Devrim Boran Antoloji.com

-------------- Kısa hayat hikayemdir -------------------

BİR ÖMRE KAÇ HAYAT SIĞAR?

Kimi insanların ömrü hayatı ile özdeştir. Ömür ile hayat özdeşliğinde doğulur-yaşanılır-ölünür. İnişli-çıkışlı da olsa, tek bir çizgiden oluşur ömür. Koca bir ömre tek bir hayat sığmıştır. Ömür ile hayat özdeşliğinde insan, gerçekliğin tutsağıdır. Hayatın karşısına iradesi ile dikilemez. Rüzgarın önünde savrulan bir yaprak gibidir. Sorusuz ve sorunsuzdur. Hayatın sorduğu sorulara yanıttır yalnızca. Iskalanmıştır hayat. Harcanmıştır ömür. Özcesi, ölünmüştür yaşarken.

Kimi insanların ömrü ise yaşadığı hayatların toplamından oluşur. Hayatlar toplamı bir ömürde yeniden ve yeniden doğulur-yaşanır-ölünür. Ömrü yaşadığı hayatların toplamından oluşan insan, gerçekliğini parçalamış bir arayışçıdır. Hayatın karşısına iradesi ile dikilir. İradesi ile hayat yön verir. Hayat ile irade arasındaki çatışma, bir varoluş çabasıdır. Hayat uçurumlarını çıkarır arayışçının karşısına. Bir son'dur uçurum; bir hayatın sonu. Ve bir başlangıçtır uçurum; yeni bir hayatın başlangıcı. 'Ki uçurumlar kanatlarıdır ömrün'... Hayatın sorduğu soruları yanıtsız bırakır arayışçı. Hayata sorular sorar. 'Maveraünnehir nereye dökülür?' der mesela. Ya da 'Bir mendil niye kanar?' diye sorar. Ki her yolculuk soru ile başlar. Ve hayata sorduğu soruların yanıtını arar. Yanıt, yol'da gizlidir. Bir yolcudur arayışçı...
..

Devamını Oku