İkram Gökhan Akcebe - Hakkında Yazdığı Tanıtı ...


İkram Gökhan Akcebe 11/04/1970 tarihinde Trabzonun Of İlçesinin Uğurlu Kasabasında doğdum.Babamın memuriyeti nedeniyle Anadolunun muhtelif şehir ve kasabalarında İlk, Orta ve Lise tahsillerimi tamamladım. Üniversiteyi memleketim Trabzonda, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maliye Bölümünde tamamladım. Askerlik görevimi ifa etmemin akabinde özel sektörde sırasıyla Bankacılık, Muhasebe, Satın Alma , Satış ve pazarlama alanlarında çalıştım. Halen bir özel şirkette İnşaat Satış ve Pazarlama görevini sürdürmekteyim. Özel zevklerim arasında, Şiir ve Makale yazmak, okumak gezmek ve spor bulunmaktadır. İkamet etmekte olduğum Eskişehir Şehrinin, Mahalli, Milli İrade Gazetesinde 1,5 sene Dost Meclisi Köşemde makaleler kaleme aldım. Aynı zamanda üretken bir Şairim. Üç bin beş civarında şiirim ve bundan kat ve kat fazla sözlerim mevcuttur. Düşünen ve düşündüren biri olarak gerek yazılarımda gerekse şiirlerimde sanattan güç alarak duyguyu geçirmeyi amaçlarım. Yalın sade anlatımlarımı etkili ve vurgulu sözlerle desteklerim. Toplumu, Bireyleri onlara dair her şeyi, kendi görüş penceremden mümkün olduğunca tarafsız, gerek şiirlerimde gerekse yazınlarımda işlerim. En zor şeyin insanın kedini anlatabilmesi olduğunu düşünürüm Ama bilirim ki, olup biteni anlayabilmektir en güzeli. Teşekkürler İkram Gökhan Akcebe