Harun Ergin Dağdeviren - Hakkında Yazdığı Tan ...


Harun Ergin Dağdeviren 1979 Erzurum Hınıs doğumluyum. En çok yaşadığım şehir olması hasebiyle Yalovalıda sayılabilirim. İlham gelir gibi bazı zamanlarda şiire döküyorum içimden geçenleri.