Gürkan Özbey - Hakkında Yazdığı Tanıtım Yazısı

Aruzun en mükemmel hâlini gelin temâşâ edelim