Kenan Aydın Adlı Üyenin Nedir Yazıları - Anto ...

 • Sonra dedim ki

  31.07.2020 - 13:54

  İslam'a teslim olan bütün müminlerin kurban bayramını kutluyorum herkese hayırlı bayramlar dilerim.

 • Sonra dedim ki

  26.07.2020 - 21:34

  NAS 1:
  De ki:İnsanların Rabb’ine sığınırım.

  *DUA:Bizleri kıyamete dek yardımınla ve hakkınca her türlü kaza,afet,şer ve musibetlerden sana sığınan kullarından eyle şüphesiz sen insanların biricik mabudu ve Rabb’isin ya Vasi!AMİN.

  Sadakallahül aliyyüz azim ve El Fatiha.

  Not:Elbetteki bu ayetleri mana olarak yaımlarken kusurlarımız vardır ancak mana ve bütün itibariyle hiçbir kötüniyet ve kastımız olmadığını bildirmekle beraber bir sene içinde bir adet şiir kitabı(tANRI'NIN ELİ) ve ikinci olarak ve sanırım uzun zaman kitap yazmaya ara vererek AMİN DİYENLER ADI ALTINDA SON Kitabı da yayınlayarak şiire devam etsem de kitaplaştırma anlamında büyük bir ihtimalle bir maddi girişimde bulunmayacağımı şimdiden bildirmek isterim kusur etiysek affola ....Duanızı muhtaç kardeşiniz....

 • Sonra dedim ki

  26.07.2020 - 21:28

  FELAK 1:
  Deki:Sabah aydınlığının Rabb’ine sığınırım.

  *DUA:Bizleri kıyamete dek yardımınla hakkınca sabah ve akşam seni tesbih ve tasdik eden her türlü ins ,cin ve ahir zamanın fitnelerinden sana sığınan kullarından eyle,şüphesiz her şeyin maliki ve sahibi sen olduğun gibi sabah aydınlığının da Rabb’i sensin ya Mucib!AMİN.

 • Sonra dedim ki

  26.07.2020 - 21:27

  TEBBET 3,4:
  Ebu Leheb, alevli bir ateşe girecektir karısı da odun hamalı olarak cehenneme girecektir.

  *DUA:Bizleri kıyamete dek yardımınla ve hakkınca cehennemden korunan ve cehennemden muhafaza eyledin kullarından eyle Ya Rakib!AMİN.

 • Sonra dedim ki

  26.07.2020 - 21:27

  KEVSER 3:
  Doğrusu asıl zürriyetsiz olan şüphesiz sana kin duyandır.

  *DUA:Bizleri kıyamete dek yardımınla hiçbir mü’min’e kin duymayan kullarından eyle Ya Kerim!AMİN.

 • Sonra dedim ki

  26.07.2020 - 21:26

  KUREYŞ 4:
  O Rabb ki;nları açlıktan doyurdu ve korkudan emin kıldı.

  *DUA:Bizleri kıyamete dek aç iken doyurduğun ve korkudan emin kıldığın kullarından eyle Ya Rezzak ve Ya Sadık ul Vad’ül Emin.

 • Sonra dedim ki

  26.07.2020 - 21:25

  BEYYİNE 7:
  Muhakkak ki ;iman edip,iyi ameller işleyenler,işte onlardır bütün yaratıkların en hayırlısı.

  *DUA:Bizleri kıyamete dek yardımınla hakkınca sana ve rasulüne ve kitap ve hikmetine ,indirdiklerinin hepsine şüphesiz bir şekilde iman eden ve bütün yaratıkların en hayırlısı olan kullarından eyle Ya Kerim!AMİN.

 • Sonra dedim ki

  26.07.2020 - 21:25

  ALAK 19:
  Sakın onu dinleme de Rabb’ine secde et ve yakınlaş.

  *DUA:Bizleri kıyamete dek yardımınla yalnız sana secde eden ve kıyametedek kendine yaklaştırdığın kullarından eyle Ya Celil!AMİN.

 • Sonra dedim ki

  26.07.2020 - 21:24

  İNŞİRAH 5,6,7,8:
  Elbette zorlukla beraber bir kolaylık vardır.O halde boş kaldın mı yine kalk yorul ve ancak Rabb’ine rağbet et,O’na yönel.

  *DUA:Bizleri kıyamete dek yardımınla ahiretimizive dünyamızı kolaylaştırdığın ve yardımınla hakkınca yalnız sana rağbet eden ve ancak sana kulluk eden kullarından eyle Ya Hasib!AMİN.

 • Sonra dedim ki

  26.07.2020 - 21:24

  LEYL4,5,6:
  Ki;sizin ameliniz dağınıktır.Bundan böyle ama her kim sadaka verir,korunur ve güzeli tasdik ederse biz onu kolayına kolaylayacağız.

  *DUA:Bizleri kıyamete dek yardımınla ve hakkınca sadaka verip korunan ve İslam dinimizi ve dünyamızı bize kolaylaştırdığın kullarından eyle Ya Mukit!AMİN.

 • Sonra dedim ki

  26.07.2020 - 21:23

  TARIK 11,12:
  Yeryüzüyle beraber gökyüzü de dönüyor.

