Aslı Náz Antoloji.com

KenDimi AnlatMaktan VazgeçeLi çoK oLdu.
Tercihim susMak Ya da SpontaNe KonuŞmak
(No=soRu/ reSim/ aDres/ teL/ özeL biLgi)
Doğdum doğaLı yaşıYorum iŞte
Bazen GönLümce /Bazen ÖyLesine