Eylül Şahin - Hakkında Yazdığı Tanıtım Yazısı

Ey gönül! Mahlukâtın yaratılış sebebi Aşktır ki, herşey birşeye âşık.Miden ekmeğe, suya âşık; gözün güzele, güzellğe..Dilin şekere, şerbete
âşık; kulağın hoş sese, nâmeye.. Burnun miske, ambere âşık; tenin
kadifeye, ipeğe.. Güzel bilinmeye, sevilmeye âşık; çirkin gizlenmeye,
görünmemeye..Nefsin bedene âşık; ruhun eşsiz Yüce Sevgili'ye (cc)..
Velhâsıl kimi âşıktr güneşe; kimi perdeye düşen âksine, tecellisine.