  *DAU:Bizleri yeryüzünü ve gökyüzünü döndürdüğün sürece kıyamete dek yardımınla hakkınca Sana ,Rasul’üne ve Kitab’ına şüphesiz iman ve itaat eden kullarından eyle Ya Hafız!AMİN.

 • Sonra dedim ki

  26.07.2020 - 21:23

  BURUC 15,16:
  Arş’ın sahibi çok şereflidir.Dilediğini mutlaka yapar.

  *DUA:Bizleri kıyamete dek hakkımızda hayır dilediğin kullarından eyle şüphesiz senin dilediğin olur Ya Kebir!AMİN.

 • Sonra dedim ki

  26.07.2020 - 21:22

  MUTAFFİFİN 18,19,20:
  Hayır!Çünkü iyilerin yazısı illiyyindedir.Bildin mi illiyyin nedir?Yazılmış mühürlenmiş bir kitap.

  *DUA:Bizleri kıyamete dek yazısı illiyyinde olan kullarından eyle ya Aliyy!AMİN.

 • Sonra dedim ki

  22.07.2020 - 22:41

  MUTAFFİFİN 7,8,9:
  Hayır!Kötülerin yazısı siccindedir.Bildin mi siccin nedir?Yazılmış bir kitap.

  *DUA:Bizleri kıyamete dek yardımınla yazısı siccinde olmayan iyi kullarından eyle Ya Şekur!AMİN.

 • Sonra dedim ki

  22.07.2020 - 22:40

  İNFİTAR 19:
  Öyle bir gündür ki; hiçbir kimse başkası için hiçbir fayda sağlayamaz.O gün emir yalnız Allah’ındır.

  *DUA:Bizleri kıyamete dek yardımınla hiçbir kimsenin başkası için fayda sağlayamadığı günde ve emrin yalnız sana ait olduğu günde rahmet ve mağfiretinle muamele ettiğin kullarından eyle şüphesiz senin rahmetin sonsuz ve mağfiretin geniştir Ya Ğafur!AMİN.

 • Sonra dedim ki

  22.07.2020 - 22:40

  TEKVİR 29:
  Fakat alemlerin Rabb’i dilemeyince siz dileyemezsiniz.

  *DUA:Bizleri kıyamete dek hakkımızda hayır dilediğin kullarından eyle şüphesiz senin dilediğin olur Ya Azim!AMİN.

 • Sonra dedim ki

  22.07.2020 - 22:39

  TEKVİR 27:
  O Kur’an yalnızca bir zikirdir alemler için.
  *DUA:Bizleri kıyamete dek yardımınla hakkınca alemler için zikir olan kitabına sımsıkı sarılan kullarından eyle Ya Halim!AMİN.

 • Sonra dedim ki

  22.07.2020 - 22:38

  NAZİAT 37,38,39:
  Artık kim azgınlık etmiş,dünya hayatını seçmiş ise muhakkak alevli ateştir onun varacağı yer.

  *DUA:Bizleri kıyamete dek yardımınla azgınlık etmeyen dünya hayatını değil ahireti tercih eden kullarından eyle Ya Habir!AMİN.

 • Sonra dedim ki

  22.07.2020 - 22:37

  İNSAN 28:
  Biz yarattık onları ve kundaklarını biz bağladık.Dilediğimiz zaman da kılıklarını değiştiririz.

  *DUA:Bizleri kıyamete dek yardımınla sana ve rasulüne ve kitap ve hikmetine nankörlük etmeyen kullarından eyle Ya Latif!AMİN.

 • Sonra dedim ki

  22.07.2020 - 22:36

  İNSAN 25:
  Ve Rabb’inin ismini an!Hem sabah hem akşamda.

  *DUA:Bizleri kıyamete dek yardımınla hakkınca sabah ve akşam seni tesbih edip zikreden ve anan kullarından eyle Ya Adl!AMİN.

 • Sonra dedim ki

  22.07.2020 - 22:35

  İNSAN 24:
  O halde sabret,Rabb’inin hükmünü vermesi için de itaat etme onlardan bir günahkara veya nanköre.

  *DUA:Bizleri kıyamete dek yardımınla ve hakkınca senin hüküm vermen için sabreden günahkarlara veya nanköre itaat etmeyen kullarından eyle Ya Hakem!AMİN.

 • Sonra dedim ki

  22.07.2020 - 22:34

  MÜDDESİR 55:
  Dileyen ondan öğüt alır.

  *DUA:Bizleri kıyamete dek yardımınla senden ve rasulünden öğüt almayı dileyen ve alan kullarından eyle Ya Basir!AMİN.

 • Sonra dedim ki

  22.07.2020 - 22:33

  MÜDDESİR 31:
  Hayır,o muhakkak bir öğüttür.

  *DUA:Bizleri kıyamete dek yardımınla hakkınca senin ve rasulünün öğütlerine uyan kullarından eyle Ya Semi!AMİN.

 • Sonra dedim ki

  22.07.2020 - 22:32


  CİN 17:
  Her kim de Rabb’inin zikrinden yüz çevirirse O,onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.

  *DUA:Bizleri kıyamete dek yardımınla senden ve senin zikrinden yüz çevirmeyen kullarından eyle Ya Muzil!AMİN.

Toplam 2068 mesaj bulundu