TÜRKİYE ŞİİRLERİ

TÜRKİYE ŞİİRLERİ

Adnan Altınsoy

Yirmi dokuz ekim.....(cumhuriyetim)

Bu gün yirmi dokuz ekim
Kuruldu cumhuriyetim
Bana atamdan hediye
Canım vatanım TÜRKİYE.
--- Bu gün yirmi dokuz ekim
..

Devamını Oku
Sevinç Kavuk

Sağcı düşünce, solcu düşünce ne demek?
Yeter bu sinekliği sivrilmek!
Türkiye Cumhuriyeti ile kuruluşuna verilen emek
Halkına Yüce Türk Milleti denildiğini bilmek

Anayasa’da; Milletin refahı ve huzuruna
Vatan varlığı ve bütünlüğüne
..

Devamını Oku
Mehmet Özer

“Ben size ölmeyi emrediyorum” dedi Atatürk
Conk bayırından savaş meydanına bakarken
Kurtuluş için, özgürlük için savaşmalı
İman gücüyle saldırmak lazımdı
Ancak Türk askeri açtı,yorgundu,perişandı
Anaların kucağında nice yiğit cesedi kaldı
Yılmadı halk direndi her şeye rağmen ayaktaydı
..

Devamını Oku
Salih Kocabaş

Atamın emaneti her karış toprağım,
Rengini şehitten alır şanlı bayrağım,
Ülkemde çiçeklerle büyür sevgi bağım,
Türkiye’de başka güzeldir ovam,dağım.

Merhamet yüklü,herkesi bağrına basar,
Türk halkı ezelden beri,birlikte yaşar,
..

Devamını Oku
Mehmet Şahan

Güzel ülkem karış, karış gezmişim,
Kırlarında lale, sümbül dermişim,
Doyamadan bayrağının alına,
Senin için nice canlar vermişim.

Bilmem var mı? Sana gönül vermeyen,
Seni görüp ta yürekten sevmeyen,
..

Devamını Oku
Münevver Şenol

Buranın havasına suyuna özenme
Artık Türkiye senin bildiğin gibi
Değil be Gardaş
Buranın havası insanları soğuk diyorsun
Burada kimin eli kimin cebinde
Belli değil be Gardaş
Televizyon kanallarının hangini açsan
..

Devamını Oku
Sadık Mustafa Karasoy

Duysun sesimizi Cihanı Alem,
Görsün Biz Türk Milletini,
Hırsızlık Yolsuzluk bizden sorulur,
Devlet i Ahali Olarak Dünya ya biz Öğrettik

Kimisi Düşmanla cenk için Harbe gider,
Kimisi Ülke Ülke gezip bizleri över,
..

Devamını Oku
Sabri Özcan

Adem le Havvanın çocukları olan Habil ve Kabil arasındaki uyumsuzluk, bel ki de insanlar arasındaki ilk kutuplaşmanın başlangıcı olmuştur.Bunun da ötesinde insanı ayrılığa sürükleyen en temel ayrım, Adem'in yasak meyveyi yemesi, şeytan ve melek mücadelesinde insanın ilk defa şeytanın telkinlerine yenik düşmesinin prototipini oluşturur.Bu yasak meyva Kabil'e yasak olan kızkardeşken; Kabil şeytani bir hırsla bu yasağı çiğnemek için Habil'in kanını akıtmıştır.
İlk kanın akıtılmasından binlerce yıl sonra, iki kutuplu dünya örneği olarak, Troyanın şahsında Anadolu ve doğu toplumları ve Atinanın şahsında antik Yunan ve batı belirgin iki kutup olmuştur.Bu kutuplaşmanın sonucunda Troya kuyularına atılan binlerce kafa ve akan oluk oluk kan, batılıların insanlığa bakışını yansıtan önemli bir örnek olarak karşımıza çıkar.
Bundan önceki ve sonraki süreçlerde özellikle peygamberlerin şahsında Hak ve batıl mücadelesi süregelmiştir.Musevilerin yoluna çıkan Firavun ve İsevilerin yoluna çıkan Yahudiler ve Müslümanların yoluna çıkan cahiliye devri arapları ve islam toplumunun büyük devlet oluşuyla başlayan haçlı seferleri insanlar arasındaki kutuplaşmanın ana arterlerini oluşturur.
Osmanlının dünya hakimiyetini kazanması ile batılılar yine doğudan edindikleri bilgilerle Rönesansı gerçekleştirdiler.Rönesansla birlikte güçlenmenin ve zenginleşmenin yolunu arayan batılılar, makyevelist felsefe ile güçlenerek daha fazla kazanç elde etmenin yollarını aramaya ve keşfetmeye başladılar.Bu süreç klasik kapitalim teorilerinin üretildiği 1800'lü yıllara geldiğinde, nihai hedef, Osmanlı'nın şahsında islam toplumu olmuştur.
Osmanlı'nın yıkılışı ile 1500'lü yıllarda başlayan makyevelist süreç nihai hedefine ulaşmanın en kestirme yolunu bulmuş olmaktadır.
Böylece sömürgecilik ve emperyalizm karşısında, benzer emperyalistlerin hırsları hariç, belirgin bir güç kalmamıştır.Sanayileşme süreci ile batılı toplumlar dünyanın bütün zengin kaynaklarını sermayeye çevirmek uğruna, insanlığı hiçe sayarak, faaliyetlerini sürdürmeye devam etmişlerdir.Kapitalist dünya karşısında bir kutup kalmayınca sovyet rusyanın oluşumuna göz yumarak kendine yeni bir kutup yaratmıştır.Bu kapitalizmin batıl Hristiyanlıktan arındırılarak yorumlanmasından ibaret olan komünizmdir ki; Sovyet Rusyanın yıkılması ile bir ütopya olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır.
Osmanlının tarih sahnesinden çekilme süreci ile dünya dengelerinin yeniden oluşturulması için 1.Dünya savaşı başlamıştır.Birinci dünya savaşı ile paylaşıma açılan islam topraklarının paylaşımından kazanım elde edenler yeniden paylaşım için 2.Dünya savaşına girmişlerdir.
..

Devamını Oku
Müzeyyen Keskin

16. HİKMET OKUYAR ÖDÜLLÜ ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yayınlandı..

Türkiye genelinde geleneksel olarak tertiplenen 16. Hikmet Okuyar Ödüllü Şiir Yarışması şartnamesi yayınlandı.

Yarışma sonunda yapılacak değerlendirmede belirlenecek, 10 Adet şiir için

' 2013 Hikmet Okuyar Türkiye Birincilik Ödülü '
..

Devamını Oku
Erdal Erbaş

Son! Ki! Üç! Dört! .. 'TÜRKİYE! ! TÜRKİYE! ! TÜRKİYE! ! ..' Şükürler Olsun Bizlere Bahşedene...
Rahmetler Olsun Uğrunda Şehit Düşenlere... Amin.. (erdlerbş) ..
..

Devamını Oku