Yusuf Yaman Adlı Üyenin Nedir Yazıları - Anto ...

 • insan

  05.07.2009 - 08:29

  İNSAN VE İNSAN’İ KÂMİL
  Derleyen: Yusuf Yaman (Elk. Müh.)
  İNSAN: Allah tarafından halk edilen, (yaradılmiş) ve O’nun tarafından yönetilip çekip, çevirtilen, besleyip doyurulan ve hedefi gösterilen; Akıl, Şuur Mantıkla donatılan bir yüce varlıktır.
  İNSAN: Yeryüzüne halife olarak indirilmiş, dünya yaşamını, yaratıcısının kendisine verdiği bu göreve uygun bir şekilde geçirmek için, programlanıp eğitilen, değeri yüce ve iradesi kutsal, güzel davranan, güzel gören, güzellik sergileyen ilahi bir varlıktır.
  İNSAN: En yüce bir yaradılışla dünyaya gelen. Kalp gözü ile görüp hakka şükreden, Hakka götürücü rehber olan, Benliğini eritip mutluluk bulan,, İmanı ve ameli Salih olan, (İnanıp güzel ve faydalı işler yapan) Bakıp gören, Allah’ın lütfune muhatap olan bir İnsani Kâmildir.
  İNSAN: Bütün güzelliklere, iyiliklere yaradılıştan sahip olan, yetenekli olduğunu, Ahlaksal yükümlülüğünün bulunduğunu yaradılıştan temiz ve yüce olduğu bildirilen bir varlıktır.
  İNSAN: İlgi, Sevgi ve Şefkat, gibi ruhsal unsurlara sahip olan ve kan pıhtısı ve sperm gibi maddi unsurlardan meydana gelmiş bir yüce varlıktır.
  İNSAN: Her birisi ayrı bir özellik taşıyan, güzelliği seven, cömert davranmayla hayatı güzelleştiren bir seven varlıktır.
  İNSAN: Rabbinin verdiği ile gönül hoşnutluğuna eren. Yetimi örselemeyip giydiren, yoksulu azarlamayıp yediren, Rabbinin nimetine hamdolsun diyen bir büyük gönüldür.
  İNSAN: Bu dünyada olduğu gibi, öldüğünde bir başka boyutta yaşamı Ruhsal olarak devam eden sonsuzluğa giden Allah’ın sevgili kuludur.
  İNSAN: Allah’ın verdiği nimetlerle, sevinip şükreden bir insan, bazen de servete doymayıp mal depolayan bir bencildir, bir cimridir.
  İNSAN: Bazen yoksulu doyurmaktan kaçan, bazen yetimi iten kakan, bazen ibadetle gösterişe sapan bir İnsanı nâtık. iyilik ve yardım yapmayı kendine yük sayan, Rabbin nimetlerinden mahrum edilmiş İnsan görünümünde bir varlıktır (bir mahluktur)
  İNSAN: Peşin menfaatini daima tercih eden Huzur ve bereketin büyüklüğüne bakmadan aceleye ve iğretiye boyun eğen, insanları rahatsız etmeyi alışkanlık haline getiren bir egoisttir.
  Bu özellikleri ile yaratan insana her türlü özelliği vermiştir. İnsan isterse iyi özelliklerini ve sahip olduğu Akıl Mantık ve Şuur’unu kullanır insani kâmil olur.
  İsterse kendisine verilen EGO suna yenilerek, kötülükler yapıp aşağıların aşağısına atılmayı hak eder.
  Tercih insanın serbest iradesine bırakılmıştır.
  İNSAN: Nimeti de Kaderi de Allah ile birlikte oluşturur. Cenabı hak kuluna lütfettiği koca bir hazine için, kulunun kapıyı açmak için parmağı ile aralamasını ister. Yani kul mutlaka işin içinde olmalıdır.
  ALLAH’IN İnsanla beraberliği Kaf Sûresi 16.Ayette ve Hadid Sûresi 4.Ayette Açıkça belirtilmiştir.
  Kaf:16-Andolsun İnsanı biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.
  Nerede olursanız olunuz ALLAH sizinledir.
  Hadid:4- Odur ki Gökleri ve Yeri altı günde yarattı, sonra Arş’a oturdu. Yere gireni ondan çıkanı gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
  Mücadele: 7- Göklerde ve yerde olanları, Allah’ın bildiğini görmedin mi? Üç kişi gizli konuşsa mutlaka dördüncüsü O’dur beş kişi gizli konuşsa mutlaka altıncısı O’dur. Bundan az da bundan çok da olsalar, nerede bulunsalar mutlaka O’dur. Onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü, onlara yaptıklarını haber verir. Çünkü Allah her şeyi bilendir.
  Demek oluyor ki; Yüce yaratan CANIMIZ gibi bizimledir. Esasen CAN Allah’ın bize üflediği nefesinden başka bir şey değildir. Ne mutlu CANININ Bu nefesten ibaret olduğunu fark edip, Soluyuşunda ve Nabzının atışında ALLAH’IN Nefesini duyabilene.
  Allah bütün canlıları NEFES ve İŞİK tan (Nur dan) var etmiştir.

  Hadid:5- Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Bütün işler Allah’a döndürülecektir.

  Ey insanlar, sizler Allah’ın Halifesi olarak; O’nun adına burada iş görmektesiniz,
  Bu Dünya Allah’ın Size Emanetidir. Onu koruyunuz.

  Sonuç olarak diyoruz ki; EY İNSAN:
  Servetinin çokluğu ile sevinip azma.
  Nimet ve sevinç Budalılığına kapılma.
  Servetine güvenerek insanları küçümseme.
  Toplumda bozgunculuk yapma.
  Ahmaklığını bilgi sanma.
  Süs ve görüntü hastalığının temsilcisi olma
  İyi bil ki; Dış görünümü beğenilen şekle getirmek iç dünyadaki kir ve karanlığı ortadan kaldırmaz.
  Önce içinize dönün, Ruhun güzelliğini fark edin ki, siz de fark edilesiniz.
  Bildiğiniz doğruların, Yaratan ve Yaşatanın gerçekleri ile çelişmediğini araştırıp öğrenin, yaratma ve yaşatma yasası olan kurallara uyun ki Allah’a giden yola vasıl olasınız.

Toplam 1 mesaj bulundu