Eda Damla Antoloji.com

'Deniz, kumSaldaki kumLarı,
Zaman, geçmi$teKi anıLarı siLer..
Ama hiÇbir$ey, kaLpteKi gerçeK seVgiyi siLemez..'

chokolate17@mynet.com