MAHMUD MUHAMMED MUSTAFA S.A.V.
  HZ. EBUBEKIR R.A.
  HZ. OMER R.A.
  HZ. OSMAN R.A.
  HZ. ALI K.V.
  HZ. HASAN R.A.
  HZ. HUSEYIN R.A.
  HZ. VEYSEL KARANI R.A.
  HZ. HASAN-I BASRI R.A.
  HZ. HABIB-I ACEMI K.S.
  HZ. DAVUD-I TAI K.S.
  HZ. MARUF-I KERHI K.S.
  HZ. SIRR-I SEKATI K.S.
  HZ. CUNEYD-I BAGDADI K.S.
  HZ. SEYH SIBLI K.S.
  HZ. ABDULVAHID BIN ABDULAZIZ K.S.
  HZ. SEYH EB-UL HASAN K.S.
  HZ. ALIYUL MAHRUSI K.S.
  HZ. ABDULKADIR GEYLANI K.S.
  HZ. ARABI MUHIDDINI K.S.
  HZ. SEYYID-I SEMSEDDIN-I MUHAMMED K.S.
  HZ. SEYH HUSAMEDDIN KS.
  HZ. SEYH SEHABEDDIN K.S.
  HZ. SEYH HUSEYIN HAMAVIF K.S.
  HZ. HACI BAYRAMI VELI K.S.
  HZ. SEYH ESREFOGLU RUMI K.S.
  HZ. SEYH HACI KAZAN KAYA BABA K.S.
  HZ. SEYH BABA KURDISTANI K.S.
  HZ. SEYYIT MUHAMMED K.S.
  HZ. SEYH SEYYIT-I HALIL K.S.
  HZ. HACI HASAN BABA K.S.
  HZ. SABAN BABA K.S.
  HZ. RICALI DURSUN BABA K.S.
  HZ. ILHAMI HACI HASAN BABA K.S.
  ...

  Girmişem ben bir Yol'a kim, doğru Yezdân'a gider,
  Bundan özge yola giden kişi, yâbana gider.
  Cümle yollardan yakın, hem saIike âsân bu yol,
  Kârbânı eylemez havf, çünki, Sultân'a gider.

  Göricek kaçar harmî, sâlikinden bu yolun,
  Semtine varsa bilür kim, canı, kurbana gider.
  Vecd ü ışk u cezbe vü hâldir silâhı a'nların,
  Tabl u kösi urılur a'nlar ki, Şâhâne gider.

  Reşk ider gökte Ferişteh ol gürûhun seyrine,
  Çünki, a'nlar, bir nefesde Arş-ı Rahmân'a gider.
  Yol demekten bil garaz, Tevhîd yoludur sâlike,
  Her kim eylerse devâm Tevhîd'e, Hannân'a gider.

  Kadirîyiz biz ki, Abdulkadir'in Ebdâlıyuz,
  Yolı A'nın Şîr-i Yezdân, Şâh-ı Merdân'a gider.
  Girdi Kuddûsî, bu gün, gerçek Erenler yolına,
  Bildi zîrâ, ol, muhakkak Fahr-i ekvân'a gider

  Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim
  'Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla'

  KEHF 83-100: 'Hallerini tek tek anayım, Sen'de (SAV) bahset teslim olup bağlanmış Zülkarneyn'den (Doğruya eriştirici Mürşid, Abdülkadir Geylani) onlara; Şüphesiz O'nu etkinleştirip her bir şeyin vasıtasını verdik. Vasıtayı takip etti. Hem de birden bire batıdaydı, güneş gözünde batışına değin aşk halindeydi (vecd) . Ey Zülkarneyn, ' anlaştığın kişiye Aşk haline değin; riyazet yaptırt ve isimlerimi zikrettir' dedik. Amma; ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kimse nefsinin tezkiyesi ile meşgul olursa mükafatı İsimlerimden biridir ve onun  gönülden inanmasına yardım için emrimizle rahatlatırız. Lakin nimetlerimi kokladığı halde kabul etmediğini söyleyen zalim kimse Rabbine riyazet anlayışını büyük sıkıntılar nihayetinde kaybeder. Sonra vasıtayı takip etti hemde birdenbire doğudaydı. Güneşin zuhurunu görene değin aşk halindeydi (vecd) . Anlaştığın kişi üstünde onlar için gizlilik perdesi olmaksızın bu işi işlemeğe yönelip başlayamaz. Böylece beraberlik ümidi ile beklerken yaptıklarını tecrübe ederiz. Sonra vasıtayı takip etti. Hemde birdenbire aşk halinde (vecd) , tasası olmaksızın perde ile zimmetinde olan şeyin arasında işe yetecek hale geldi. Anlaştığın kişiye, hor ve zelil olmaktan kurtulmanın zor olmadığına gönülden inanmasında yardım et. 'Ey Zülkarneyn, şüphesiz ya ecuc ve ma ecuc (heva ve nefs) başladığım işi bozmak için yeryüzünde bu işin olmadığını iddia edip; hemen işe yönelip başlamayı bırak dediler. Sana vergisi, işe yönelip başlaman; onların arasıyla aramızı perdelemendir'. Kuvvetin tıpkısı ile onlarla aranızı tamamen kapatmaya yönelip başlayacağım; Terbiye edenimin (Rab) hayrı, noksanlığımızdan fazladır. 'Zikirleri çabuk kavra; bu konuda gevşeklik gösterme, hem de birdenbire niyet ayrılığında yüz çevir men eyle, göm, kaba kuşluk vaktine (öğleden bir saat evvelki zaman) dek söyle hem de birdenbire işe yönelip yangın ol' dedi. İş hususunda gevşeklik göstermekten vazgeç ve onu şiddetle yere çal. Sonra yazık fesad ettirene ve yazık kendinden geçercesine gördüğüne itaat etmene, gönlünü eğlendirdiğin gönül eğlencesi değil o, itaatin zararına!  Bu Terbiye Edenimden bir rahmet dedi. Sonra birde bakılır ki Terbiye Edenim in söz verdiği yere; işe yönelip başlayan pare pare olur ve Terbiye Edenimin verdiği söz gerçekleşmiş oldu. ve biz helak edici her şeyden kıyamet (ölüm) günü dalgası helak etmeden vazgeçtik.ve sur içine üfürüldükten sonra bizde onlarda toplanmış olarak bir yere getirildik. ve cehennemi takdim ettik. Kıyamet(ölüm) günü inkar edenler (kafirler) için gösterdik. Onlar, özlerinde Beni zikretmekten(anmaktan) perdeli olanlardı ve yardım yetişene kadar yakın olmaktan ümitlerini kesmişlerdi. Semaa (dönerek zikir) mı fiil ve amelde pek yüksek şereftir. Bunu inkar edenler eşekliklerini anlayana kadar, Benden başkasına ibadet etmeyen kullarım evliyalığa ererler (riyazat ve takvada yüksek mertebelere ulaşıp Allah'ın mahbubu zatlar) . Muhakkak cehennemi, inkar eden (kafir) olmasından ötürü ikramıyla (vücutlarından akan irin ve cerhat yemeği) hazırladık '

  kaynak: http://www.kadiriyolu.com

 • KADİRİ TARİKATI

  09.06.2009 - 10:48

  Kadiri Tarikatı, Allaha ulaşmak için bir yoldur. bu yol hakkında bütün bilgileri www.kadiriyolu.com sitesinden öğrene bilirsiniz.

Toplam 2 mesaj bulundu