Teknolojik Devinim, Dinler ve Yönetim Üz ...

Ekrem Akbunar
95

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

Teknolojik Devinim, Dinler ve Yönetim Üzerine.

Kusursuzluğu ve refahı arama sürecinde kaç yüzyıl geçti. Geldiğimiz noktada ortalama son 50 yıllık teknolojik gelişim bir çok mesleği tarihin çöplüğüne gönderdi ve göndermeye de devam edecek. Ekstra olarak çıkacak yeni sorunlarımız veya artık çıkmış diyebileceğimiz sorunlarımız ise; teknolojinin dinsel ile kamu yönetimi alanlarında meydana getireceği yenilikler ile bu yeniklerin etik kavramları üzerinde olacaktır.

Bir devlet otoritesinin insanlara sunduğu en önemli kavramlar ise; yasaların üstünlüğü ve herkesin yasaların karşısında eşit olması hukukilik; insanın insana köle olmasının önüne geçmesi işveren ve işçi düzenlemeleri, temel ihtiyaçlarının ortak ve eşit şekilde paylaşılması kamu hizmetlerinin eşitliği; toplumsal güvenlik, eğitim ve sağlık ana başlıklarında karşımıza çıkmaktadır.

Bunların yanında da artık dinistlerin; sadece sonlu yaşam ile sonsuz yaşam arasında sıkışıp kalan ben’in, insanların manevi lezzet ve tatmin duygusu yerine biraz da kısacık ömürlerinde en kaliteli yaşamı nasıl yaşatabilirim konusunda düşünmelerinin vakti çoktan geldi de geçiyor.

Çare ile çaresizliğin, umut ile umutsuzluğun insan duyguları ve düşünceleri üzerindeki baskısı; dini düşünce sahiplerinin dinleri; siyasal ve sosyal baskı aracı olarak kullanmalarına gösterilen tepkiler de her geçen gün giderek artmaktadır. Camiler, kiliseler, tapınaklar insanların sorunlarına çözüm olmak yerine dünya yaşamını daha da karmaşık hale getirmiştir. Din adamlarının taassupları, ben bilirimcilikleri, çeşitli tarikat ve cemaatler altında gizli örgütlenmeleri, dinlerini para toplama aracı veya maişetini temin olarak görmeleri neticesinde önümüzdeki yıllarda toplumdan dışlanmaları veya yalnızlaşmaları da sosyolojik bir değişim ve kabul olarak karşımıza çıkacaktır.

Psikoanalizlerin gitgide geliştiği, ilaçlarla, antibiyotiklerle sonsuz bir kavramı arayan insan ruhunu ve düşüncesini de rahatlatma ve gevşetme çabalarının da sonlu bir yaşamda; bir insana ne kadar umut bilinci vereceği şüphelidir. Manevi arayışın temsilcisi (ruh),insanın nasıl bildiğinin temsilcisini (düşünce) maddi bedensel rahatlatmalar, huzur verdirmeler veya uyuşturmalar ile umuda bağlanamayacağının zorluğu ise apaçık meydana çıkmıştır.

İnsanlar dinsel inanışlarda; kutsal olan ve herşeye gücü yeten Yaratıcıya hizmet ile kendine ve sevdiklerine hizmet arasında sıkışıp kalmıştır. İnsan bir ben olarak hep hizmet etmek için mi yaratılmıştır? Güçlü olana hizmet için mi? Güçlü kimdir? Buradaki çıkmaz neticesinde; sonsuz yaşamda hizmet edileceğim duygu ve düşünceleriyle karşılanılarak iyi ile kötü kavramlarının sonucunda kan dökme devinimine sürüklenmekten kurtulamamıştır.

