Mehmet Karaman Antoloji.com

ben sevdim
o sevdi herkez sevdi
ben kaybettim o kaybetti
herkez kaybetti
ben sevdiğime o sevildiğine
herkez sevdiğine çok sevindi