Ali Tiryakioğlu Adlı Antoloji.com Üyesinin Ş ...

 • Yunan Ne Bilir?

  Ahmet Tosun 2

  14.08.2020 - 11:59

  Yüreğine sağlık Tôsun Üstâd..
  Bu Yûnan ancak terbiye edilmeği bilir.. 96'da, Kârdak'a çıkılmadan önce Pilot Binbaşı Rıza Küçükdurmaz, Paraşüd Üsteğmen Sait Tünaydın ve şâhsım takviyyê ekibi olarak hâzır bulunmuş idim. Bugün ğörev verilirse hiç düşünmem yine ğiderim.

  Selâm ve dûa ile..

 • Sizi ô kadar iyi anlıyôrum ki Mûharrem Üstâd..

  Şâhsım da sizin ğibi mûtemadiyyen ğurbet çekmiş idi. Akâbinde bir ğün ecnêbilerin hâsedliği, ğüzel ülkemi müşkûl duruma düşürmeğe çalışmaları neticesinde canıma tâk dedi ve ğeri döndüm. Hâlen Samsûn'da ikâmet etmekdeyim. Sizleri de Ayâsofya-i Kêbir c ...

 • Mescid-i Aksa.-

  Hanifi Kara

  06.08.2020 - 21:23

  Ğönül dostu Hânefi Bey,
  Bu ğüzel dilekleriniz için Âllah sizden razı olsun. Açıldığı hafta, Cûma namâzını edâ etmek içün Samsûn'dan 750 km yol geldim ve nâmazımı Ayâsofya-ı Kêbir câmiinde kıldım. Şimdi dünya ğözüyle înşaÂllah el-Mescidu'l-Aksâ'nın da hîdayete erdiğini ğöreceğiz.
  Selâm ve dûa ile.

 • Kafamız 61 kere, o sene inşâAllah bu sene Mûstafi Üstâd..

  Zarqana Gençlik \m/

 • Son yaz

  Kuntay Duransoy

  06.02.2020 - 16:23

  Ayrılıklar da sevdâya dâhil Küntây Bey.. Tez zamânda kağûşmanız dilêyiyle..

 • Bu neçe gözel bir qıta, neçe gözel bir şeirdir Fîkret Üstâd. Azerbâycan'dan qardaş ölke Türkiye'ye salam ve mêhebbet edirem.

 • Hey ğidi yeşil Bursa hey..
  Yanılmıyor isem 1976'nın kışı idi, ilk kez Bursa'yı ziyaret etme fırsatı bulmuş idim. O dönem düzenlenen pânayırlardan birinde ben, dedem Tiryakioğlu Muharrem, Muşulların Emire, Görenler eşrafından Yavuz ve genç Mesut Benğü birlikte birkaç gün Bursa'da konaklamıştık. Tiri ...

 • Sana leyla

  Merve Özer

  05.02.2020 - 14:17

  Yüreğine sâğlık şâire..
  Kâlemin kâvi, beytlerin muhyî olsun.

  Selam ve mûhabbet ile..

 • Çok, çok önemli bir hususa işaret etmişsiniz Çelebi Hocam..
  İnsanoğlunun en büyük cihâdı, nefsine hâkim olabilmesidir. Bunun içinse tahkik-i imân, tefekkûr ve ibâdet çok mûhimdir.
  Râbbim hâk yolundan ayırmasın.

 • Yüreğine sağlık Cihâd Üstâd..
  Bir cümle de benden olsun; Râbbim ne eğlerse güzel eğler, ondan gelen herşey makbûldür.

 • Belki

  Seyyide Sevim

  27.06.2019 - 16:56

  Elîne sâğlık Sêyyûde Üstâd, bu ğüzel esêrlerin devâmını da beklîyoruz..

 • Evvêla yüreğîne sâğlık Âşık Môlla Mêhmed üstâd. Refîğ Ahmêd öldüğünde henüz ğenc bir delikânlı idim.. Samsûn'da transistörlü radyo vâsıtasıyla kêndisinin TRT'deki şîîr üzerine konuşmalarını dinler, kendîmce şîîre olan mêrakımı ilerlêtmeye çalışırdım. Sônraki dönemde Şêfîk Râğıp mâhlâsı ile yazmış ol ...