Teknoloji ve felsefenin ilerleyişinde; dinistlerin artık eskisi gibi her sözünün geçerli akçe olmadığı; kutsal olanların, tanrısal denilenlerin artık insan elinden çıktığının anlaşılması sonucunu meydana sürmüştür. Bu sonuç ise gitgide eski dinleri gözden düşürmeye ve insanlığın yapmış olduğu fikri sıçramalar sonucunda en ideal dinin, yine ortak bir din üretilerek aşılıp - aşılamayacağı konusuna gelip dayanmıştır. Bu karşımıza ise yeni bir soru çıkmıştır; Teknolojinin dini ne olabilir? Olmalı mıdır? Günümüzde iman sahiplerinin düşüncelerini en çok meşgul eden soru budur!
Kamusal alandaki en kuvvetli güç ise; hukukiliktir. Hukuki davranmayan ancak çoğunluğu elinde bulunduran grupların kanun adına zorbalığa dönüşmesinin önüne ise geçebilecek en önemli aktör ise; biliminsanları ve teknolojidir?

Teknolojinin insan etkisinden kurtarılması başarılabilecek midir?

Demokratik toplumlarda veya demokrasiyi genel ilke kabul eden ülkelerde ise en büyük sorun; seçim sonuçlarının şeffalığı ve hızla sonuçlandırılması konusuna odaklanmaktadır. Ülkemizde meydana gelen son seçimlerde (31 Mart 2019 Belediye başkanlığı seçimleri) devlet gücünü tekeline alanların devletin kurumlarını demokrasiyi ve şeffaflığı engellemeye çalışması olarak herkes tarafından görülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçlarının topluma aktarılmasında meydana gelen ve insanlardan kaynaklanan sorunların çözümü konusunda teknoloji nerede durmaktadır. Sandıkların kapanmasının ve sayıma geçilmesinin üzerinden geçen 4-5 saatlik sürede iktidar yanlısı yayın yapan kurumlar ve basın , ülke genelinde başa baş giden seçim bölgelerinde devlet otoritesini kullananlar lehine kullanılmış ve spekülasyonlara varan açıklamalara neden olmuştur. Yine aynı çevreler başabaş giden seçim bölgelerinde ise gerçek sonuçları bir türlü ekranlara yansıtmamış ve demokraside şeffaflık ilkesine en büyük sorun olan güvenli ve şeffaf seçimleri baltalamışlardır.

Kamu yönetimlerinin sadece çoğunluğun eline bırakılamayacağı artık yeni nesiller tarafından anlaşılmış ve ortak yaşama bilincinde, hukukilik ve geçerlilik kavramlarının insan etkisinden kurtarılmaya çalışılmasının fikri alt yapısını oluşturmaya başlamıştır.

Anında oy kullanımı ve anında sonuca etkisini de ancak teknoloji marifetiyle aşabileceği de teknolojik kurum ve kuralların şeffalığı sağlamada robotların kullanılmasının daha mantıklı olacağın düşüncesini öne çıkarmıştır.
http://www.sanalbasin.com/robot-yargic-goreve-basliyor-yapay-zeka-yargisi-nasil-isleyecek-29996343/
Yukarıdaki linkte yer alan haberin belki bu sorunlara gelecek yıllarda çözüm sunacağı ise şüphesizdir. İnsan etkisinden arındırılmış seçimler ve yargı süreçleri gelecek yıllarda belki de çoğunlukların adalete gerçekten inanmalarını sağlayacaktır.

Elektronik seçim sistemleri arayışında ülkemizin başat bir oyuncu olup olamayacağı tartışmaya açıksa da, siyasi-sosyolojik-dinsel gruplaşmaların birbirlerine ve sonuçlara güvenmemelerini ortadan kaldıracak yegane çözüm ise yine teknoloji olacaktır. Teknoloji sayesinden geçerli-geçersiz, resmi-gayriresmi oy sorunsalı da ortadan kalkmış olacaktır.

Özetle; İnsanlık tarihinde hiç görülmemiş bir teknolojik sıçrama yakalanmış ve bunun sonucunda da, tarihi-dini-coğrafi- yönetim sistemleri, yaşam alanı ve yaşama şekli konusunda yapay zeka teknolojisi belki yeni bir peygamber-kurtarıcı olarak karşımıza çıkmıştır.

Ekrem Akbunar
Kayıt Tarihi : 1.4.2019 20:38:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!