 • Bu Ne Ya

  Adnan Yeşiltaş

  26.06.2019 - 17:30

  Yürêkten ğelen, yâşanmışlıkların sâtırlara döküldüğü bir serzenîş olmuş.. Elîne sâğlık Âdnân Beğ..

 • Secde

  Firdevs Açıkgöz

  26.06.2019 - 17:28

  Râbbim herkeze küçüldükce büyümeği, en aşâğıda sejdede ikên en yüksêkte olmayı nasîb etsin inşâÂllâh..

 • Hâyât herğün bize yêni şeyler öyrediyor Fîrdêvs Hânım..

 • Öncêliklê elinize sâğlık Mâhmûd Mûcâhîd üstâd.. Âyıbtır söylemesi bêndê herğün râm edêrim.. Bîlhâssâ têsbîh ile dûa edâ ederken, Allâh'ın (Cêlle cêlâlîhû) doksan dokuz îsmîni zîkrêdêrek râm edmêk ğünlük ibâdedlerîmden biridir.. Samsûn'dan sêvği ve sâyğılarîmla..

 • Dün Mûrsî, buğün Tohtî.. Ne acıdır kî; Tohtî gîbî dûnya çâpında meşhûr olmuş, fîkîrleri söyleneğelmîş bîr düşün adâmına sâhîb cıkamadık.. Kızı, Zôhreğûl Nûrmûhâmmêd ile 2000'li yıllârın bâşında İstânbûl'da Özğür Âsyâ Radyosu'nun tertîb ettiği bir konfêransda tânışma fırsâtı bulmuş idîm.. Kêndîsî Dôğ ...

 • Üstâd Mehmed; inşâÂllah bu ğavur kızını têz zâmânda hâkk'â dâved ederek Mûslûman olmasına vês'ilê olursunuz.. Bir ğavuru êmr-î hîdâyete dâved etmek en bûyûk sêvâblardan biridir.. Kûr'ânda buyuruyor ki; îman edip iyi işler yapan, hâkkı ve sâbrı tavsiye edenler hariç, insanlar zarardadır. (Mûnkêr Sûre ...

 • Âh nerede o eskî bâyrâmlar Seyiffet Beğ.. Çocukken bâyrâm sabâhlarını dörd gözle bekler, yeni esvâblarımızı giyeceğimiz için heyecânlanır idik.. Sâbâh ilk iş uyanıp bâyrâm nâmâzımızı edâ eder, sonrasında büyüklerimizle bâyrâmlaşırdık.. Samsun'umuzun âsırlık gelenêği olan sele sepet fênêrleriyle soka ...

 • Dün öyrendim ve çok üzüldüm, çok değerli bir devlêd adamı idi.. Mısır'da Sunnî Müslümân'ların, Kıptî'lerin ve hattâ Şââfi'lerin oylarını almış ve reis-i cumhûr seçilmişdi.. Zâlim şêr odakları yıllarca Mûslûmanları ikna odâlarında sindirdiler, bâşörtüsünü bile yasaklamaya kalkdılar, ahlâksız Batı'lı ...

 • Türk'ün sesini fezâya duyuran kadîm fikir insânlarından biri idi..Âtsız'ın tâlebesi olması bile ne kadar mûhim bir düşünür olduğunu kanıdlamaktâdır.. Kendisi hâlen verimli olabilecek yaşda iken ömûr defterini kapatdı, tînî şâd ve rûhû uçmâğ olsun..

 • Nakşeddiğiniz bu mısralâr beni aldı götürdü, yerdên yere çâldı Dûran dost... Ben de harb akâdemisini bitirdikten sonra zorunlu şârk vâzifemi Tokât Erbââ'da yapmış idim. Selâm olsun o güzel diyârlara...Selam olsun Hâcıpazârı köyüne...

 • Bir Gaip Ses

  Şivan Ulaş

  11.06.2019 - 16:17

  Yürêğine sağlık Şîwan Üstâd.. Doğûnun Pâris'i Diyârbekîr'e Amêd'e selâm olsun..

 • Bir insânı tanımâk, ezberlemek ne ğüzel şey Bûrkay Bey..

Toplam 204 mesaj bulundu